Aktivmøde 5. marts 2008

Til stede: Rikke, Lene, Jytte, Casper, Karen, Lisa, Maria, Hans.
Referent: Hans

Dagsorden

1. Præsentation
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Aktivitetspakken.
4. Generalforsamlingen d. 27. marts.
5. ?konomi.
6. Priorgade 1a.
7. Loppemarked.
8. Eventuelt.
9. Evaluering af mødet.
10. Fastsættelse af næste møde.

ad 1. Alle præsenterede sig.
ad 2. Lene blev ordstyrer, Hans referent. Ordstyrer til generalforsamlingen vælges d. 27. marts. Lene er referent til generalforsamlingen.
ad 3. Næste aktivitetspakke handler om diplomatiske forsikringer (en praksis, der bakkes op af VC-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne). Et højaktuelt citat fra http://www.amnesty.dk :
Det er et direkte brud på FN’s torturkonvention, hvis Danmark fremover vil bruge diplomatiske forsikringer som garanti for, at udviste terrormistænkte ikke bliver tortureret i modtagerlandet. Amnesty har skrevet til integrationsministeren i sagen om de to udvisningstruede tunesere.
Der er kursus om emnet d. 6. marts i ?rhus. Rikke og Peter deltager. Selve aktiviteten skal gennemføres i tidsrummet 7.-11. april, og vi har to muligheder for aktion:
Fordeling af wc-papir og indsamling af videohilsner til Gordon Brown.
Debatteater
Vi hælder mest til sidste mulighed og Hans har taget kontakt til Det Hem??lige Teater. (Vi har kontakter til Det Hem??lige Teater fra kulturnatten 2006.) Men han har endnu intet hørt, så han har rykket dem igen nu. Hans kontakter derfor også Ungdomsteateret ?sen.
Der skal bruges 1-2 skuespillere og personer, der kan udsende pressemeddelelse. Vi holder et møde specielt herom tirsdag d. 1. april kl. 19.00. Dette møde annonceres ved medlemsmødet d. 27. marts.
Rikke finder ud af hvordan vi får materialet, når hun er i ?rhus. Hun afleverer det til Peter A.
Aktivitetspakken om OL i Kina finder sted d. 4. maj. Kurset i ?rhus er d. 31. marts.
ad 4. Studenterpræsterne har lovet at betale vores avisannonce. Hans kan hente Daniel Gorevan – og han kan bo hos ham. Aftenens emne er kampagneaktiviteterne i kampagnen mod tortur i ??krigen mod terror? og hvordan research indgår heri.
Der er deadline for annoncen d. 6. marts. Hans og Peter A. tager affære.
Maria laver skilte med pile, så masserne ikke farer vild.
ad 5. Casper har lavet et regnskab for 2007. Det er nu indsendt.
ad 6. Forlokalet skal ikke mere bruges til kunst-salg men omdannes til foredrags-og film-lokale. Det ser dog ikke ud til, at der er sket noget i den henseende endnu.
Vi vil gerne genindføre filmaftenerne. Emner er:
Rendition
Drageløberen
Den sorte pimpernel
Vi kan holde filmaften i forbindelse med et aktivmøde. Hans undersøger muligheden for at invitere medlemmer pr. e-mail og for at låne Den sorte pimpernel og andre film af sekretariatet.
De nye planer kræver anskaffelse af forskelligt udstyr. Sofie kunne i dag meddele, at vi nu kan få en dataprojektor.
Vi må vise film ved møder, hvis møderne kun er for medlemmer.
Der er ryddet ud i telefonlisten. Fremtidigt kun eet nr.:  98 10 11 17.
ad 7. Gruppe 54 har planlagt et loppemarked lørdag d. 7. juni fra kl. 10-15 med salg både fra mødelokalerne og fra gården. Gruppen har allerede 2 “frivillige” på hånden. På gruppe 54s møde tirsdag d. 4. marts tog de fat på den detaljerede planlægning. Gruppe 54, Jytte og Henrik vil gerne deltage i arbejdet med loppemarkedet. Henrik kan forhåbentlig lave et opslag om loppemarkedet.
Anette deltager d. 6. juni.
Jytte, Lisa, Karen og Tommy deltager d. 7. juni.
Det, der ikke bliver sælgt (og er ragelse) køres på lossepladsen dagen efter.
Lisa bager en kage.
ad 8. Rikke og Maria er i gang med at lave et udkast til en folder, som vi kan dele ud til årsmødet den 27. marts. Hovedformålet med den er at tiltrække nye aktive. De vil gerne have nogle udtalelser fra aktiv om det at være aktiv. Hans sender udkastet rundt til alle, så de kan komme med kommentarer til det skrevne (og billeder) til Rikke og Maria.
Vi har fået godkendelse af Erik Sørensen og Ina Holmgaard til at lave en international lokalgruppe for aktive, der kan tale engelsk, men ikke dansk (og andre der vil være med). Peter A. har lavet et opslag, som folk meget gerne må printe ud og hænge op. Peter A. regner med at blive en del af gruppen i starten for at hjælpe dem lidt i gang.
Gruppe 144 har en casefile om Zimbabwe og vil gerne lave et brevskrivningsmarathon – hvor vi får så mange mennesker om muligt til at sende et fortrykt brev til Zimbabwe. Hans har lavet et fortrykt brev, som alle aktive skal skrive ud og sende – og opfordre dem, de kender, til at gøre det samme. Porto er 8.75. Hans sender e-mail ud til alle aktive med brevforslaget. Sidste dag for at sende breve er onsdag d. 12. marts.
Hans er med i dansk afdelings ISP-udvalg; det er et udvalg, der forbedrer og forbereder dansk afdelings stillingtagen til indholdet af den kommende internationale strategiplan. ISP-udvalget mødes 12. april og skal bl.a. tale om en workshop til landsmødet. Den vil blive ledet af Kate Gilmore, den internationale vicegeneralsekretær.
Der er landsmøde 26.-27. april. Husk at melde jer til!
ad 9. Det gik fint! Lene var en god ordstyrer.
ad 10. Der er møde om aktivitetspakken om diplomatiske forsikringer d. 1. april – og om OL i Kina. Næste aktivmøde er 22. april kl. 18.30 med film fremvisning bagefter (kl. 19.30). Et emne er her aktivitetspakken om OL i Kina.

Skriv et svar