Lokalforeningsledelsen den 29. oktober 2013

Til stede: Farah, Samira, Peter, Hans

Dagsorden

  1. Siden sidst.
  2. Landsdækkende arrangementer.
  3. Lokale arrangementer.
  4. De lokale aktive.
  5. Lokaler.
  6. Økonomi.
  7. Eventuelt.
  8. Næste møde.
  9. Evaluering.

ad 1: Kulturnatten blev ikke til noget for vores vedkommende.
Der var foredrag med Nakiganda Hasifah den 19. september med godt fremmøde.
Og vi så filmen Milk om Harvey Milk den 7. oktober.
Og så talte Hans den 17. oktober efter premieren på filmen Under den samme himmel.

ad 2: Farah, Hans og Samira tager til kampagneseminar den 2. november. Blandt emnerne er torturkampagnen, seksuelle og reproduktive rettigheder og arbejdet med individuelle sager.

ad 3: Vi vil holde en julestue om Skriv dem fri. Det gør vi søndag den 8. december kl. 14.00.

Det er en mulighed at holde 10. december-arrangementet på Byens Rum i Hørfrøgade i forbindelse med LGBT-udstillingen fra gruppe 49. Så holder vi lygteoptog hen til udstillingen. En bekymring kan være at der ikke kommer nogen. Hans kontakter manden fra Byens Rum. En anden mulighed er Nordkraft – men hvor kan udstillingen være ? En anden mulighed er KUL. Peter undersøger dette. Kan vi mon ligefrem hænge udstillingen op i selve Nordkraft? Ophængning skal ske i weekenden inden.

Man kan få en af de kommende byrådspolitikere til at holde tal.

ad 4: De bedste af dem var til aftenens møde.

Erik vil gerne mødes med os i løbet af januar 2014 for at tale med centerets fremtid. Torsdag den 30. januar kl. 19.30.

ad 5: De løse lister i mødelokalet skal vi selv tage os af ifølge lejekontrakten. Peter spørger sin far.

ad 6: Vi har ikke ret mange penge på kontoen, men vi har heller ikke brug for særligt mange.

ad 7: Lad os holde en nytårsfrokost den 24. januar. Det taler vi mere om.

Vi vil gerne holde caféaftener og filmaftener også i 2014.

ad 8: Næste møde er den 21. november kl. 19.30.

ad 9: Det var et kort og godt møde.

Skriv et svar