Aktivmøde d. 22. august 2007

Til stede: Jytte, Henrik, Rikke, Karen M., Karen J., Lene, Anette, Peter A., Hans.

1. Dagsorden
2. Meddelelser.
3. Aktivseminaret.
4. Evaluering af Aktion Gulerod.
5. Undervisningsmateriale.
6. Kulturnatten.
7. Loppemarked.
8. Foredrag med Hans Jørgen Bonnichsen.
9. Eventuelt
10. Næste møde.
11. Evaluering af mødet.

ad 1: Sofie Schousboe er tilbage som aktivitets- og organisationskonsulent i ?rhus.
Interessant nok har ?rhus ikke nogen traditional center-funktion; der er én ugentlig kontortid. Dette er sket i erkendelse af, at de fleste henvendelser sker via Internet.
Der findes en Youth-gruppe på Aalborg Katedralskole. Deres kontaktperson er: Sidsel Ladegaard, Tyge Brahesvej 37, 9000 ?lborg, 98770157 / 41603254.
ad 2: Der er aktivseminar d. 22.-23. september i ?rhus. Temaet er kampagnen mod diskrimination. Blandt gæsterne er Jacob Holdt.
ad 3: I marts sluttede vi os til projektet som en af 8 lokalforeninger. Projektet sætter fokus på emnerne:  Rollefordelinger, frivilligaftaler, gennemførelse af aktivitetspakkerne samt evaluering af disse. Første aktivitetspakke var Aktion Gulerod.
Her var der udarbejdet to evalueringsskemaer. Disse skulle vi udfylde sammen under dette punkt, men kun én enkelt gulerods-deltager var til stede på mødet.
ad 4: Nyeste aktivitetspakke omhandler promovering af undervisningsmaterialet om menneskerettigheder. Den oprindelige strategi for os var at dele de 50 skoler i kommunen mellem os og sende et standardbrev til alle skoleledere. I brevet skulle vi omtale undervisningsmaterialet (gerne ved at vedlægge en officiel beskrivelse) og spørge, om nogen på den pågældende skole vil være lokal kontaktperson.
Men andre steder har man haft som erfaring, at aftaler om møder er urealistisk. Lokalforeningsledelsen har derfor talt om derfor distribution af introduktionsskrivelsen via Center for Undervisningsmidler. En yderligere foranstaltning er, at hver enkelt aktiv kontakter lærere/andre vi kender på 3 skoler i kommunen. Fordelingen er denne:
Lene: Solsideskolen og en skole i Aabybro.
Hans: Skansevejens skole og Løvvangsskolen.
Peter S.: 3 skoler i Vestbyen.
Karen J.: Har en genbo, der er skoleinspektør og en nabo, der er lærer i Ferslev.
Anette: Langholt.
Jytte: Kærbyskolen.
Desuden vil vi kontakte Anne Guldborg, der tidligere var medlem af gruppe 144 og i dag er lærer på Vodskov skole.
ad 5: Vores bidrag til kulturnatten den 12. oktober bliver et passende udvalg af fotos fra udstillingen ??Ghettoen i vore hjerter? af Jacob Holdt. Vi har fået et tilskud på 10.000 kr. til gennemførelse af arrangementet. Projektbeskrivelsen er nu klar. Et budgetoverslag er klar til mødet d. 12. september. Udstillingslokalet bliver ??Den røde lade? på den nedlagte eternitfabrik.
Der er en del forhold, der skal afklares. Hans har lavet en særskilt liste.
ad 6: En hel masse effekter er opmagasineret. De kan bruges til et loppemarked. Gruppe 54 er interesseret i at holde loppemarked, men vil helst vente til foråret, da der er andre, vigtige aktiviteter, der kan holde os rigeligt beskæftiget i efteråret.
ad 7: Gruppe 144 vil have tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen til Aalborg for at holde foredrag. Studenterpræsterne er interesserede, men deres program er nu fastlagt, så foredraget vil først kunne blive til foråret.
ad 8: Jytte ville gerne vide, hvordan plakatkampagnen om tortur i krigen mod terror var gået. Så hun kontakter Eva Hesse.
ad 9: Næste møde i lokalforeningsledelsen er d. 27. september kl. 19.00. På mødet i november vil et udkast til handlingsplan ligge klar.
Der er et særligt møde kun om kulturnatten d. 12. september kl. 19.00. Næste ordinære aktivmøde (hvor vi bl.a. skal tale om fakkeltoget d. 10. december) finder sted i november.
ad 10: Mødet gik fint.

Skriv et svar