Lokalforeningsledelsen d. 18. juni 2007

Til stede: Kirsten, Lene, Hans, Peter S. (fra punkt 3)
Afbud: Peter A.
Uden afbud: Maria

Dagsorden

1. Seneste arrangementer.
2. Kommende arrangementer.
3. Foredrag og kurser.
4. Grupperne og andre aktive.
5. Priorgade 1a.
6. ?konomi.
7. Eventuelt.
8. Næste møde.
9. Evaluering af mødet.

ad 1: Kunsten at dele fandt sted d. 20. maj. Ca. 75 mennesker deltog.
ad 2: Indvielse: De Frivilliges Hus flytter til nye lokaler på Mølholmvej 2. De har indvielse d. 22. juni fra kl. 14.00. Alle er velkomne.
Kulturnatten 2007. Her kan vi låne Jacob Holdts udstilling om racisme, der åbner i København d. 1. juni. Udstillingen passer fint ind i kampagnen mod racisme. Det er lige nu ikke klart hvor vi kan udstille og hvad det vil koste.
Hans har indsendt en projektbeskrivelse med ansøgning om støtte. Jacob Holdt skal med til åbningen. Det vil også være godt at kunne lade udstillingen fortsætte, evt. kun i weekenden efter.
Desuden er det værd at undersøge, om vi kan få sekretariatet til at tage sig af at sende udstillingen på turné og koordinere fragt m.v. Hans har kontaktet sekretariatet og talt med Sofie, der nu er tilbage som sekretariatsmedarbejder i ?rhus.
Der skal nedsættes en forberedende komité, som planlægger kulturnatten. Hans skal udgøre en lille procentdel af komiteen.
Foredrag: Gruppe 144 vil have tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen til Aalborg for at holde foredrag. Måske kan vi igen bruge studenterpræsterne som medarrangører. Hans spørger dem.
Undervisningsmateriale: Nyeste aktivitetsforsendelse handler om undervisningsmateriale. Men vi har endnu kun fået foromtalen. Det er uklart, om vi har meldt os til. Hans spørger Peter A. og sekretariatet. Vores videre strategi består i at vi
deler de 50 skoler i kommunen mellem os
sender et standardbrev til alle skoleledere. I brevet skal vi omtale undervisningsmaterialet (gerne ved at vedlægge en officiel beskrivelse) og spørge, om nogen på den pågældende skole vil være lokal kontaktperson. Lene laver et udkast til brev. Brevene skal ud i første halvdel af august.
følger op med telefonsamtaler ca. en uge efter
Fair-trade-skibet: Amnesty kan få et sted at stå på fair trade skibet Estelle ca. d. 2-3. juli, hvis vi vil. Det er formentlig gratis. Kirsten spørger om nogen fra gruppe 54 vil deltage ved en bodshandling.

ad 3: Et internt mini-kursus om anti-diskriminationskampagnen vil være en god idé. Hans spørger sekretariatet herom.
ad 4: Vi har tidligere talt om at lave et foredrag med de individuelle brevskrivende som målgruppe, f.eks. op til en aktion i forbindelse med en aktivitetspakke. Den oplagte mulighed er at invitere de individuelle brevskrivende til foredraget med Hans Jørgen Bonnichsen. En model vil være at have et kort, opfølgende møde efter foredraget med en kort orientering om lokalforeningens aktiviteter – og kage! Datoen for foredraget skal være klar inden kulturnatten, så vi kan reklamere for foredraget her.
Vi vil gerne kunne sende en målrettet invitation ud sammen med ??Skriv for liv?. Hans spørger sekretariatet herom.
Youth-grupperne er et oplagt rekrutteringsgrundlag. Anders Horst hævder at der er en youth-gruppe et sted i Nordjylland. (Men hvor?) Vi bør lægge pres på hovedbestyrelsen for at få dansk afdeling til at tage initiativer til at få flere youth-grupper herop.
ad 5: Der er ikke ret mange centerpassere for tiden – om nogen. Derfor er der mildt sagt rodet i Priorgade 1a. Vi har lavet følgende nye oprydningsordning:

Måned Gruppe
Januar 54
Februar 144
Marts 903
April 54
Maj 144
Juni 903
Juli 54
August 144
September 903
Oktober 54
November 144
December 903
Forsikringen kan ikke dække det indbrud, der kostede os bl.a. dvd-afspilleren.
ad 6: Der forelå desværre ikke noget regnskab for den seneste periode, men det vil ske snart.
Samtidig er der heller ingen kasserer fundet. Vi må derfor arbejde meget målbevidst på at skaffe en kasserer i de kommende måneder.
Vi har fået 5000 kr. retur fra sekretariatet.
Vi mangler en ny revisor. Hans spørger Dora, om hun vil påtage sig hvervet.
ad 7: Sidste gang talte vi om at skabe et projektforslag til AAUs videnskabsbutik med henblik på at rekruttere nye, unge aktive. Maria talte om at lave et udkast. Der er dog intet nyt sket.
Hans vil snart lave en arrangementskalender på lokalforeningens webside.
ad 8: Næste møde er d. 15. august kl. 19.00.
Der er aktivmøde d. 22. august – ansvarlig er gruppe 144. En mulig film er Brylluppet i Ramallah (hvis vi har en ny dataprojektor til den tid).
ad 9: Mødet gik fint og hurtigt, men husk at melde afbud, hvis I ikke kan komme.

Skriv et svar