Lokalforeningsledelsen d. 14. november 2007

Til stede: Peter A., Peter S., Casper, Lene, Hans
Fravær: Maria, Kirsten

1. Dagsorden
2. Aktuelle arrangementer i lokalforeningen.
3. Aktuelle arrangementer i dansk afdeling.
4. Kampagner.
5. De lokale aktive.
6. Priorgade 1a.
7. ?konomi.
8. Eventuelt
9. Næste møde.
10. Evaluering af mødet.

ad 1: Udstillingen ??Ghettoen i vore hjerter? åbnede på kulturnatten, og Jacob Holdt var der. Fremmødet d. 12. oktober var godt; lørdag og søndag kom der ikke mange. Beliggenheden var ikke fantastisk god. Nogle studerende fra Arkitektur og Design ved Aalborg Universitet har lavet en evaluering af udstillingen og vil senere invitere os til at høre mere om deres konklusioner.
Kun et bilag fra Uggerly El mangler nu for at regnskabet er helt færdigt og for at vi kan få afregnet med Aalborg kommune. Hans har rykket for det.
Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen skal til Aalborg for at holde foredrag. Han skal nu kontaktes – og en dato skal findes i samarbejde med studenterpræsterne. Hans tager initiativ. Foredrag skal finde sted samtidig med vores årsmøde.
Maria vil gerne tage initiativ til en julefrokost med pakkespil m.v. Vi foreslår 14. eller 21. december som dato for julefrokosten, hvis der skal være julefrokost om fredagen og 19. eller 20. december, hvis andre dage kan bruges. Maria bestemmer datoen.
ad 2: Der var møde i lokalforeningsrådet d. 3. november i Odense. Hans deltog.
Vi synes, det vil være en god idé at lave et tematisk møde i vores lokalforeningsledelse, hvor vi fokuserer på ledelse i lokalforeningen. I lokalforeningsledelsen kan der være kasserer/vicekasserer og formand/næstformand i tilfælde af forfald; dette har vi hidtil ikke haft.
Lene kan fortælle, at Center for Undervisningsmidler er interesseret i vores undervisningsmidler om menneskerettigheder; det tog desværre meget lang tid, før materialet ankom. Lige nu overvejer centeret om materialet er lødigt (det er det jo).
ad 3: Kampagnen mod diskrimination begynder nu. Aktiviteten i forbindelse med starthjælpen – oprindelig planlagt til d. 8. november – er blevet udskudt på grund af folketingsvalget.
Der er dog stadig en aktion i forbindelse med tilknytningskravet omkring d. 10. december.
Denne aktion er i forbindelse med fakkeltoget. Der skal være fakkeltog d. 10. december, der er en mandag. Derfor kan vi først begynde fakkeltoget kl. 18.30. Punktet tages på næste aktivmøde. Hans spørger studenterpræsterne, om de vil holde en tale.
Vi kan sende e-mail ud om fakkeltoget til alle i lokalforeningen via sekretariatet.
Der var et minikursus om diskriminationskampagnen i ?rhus d. 2. oktober kl. 17-19. Maria deltog. Hun har talt om at lave et oplæg for os andre. Mon hun kan gøre det til næste aktivmøde?
ad 4: I foråret talte vi om at skabe et projektforslag til AAUs videnskabsbutik med henblik på at rekruttere nye, unge aktive. Maria talte om at lave et udkast. Men også hendes computer har været nede. Projektforslaget bliver lavet snarest muligt.
Hovedbestyrelsen har nedsat et antal arbejdsgrupper, der skal arbejde med en række temaer i dansk afdelings organisering.
Hans er blevet spurgt, om han vil være med i dansk afdelings ISP-udvalg; det er et udvalg, der forbedrer dansk afdelings stillingtagen til indholdet af den kommende international strategiplan. Det vil han godt.
ad 5: Intet nyt fra Sofie om en dataprojektor lige nu, men hun ser på sagen.
Vi skulle have gjort rent i lokalerne ved det oprindeligt fastsatte tidspunkt for dette møde, men dette blev ikke gjort. Ronald rydder op i lokalerne med jævne mellemrum. Så vi fastsætter ikke nogen fælles rengøringsdato netop nu.
Vi talte desuden om oprydning i lokalerne.
Ronald har fået en e-mail-adresse, ronald@amnesty-aalborg.dk .
Desuden kommer der en centerpasser, Thomas. Der er muligvis tale om flere. Både Ronald og Peter A. har kontakt med nye centerpassere; det er vigtigt, at kommende centerpassere kender instruksen for centerpassere. Instruksen bør oversættes til engelsk, så også ikke-dansktalende centerpassere kan læse den. Peter S. laver et udkast.
ad 6: Dansk afdeling har ikke fået vores regnskab fra 2006. Hans har sendt det til dem igen. Nu er alle tilfredse.
Regnskabsåret følger kalenderåret og skal fremlægges ved årsmødet.
Casper har lavet et fast, månedlig regnskabsark, der lægges i en plasticlomme. Bilag skal placeres i plasticlommen og med mellemrum tømmer Casper plasticlommen.
Der er underskud på lokalforeningens konto i størrelsesordenen 1300 kr. Dette er et problem, set i lyset af en ny, ubetalt regning fra forsyningsvirksomhederne i Aalborg kommune. Peter A. kontakter sekretariatet,
Det vil være en idé at publicere det løbende regnskab på lokalforeningens webside som en beskyttet resurse. Det løbende regnskab opdateres hver anden måned.
Overdragelsen af kasserervirksomheden er ved at være afsluttet.
ad 7: Pete A. har lavet en liste over aktive; den hænges op på opslagstavlen.
Kan vi lave en oversigt over typiske emner, som butikken altid fører? Peter A. beder Ronald lave et udkast til en sådan liste.
Varelageret, hvis nominelle værdi er 15.000 kroner, bør et langt lavere beløb (2000-3000 kroer).
ad 8: Næste møde i lokalforeningsledelsen er tirsdag d. 15. januar kl. 19.00. Næste aktivmøde er d. 4. december kl. 19.00. Mødet forberedes af gruppe 144. Punkter på dagsordenen er bl.a.

  • Diskriminationskampagnen (introduktion fra Maria)
  • Fakkeltoget d. 10. december
  • Nyt fra lokalforeningsledelsen.

Der er to biografaktuelle film om menneskerettighedsemner, Lions and Lambs, Afsløringen og Den sorte pimpernel. Vi kunne lave en biografaften; Hans spørger på e-mail om de aktive i lokalforeningen er interesseret i at lave en biografaften.
ad 9: Det er vigtigt, at vi så vidt prøver at holde os til dagsordenen. Bortset fra dét forløb mødet godt.

Skriv et svar