Lokalforeningsledelsen d. 22. april 2008

Til stede: Casper, Hans, Lene, Maria, Peter, Erik (gæst)

1. Dagsorden
2. Konstituering af lokalforeningsledelsen.
3. Aktuelle arrangementer i lokalforeningen.
4. Aktuelle arrangementer i dansk afdeling.
5. Kampagner.
6. De lokale aktive.
7. Priorgade 1a.
8. Næste møde.

ad 1: Kirsten er holdt op som aktiv i lokalforeningen og i lokalforeningsledelsen. Nanna flytter til ?rhus og nåede aldrig at være med.
Lokalforeningsledelsen skal have en kasserer og en formand. Casper blev kasserer. Hans blev formand. Peter er vicekasserer (dvs. har også adgang til lokalforeningens kasserer).
ad 2: Der var medlemsmøde d. 27. marts. Daniel Gorevan var interessant, men det var ikke altid så nemt at forstå hvad han sagde. Næste år kunne vi overveje en chilener, som havde holdt et interessant foredrag i Kolding.
Det vil også være en god idé at annoncere mødet pr. e-mail op til datoen. Vi skal blot sende en besked til Erik, når der er noget, vi gerne vil have annonceret – dette kan vi gøre op til 4 gange årligt.
ad 3: Der er landsmøde 26.-27. april. Maria og Hans deltager; Peter deltager måske.
ad 4: Rikke, Jytte, Maria og Hans deltog i underskriftsindsamling/videohilsen-aktion om diplomatiske forsikringer d. 9. april.
Der skal sendes en olympisk fakkel rundt i Danmark d. 4. maj, startende i Aalborg. Dette må være et punkt, vi tager op på aktivmødet.
ad 5: Rikke og Maria har lavet et udkast til en folder; hovedformålet med den er at tiltrække nye aktive. De vil gerne have nogle udtalelser fra aktive om det at være aktiv. Maria arbejder videre med folderen og laver et nyt udkast til næste mode. Man kan hente dansk afdelings designguide på nettet (http://www.amnesty.dk/designguide).
The English-speaking gruppe has been oprettet; der er syv members lige now.
ad 6: Erik fortalte, at sekretariatet tror, at man kan gøre noget meget mere spændende med centeret i Priorgade 1a. Nogen lønnet medarbejder får vi dog ikke. Erik lagde derefter op til en diskussion om hvad centeret bør kunne bruges til. Nogle forsigtige konklusioner:
Gode mødelokaler er vigtige – et foredragslokale og et køkken. Ikke for små lokaler.
Almindelige kontorfaciliteter (herunder kopifaciliteter under dansk afdelings aftale), der gør centeret til en arbejdsplads, der understøtter aktivisme.
Faciliteter, der tiltaler youth-grupper.
Faciliteter, der understøtter aktivisme.
Det er vigtigt at skabe lokal synlighed.
Centeret må gerne ligge centralt – f.eks. i nærheden af Studenterhuset.
Der skal være ordentligt inventar.
Butiksfunktionen er ikke vigtig.
Lokalforeningsledelsen så gerne nogle klarere holdninger fra sekretariat/hovedbestyrelse mht. visioner for udviklingen af Amnesty Internationals arbejde i Aalborg.
Hvis vi ikke kan have bemanding af centeret, skal vi have en anden vision for centeret.
Vi talte også mulighederne for at forbedre aktivitetsmulighederne for ikke-dansktalende aktivister; dem bliver der flere og flere af.
En foreløbig konklusion er, at lokalforeningen vil kunne drage fordel af nye lokaler, der bedre kan leve op til vores behov. Derfor er det vigtigt, at vi i lokalforeningen formulerer vore egne krav og derefter retter henvendelse til hovedbestyrelsens forretningsudvalg. Målene bør knyttes sammen med lokalforeningens egne visioner om aktivisme.
Lokalforeningsledelsen gjorde opmærksom på problemerne ved den løbende daglige koordinering af en eventuel flytning til og senere indretning af nye lokaler.
ad 7: Næste møde i lokalforeningsledelsen er d. 3. juni kl. 20.00 i forlængelse af gruppe 144s møde.

Skriv et svar