Lokalforeningsledelsen d. 15. januar 2008

Til stede: Peter A., Casper, Hans, Lene.
Fravær: Maria, Kirsten, Peter S.

Dagsorden
1. Aktuelle arrangementer i lokalforeningen.
2. Aktuelle arrangementer i dansk afdeling.
3. Kampagner.
4. De lokale aktive.
5. Priorgade 1a.
6. ?konomi.
7. Eventuelt
8. Næste møde.
9. Evaluering af mødet.

ad 1: Efter kun to en halv måned ser det ud til, at regnskabet for udstillingen ??Ghettoen i vore hjerter? omsider er ved at være på plads. Aalborg kommune udbetaler i denne uge deres tilskud på 10.000 kr., og dansk afdeling dækker den grotesk store regning fra Uggerly Installation. Peter A. sørger for at de, der har udlæg, får penge. Casper får regnskabet og samtlige bilag.
Vi kan få en medarbejder fra det internationale sekretariat til at holde foredrag om krigen mod terror; sekretariatet vil betale op til 3000 kr. Dato er endnu ikke fastlagt, men det skal ske snart, så vi kan indkalde via medlemsbladet. Hvis ikke et besøg fra London kan passes sammen med en dato for medlemsmøde, vælger vi dem hver for sig. Der skal en annonce i vores lokale dagblad (Nordjyske), og vi skal huske at invitere Sofie. Hans rykker sekretariatet for at høre om gæster fra London og spørger studenterpræsterne om de vil være medarrangører. Vi foreslår torsdag d. 27. marts kl. 19.00 på Studenterhuset. Hans spørger om lån af lokale.
Der var julefrokost d. 21. december.
Der var fakkeltog d. 10. december med rekordlavt deltagerantal. I år er der 60-år for verdenserklæringen; forhåbentlig kan vi slå fakkeltoget større op. Måske skulle vi allerede nu overveje en taler.
ad 2: Der er vinterseminar d. 19. januar. Hans og Peter A. deltager.
Der er afslutning af projektet Effektiv Aktivisme, formodentlig d. 16. februar; Hans er inviteret til afslutningsmødet i Odense.
ad 3: Der var et minikursus om diskriminationskampagnen i ?rhus d. 2. oktober kl. 17-19. Maria deltog. Hun har talt om at lave et oplæg for os andre. Mon hun kan gøre det til næste aktivmøde?
ad 4: I foråret talte vi om at skabe et projektforslag til AAUs videnskabsbutik med henblik på at rekruttere nye, unge aktive. Hvis vi skal have et udkast klar inden semesterstart, skal det ske meget, meget snart. Peter A. vil godt skrive et oplæg.
Vi har talt om at lave et tematisk møde i vores lokalforeningsledelse, hvor vi fokuserer på ledelse i lokalforeningen. I lokalforeningsledelsen kan der være kasserer/vicekasserer og formand/næstformand i tilfælde af forfald; dette har vi hidtil ikke haft. Vi talte under dette punkt om de forventninger, vi har til hinanden i lokalforeningsledelsen, og om de forventninger, de andre aktive har til ledelse. Der er sikkert nogen på sekretariatet (måske Sofie eller Helle), der kan hjælpe os med disse diskussioner.
Dette må tages op i den nye lokalforeningsledelse.
Hans er med i dansk afdelings ISP-udvalg; det er et udvalg, der forbedrer dansk afdelings stillingtagen til indholdet af den kommende international strategiplan. Udvalget mødes til vinterseminaret (de af medlemmerne, der kan) og til februar.
ad 5: Ronald er stoppet som praktikant, men vil gerne være her som frivillig.
Peter A. har et forslag til ændret anvendelse af lokalerne, nemlig at vi laver lokalet om til aktivitetslokale. Ideen er interessant og vil gøre det nemmere at lave filmaftener. Lad os prøve det!
Hans og Peter A. taler med Sofie om at få en dataprojektor.
De mange computere i mødelokalet skal væk. ?n er nok. Peter A. sørger for det.
ad 6: Dansk afdeling har nu fået vores regnskab fra 2006.
Casper har lavet et foreløbigt regnskab for 2007. Nogle punkter er dog uafklarede og skal tages op med Peter S.
Casper har lavet et fast, månedlig regnskabsark, der lægges i en plasticlomme. Bilag skal placeres i plasticlommen og med mellemrum tømmer Casper plasticlommen.
Der er underskud på lokalforeningens konto i størrelsesordenen 1300 kr. Dette er et problem, set i lyset af en ny, ubetalt regning fra forsyningsvirksomhederne i Aalborg kommune. Peter A. lhar talt med sekretariatet; det er fremover dem, der skal betale denne regning.
På sidste møde talte vi om at publicere det løbende regnskab på lokalforeningens webside som en beskyttet resurse. Den findes nu som http://www.amnesty-aalborg.dk/regnskab – det hemmelige kodeord kendes af lokalforeningsledelsens medlemmer. Casper får et brugernavn til websiden.
Der er endnu gjort lager op; dette skal gøres i det endelige regnskab. Lagerets værdi nedskrives typisk med en ikke helt lille procentsats hvert år. Hans påstår at lageret er 8000 kr. værd.
ad 7: Peter A. har lavet en liste, hvor aktive kan skrive sig på; den hænges op på opslagstavlen. Opgaven at have overblik over de aktive kan være en opgave for et medlem i lokalforeningsledelsen; listen over aktive kan f.eks. være at finde på en beskyttet webside.
Al merchandise sælges for fremtiden via http://www.amnesty.dk .
Vi har talt om at lave filmaftener og vil gerne genoptage traditionen.
ad 8: Næste aktivmøde er 5. februar; filmaftener er et punkt her. Gruppe 903 er ansvarlige for dette aktivmøde. Næste møde i lokalforeningsledelsen er onsdag d. 5. marts.
ad 9: Det ville være godt, hvis alle huskede at melde afbud. Det er også ærgerligt, at nogle medlemmer af lokalforeningsledelsen har nu været fraværende fra tre møder i træk.

Skriv et svar