Lokalforeningsledelsen d. 28. marts 2007

Til stede: Peter A., Peter S., Kirsten, Hans
Afbud: Maria, Lene
Gæster: John Olsen (lokalforeningsrådet)

Dagsorden

1. Projekt ??Effektiv aktivisme?
2. Konstituering af lokalforeningsledelsen.
3. Aktiviteter i den nærmeste fremtid.
4. Aktivitetspakkernes rolle.
5. Kunstudlejning.
6. Budget og revideret handlingsplan.
7. ?konomi-relaterede arbejdsgange i lokalforeningen.
8. Priorgade 1a.
9. Standarddagsorden?
10. Eventuelt.
11. Mødeplan for 2007.
12. Evaluering af mødet.

ad 1: John fra lokalforeningsrådet orienterede om projektet ??Effektiv aktivisme?, der har som et af sine formål at sikre størst mulig effekt af aktioner gennem koordineret aktivitet over hele landet. John er med i arbejdsgruppen om dette emne under lokalforeningsrådet. 8 lokalforeninger er tænkt som deltagere i et demonstrationsprojekt om effektiv aktivisme. Som del af projektet er der identificeret en række roller, der beskriver mulige måder at være aktiv på.
Et andet indsatspunkt er samspillet mellem inviduelle aktivister og lokalforeningen.
Lokalforeningens deltagelse i demonstrationsprojektet indebærer, at vi skal være med i mindst 2 af 3 aktivitetspakker i 2007, deltage i den foregående undervisning og lave en aktivitetsplan. Desuden skal vi afprøve de roller, der er søgt identificeret. Kommende aktivitetspakker er:
??Aktion gulerod? om terrorloven
Undervisningsmaterialer på skolerne
Diskrimination
Dødsstraf
Lokalforeningsledelsen vil gerne deltage i demonstrationsprojektet. Valget af aktiviteter må ske på et senere møde.
ad 2: Vi skal have en formand og en kasserer ifølge vedtægterne. Derudover kan vi have yderligere ansvarsposter. Hans vil gerne være formand. Ingen i lokalforeningsledelsen ønsker at være kasserer. Peter A. og Peter S. udgør fungerende kasserer-duo, indtil vi finder en permanent kasserer. En sådan skal findes på følgende vis:
Et opslag, som sættes op på De Frivilliges Hus.
Rundspørge blandt de aktive.
Mailinglisten for alle medlemmer (via Anders Horst).
Peter A. laver et udkast til opslag, som cirkulerer blandt lokalforeningsforeningledelsen.
Vi skal have en revisor. Hans spørger Dora, der i sin tid var kasserer. Vi kan alternativt spørge Jytte om hun vil være revisor.
ad 3:
Dina Yafasova holder sit foredrag d. 10. april kl. 19.00 på Studenterhuset. Hans sender oplysninger til Anette J., der så vil invitere medlemmer af Dansk Flygtningehjælp. Desuden kommer der en pressemeddelelse ud. Det gør Hans også. Vi vil på et kommende møde diskutere hvordan vi bedre kan lave pressearbejde – gerne via en veldefineret arbejdsgang (jvnfr. ??Effektiv aktivisme?).
??Aktion Gulerod? (om terrorpakken). Gruppe 144 har diskuteret dette på deres møde mandag og vil gerne deltage. Der er kursus i ?rhus torsdag d. 19. april. Peter S. vil gerne deltage. Hans spørger videre ud pr. e-mail og melder os til ??Aktion gulerod?. Punktet tages op på aktivmødet d. 3. april.
Kunsten at dele finder sted d. 20. maj. Der skal nu kontakt til repræsentanter fra etniske mindretal i Aalborg – for deltagelse og medbragt kage. Der skal holdes et møde i Priorgade 1a. Desuden skal der arrangeres børnepasning for forældre, der vil høre Jacob Holdt. Pædagogseminariet er nok det oplagte sted at spørge. Punktet tages op på aktivmødet d. 3. april.
Eva Hesse er i gang med et projekt om Guantánamo sammen med en schweizisk fotograf. Eva og fotografen kommer til Aalborg til maj. Vi kan godt finde overnatning til hende; vi spørger hvornår hun kommer og finder så en ledig plads.
ad 4: Aktivforsendelserne er nu afløst af meget konkrete aktivitetspakker, der rummer forslag til aktiviteter i forbindelse med de igangværende kampagner. Jævnfør punkt 1.
Desuden erstattes Aktiv-Nyt med det nye blad 12 sider, der kun kommer 3 gange om året.
ad 5: Ved årsmødet d. 14. marts luftede Anders ideen om kunstudlejning i samarbejde med Odense og ?rhus. Ideen er god, men det kræver bemanding og personlig kontakt til de potentielle kunder. Dette vil være en oplagt arbejdsopgave for en kommende praktikant. Hans meddeler dette til Anders.
ad 6: Budgettet skal være en beløbfastsættelse (overslag) for aktiviteterne i handlingsplanen og for centeret. Denne er en revideret udgave af den, der blev til i efteråret 2006.
Peter A. og Peter S. laver et udkast til budget, der er klar til næste møde. Udkastet skal være klar inden næste møde, så nye forslag til punkter i handlingsplanen kan indføjes.
ad 7: Peter A. og Peter S. har inden dette møde lavet et forslag klar til lokalforeningens arbejdsgange, herunder adgang til kasse og bankkonto. Forslagene sendes ud inden næste møde.
Alle aktive skal orienteres om disse arbejdsgange pr. e-mail, når arbejdsgangene er vedtaget.
ad 8: Der kommer en praktikant, der er studerende ved AAU. Peter A. laver forslag til arbejdsopgaver sammen med Anita. Praktikanten skal kende lokalforeningens handlingsplan og dansk afdelings kampagnekalender.
Anita vil gerne, at butikken udelukkende skal fungere som butik – at kontoret er i baglokalet. Dette forslag er vi dog ikke begejstrede for, dels fordi centeret primært fungerer som kontor og mødelokaler, dels fordi det er vigtigt at vise centerets aktiviteter.
Peter A. har fået en masse computere fra VUC; de virker fint og bliver sat ned i kælderen.
ad 9: Ved dette møde var dagsorden utraditionel. Vi går fra nu af tilbage til de faste dagsordener.
ad 10: Der bør være en kalender over møder på WWW. En nem løsning er at bruge lokalforeningens hjemmeside. Alle kan få brugernavn til den (også Kirsten).
Hans vil undersøge om man kan lave en online-kalender i forbindelse med websiden.
ad 11: De kommende møder er torsdag d. 3. maj og torsdag d. 14. juni.
ad 12: Nogenlunde hurtigt og effektivt. Men der var mange emner.

Skriv et svar