Møde i lokalforeningsledelsen 14.11.2006

Lokalforeningsledelsen 14. november 2006 kl. 19.00.

Til stede: Peter A., Maria, Lene, Peter S., Kirsten, Hans.
Gæster: Katrine (praktikant i ?rhus), Anders (sekretariatsmedarbejder i ?rhus).
Afbud: Henrik

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Lokale arrangementer for tiden.
3. Landsdækkende arrangementer for tiden.
4. Fremtidigt samarbejde med sekretariatet.
5. Aktivitets- og handlingsplan for lokalforening og center.
6. Kommende lokale arrangementer.
7. Kommende landsdækkende arrangementer.
8. Priorgade 1a.
9. Kurser, foredrag og aktivmøder.
10. Lokalgrupper og andre aktive.
11. ?konomi.
12. Eventuelt
13. Evaluering af mødet
14. Næste møde

ad 1: Intet at bemærke.
ad 2: Kulturnatten er overstået, og i lokalforeningen var der bred tilfredshed med arrangementet: God mediedækning før, efter og under arrangementet og mange besøgende. En artikel er skrevet og sendt ind til Aktiv-Nyt. Desværre er der ingen gode billeder. Regnskabet er endnu ikke helt klart. Hans sender en e-mail fra Sigrid til Maria.
Der var Darfur-aktion i Algade. Peter A. deltog med sin blå hjelm.
ad 3: Intet at bemærke.
ad 4: Alle er enige om at Anders skal være stamgæst ved vores møder – både i lokalforeningsledelsen og ved aktivmøderne. Vi indfører en praksis om at sende dagsorden for disse møder til ham i god tid. Anders deltager i vores næste aktivmøde til januar.
Vi talte om hvordan vi i lokalforeningen kan blive bedre orienteret om kampagnerne for på den måde at lave bedre og mere effektive (også rent arbejdsmæssigt) aktiviteter og få del i dansk afdelings kampagneresurser.
ad 5: Hans og Peter har lavet et udkast, som vi diskuterede. Kommentarer:
8.2: Muligvis urealistisk at have arrangement 8. marts. Dårlige erfaringer fra tidligere. En mulighed kunne være at samarbejde med 3F. En anden mulighed: En filmaften (Lilja 4Ever).
8.5: Har vi overhovedet kræfter?
10.2 og 10.5: Rekruttering af centerpassere hænger sammen med en liste over arbejdsopgaver.
ad 6. Gruppe 144 holder filmaften med The Road to Guantánamo d. 21. november. Planen er at indlede en tradition (jvfr. aktivdagene fra handlingsplanen). Der skal skaffes lydanlæg til filmen.
Næste større arrangement, der vides at finde sted, er fakkeltoget d. 10. december. Det taler vi om d. 21. november. Aktionselementet bliver ??Luk Guantánamo?-aktionen. Studenterpræsten må gerne komme igen. Hans skriver til dem.
Og derefter skal vi arrangere lokalforeningens årsmøde. Hans foreslår Dina Yafasova, der er usbekisk journalist og flygtning med smertefulde erfaringer fra Sandholmlejren. Studenterpræsterne er positive.
ad 7: Der bliver 16 dages aktivisme fra 25. november til 10. december med fokus på kampagnen ??Stop vold mod kvinder?.
Den 10. december kommer der endnu en Darfur-aktion.
16. december kommer der en ??Luk Guantánamo?-aktion. Vi vil kombinere aktionen med 10. december.
Husk også vinterseminaret d. 21.-22. januar i Helsingør. Ouafa Rian kommer og snakker.
ad 8: Der er netop nu 3 centerpassere – inklusive Peter A. Der er åbent 3 dage om ugen fra 17-19.
Vi taler om plan for rengøring under eventuelt d. 21. november.
ad 9: Se handlingsplan om dette punkt.
ad 11: Maria har lavet regnskab for kunstauktion, og regnskabet for kulturnatten foreligger snart. Overskud fra kunstauktionen er omsider ved at blive indbetalt.
Vi har nu fået en huslejeopgørelse.
Det endelige regnskab for 2005 foreligger omsider.
Lokalforeningens konto vil forhåbentlig snart blive tilgængelig som homebanking. Maria og Peter S. får adgang.
ad 12: Vores e-mail-nyhedsbrev er en god idé, men nogle udgaver er mere informative end andre. Formålet med nyhedsbrevet må være at mobilisere medlemmer, ikke at duplikere information som er tilgængelig på dansk afdelings webside.
Vi diskuterede hvad vi gør med de tiloversblevne kunstværker fra kunstauktionen. En oplagt mulighed er at sælge dem til virksomheder. Maria får Anita til at få dette sat i værk.
ad 13: Et langt møde – diskussionen af handlingsplanen tager nødvendigvis tid. Og godt at have besøg fra ?rhus.
ad 14: Aktivmøde d. 21. november kl. 19.00. Næste ledelsesmøde er tirsdag d. 16. januar 2007 kl. 18.30. Kl. 19.30 aktivmøde.

Skriv et svar