Lokalforeningsledelsen 12. marts 2013

Til stede: Farah, Hans, Jes, Peter.
På skadestuen: Samira (god bedring!!)

Dagsorden

 1. Lokale aktiviteter siden sidst.
  Landsdækkende aktiviteter siden sidst.
  Kommende landsdækkende aktiviteter.
  Kommende lokale aktiviteter.
  De lokale aktive.
  Lokalerne.
  Økonomi.
  Evaluering af mødet.
  Næste møde.

ad 1: Intet at berette.
ad 2: Intet at berette.
ad 3: Og der er landsmøde i Nyborg den 4.-5. maj. Hans og Farah tager af sted.
ad 4: Aktivitetspakken er kommet. Nogle bud på aktiviteter (nogle af dem skal realiseres uanset hvad) og hvem målgruppen er:

tabel

Lad os vinkle henvendelsen til foreningerne, så det er klart at dette handler om EUs rolle og om EU og menneskerettigheder, så det ikke kun handler om romaer.

Der er møde om kulturnatten den 21. marts kl. 19.00 i Rapsgade 1. Hans deltager i mødet. Ellers må Peter dukke op.

Images-festivalen ligger sidst i august og først i september. Det bedste vil være at kombinere dette med kulturnatten, som den lapper ind over. Måske vil MENA-kampagnemålene passe bedst her.

Tre har vist interesse for WOZA-sagen. Hans vil sende dem materialet nu.

Masvingo-folkene har skrevet en besked til Hans på Facebook. De spørger om Hans stadig laver menneskerettighedsaktivisme. Det gør han, og han skal nok kontakte dem igen.

ad 5: Helle eller Jesper kommer den 13. april. Vi holder mødet i Danmarksgade 7.
Der skal laves en beretning – regnskabet er lavet. Hans sender et udkast til beretning rundt til alle i lokalforeningsledelsen. Og så vil det være godt med nye mennesker til lokalforeningsledelsen. Vi kan nævne dette i indkaldelsen; indkaldelsen skal ud på Facebook, på mailinglisten, på sekretariatets mailingliste og på vores webside.

En lokalforeningsledelse er vel lokalforeningens “hårde kerne”. Vi diskuterede om møder altid skal være åbne. Det er altid vigtigt at gøre sig mødernes formål klart for at finde ud af hvad mødets status er.

Vi talte om forslaget til nye vedtægter fra hovedbestyrelsen. De vigtigste ændringer er:

 • Ingen omtale af strukturen af aktivsystemet; denne skal fremover fastlægges af hovedbestyrelsen. Lokalforeninger og grupper ses nu samlet som grupperinger.
 • Ingen omtale af relief; i stedet skal der nedsættes et relief-udvalg.
 • Den statsautoriserede revisor suppleres nu af FØU i stedet for to medlemmer, der er interne revisorer.
 • Generalsekretæren bliver nu nævnt i vedtægterne; det var ikke tilfældet før.

Disse ændringer så vi ingen problemer i. Hans nævner dette over for Erik.
ad 6: Vi talte om teltet fra Odense – vi vil gerne overtage det. Peter kontakter Odense.
Der kommer en elektriker i morgen.
ad 7: Det går ufatteligt. Vi har 593,03 kr.
Hans rykker endnu engang for dækning af udgifterne til kulturnatten.
ad 8: Det var helt utroligt trist at Samira forstuvede foden. Vi ønsker hende god bedring!
ad 9: Næste møde er den 13. april. Hans laver indkaldelsen på alle de sædvanlige medier.

Skriv et svar