Referat af lokalforeningens medlemsmøde 13. april 2013

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Lokalforeningens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Kommende aktiviteter
  6. Valg af lokalforeningsledelse
  7. Eventuelt

Referat:

Til stede: Nicolai Wichmann, Hans, Morten, Farah, Lars, Tibanu, Samira, Mehrnoosh, Ali, Lars, Peter

Afbud: Jes

Ad 1.

Dirigent: Farah

Referent: Peter

Ad 2.

Hans fremlagde lokalforeningens beretning, der kan læses på http://www.amnesty-aalborg.dk/wp/wp-content/uploads/2013/04/beretning-2012-2013.pdf

Ad 3.

Peter fremlagde 2012 regnskabet, der blev godkendt.

Regnskabet kan ses ved henvendelse til kasseren.

Ad 4.

Ingen indkomne forslag.

Ad 5.

Kommende kampagneaktiviteter under romakampagnen:

– 23. april kl. 19.30 på kontoret i Danmarksgade vises filmen ”Our School”

– 1. maj fra formiddag i Kildeparken indsamles underskrifter mm.

– Tid/sted ukendt, foredrag af forfatter Malene Fenger-Grøndahl

– Tid/sted ukendt, fotosession med rådmand Thomas Kastrup-Larsen

Ad 6.

Farah, Hans, Samira, Morten, Tibanu og Peter stillede op og blev valgt til lokalforeningsledelsen uden kampvalg.

Tak til Jes, der desværre ikke genopstillede til lokalforeningsledelsen, men forbliver aktiv.

Lokalforeningsledelsen konstituerer sig snarest på et lukket møde.

Ad 7.

Peter Stampe genvalgt som lokalforeningens revisor.

Nicolai Wichmann, New Media Fundraiser ved Amnesty Danmark, fortalte om baggrunden og målene for romakampagnen.

Skriv et svar