Gruppe 144 d. 21. februar 2008

Til stede: Rikke, Maria, Hans, Peter S.
Afbud: Henrik, Jytte

Dagsorden

1. Kommende aktiviteter i Aalborg og andetsteds.
2. Effektiv aktivisme.
3. Zimbabwe – ideer til initiativer.
4. Aktivitetspakke: Diplomatiske forsikringer.
5. Eventuelt.
6. Næste møde

ad 1: Torsdag d. 13. marts kl. 19.00 har Aalborg kommune indkaldt til et første møde om kulturnatten. Desværre er det samme aften som aktivmødet. De arkitektur og design-studerende, vi har haft kontakt til, dukker op. Dagsorden kommer d. 4. marts. Hans siger til de aktive, at mødet skal flyttes og foreslår onsdag d. 5. som ny dato.
Måske vil det være en god idé at kontakte Det Hem??lige Teater snarest.
Torsdag d. 27. marts kl. 19.00 er der det årlige medlemsmøde i lokalforeningen på Studenterhuset i lokale 314. Bagefter, kl. 20.00 fortæller Daniel Gorevan fra det internationale sekretariat om arbejdet mod tortur i krigen mod terror. Igen i år er der samarbejde med studenterpræsterne. Peter Als laver avisannonce; Maria sørger for at folk kan finde vej, når de først er ankommet til Studenterhuset. Det er vigtigt at få potentielt aktive gjort aktive. Måske skal der være en lille folder om at være aktiv; Maria og Rikke vil gerne være med. I første omgang skal der laves nogle stikord, der så er klar til næste aktivmøde.
Der er landsmøde d. 26.-27. april i Nyborg. Hans skal være med til at lave en af mødets workshops, fordi han er med i ISP-udvalget.
ad 2: Hans har været til møde i Odense om projektet Effektiv aktivisme. Her var fokus på aktivitetspakkerne, og hvordan vi har brugt dem.
ad 3: I vores casefile om Zimbabwe er det stadig vigtigt at skrive breve til myndighederne. Hans lægger sine brevforslag op på http://www.amnesty-aalborg.dk/gr144 .
Vi kan lave et brevskrivningsmarathon – hvor vi i dagene op til 8. marts får så mange mennesker om muligt til at sende et fortrykt brev til Zimbabwe. Hans laver et fortrykt brev, som alle aktive skal skrive ud og sende – og opfordre dem, de kender, til at gøre det samme. I første omgang kontaktes alle aktive i lokalforeningen; porto er 8.75.
Hans skriver til WOZA for at fortælle, at vi tænker på dem.
Desuden vil Hans kontakte sekretariatet for at høre, om der er andre, der arbejder med denne sag.
MS arbejder med Zimbabwe; måske kunne man lave et fællesarrangement.
http://www.amnesty.dk/default.asp?page=998&lang=da er dansk afdelings (ikke særligt vel opdaterede) webside om Zimbabwe.
ad 4: Næste aktivitetspakke handler om diplomatiske forsikringer (en praksis, der bakkes op af VC-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne). Et højaktuelt citat fra http://www.amnesty.dk :
Det er et direkte brud på FN’s torturkonvention, hvis Danmark fremover vil bruge diplomatiske forsikringer som garanti for, at udviste terrormistænkte ikke bliver tortureret i modtagerlandet. Amnesty har skrevet til integrationsministeren i sagen om de to udvisningstruede tunesere.
Der er kursus om emnet d. 6. marts i ?rhus. Rikke og Peter deltager (tilmelding til Helle på hjacobsen@amnesty.dk ). Selve aktiviteten skal gennemføres i tidsrummet 7.-11. april, og vi har to muligheder for aktion:
Fordeling af wc-papir og indsamling af videohilsner til Gordon Brown.
Debatteater
Vi hælder mest til sidste mulighed og vil tage kontakt til Det Hem??lige Teater. (Vi har kontakter til Det Hem??lige Teater fra kulturnatten 2006.)
Aktivitetspakken om OL i Kina finder sted d. 4. maj. Lad os nævne dette punkt på medlemsmødet d. 27. marts.
ad 5: Peter S. holder op som aktiv efter medlemsmødet d. 27. marts.
ad 6: Næste møde bliver 19. marts kl. 19.00 (onsdag før påske).

Skriv et svar