Referat af aktivmøde d. 4. oktober 2006

Aktivmøde 4. oktober 2006

Til stede: Lisa C, Karen M, Karen Margrethe, Lene, Jacob, Anette, Hans, Peter S, Jacob, Kirsten og Maria

Referent: Maria

1. Godkendelse af dagorden
2. Kort præsentation
3. Eva orienterer om kampagnen.
4. Evaluering af kunstauktion
5. Orientering om arrangementet d. 13. oktober.
6. Uddelegering af arbejdsopgaver (Vigtig!)
7. Eventuelt
8. Næste møde
ad 1: Pkt. 4 blev inddraget som erfaring ifht. arrangementet d. 13. oktober. Evalueringen foregik løbende. Alle var enige om, det var et vigtigt punkt. Det bør gentages hver gang, vi auktionere.
ad 2: Punktet blev nedprioriteret ?? Eva introducerede sig kort.
ad 3: Eva holdte et levende og særdeles godt foredrag om kampagnen Stop tortur i krigen mod terror ?? som gav os mod og motivation til det videre arbejde med arrangementet d. 13. oktober
ad 4: Der blev livligt diskuteret, hvordan vi kan gøre vores arrangementer endnu bedre. God respons fra auktionarius, Ali Baba (donering af snacks) og Haraldslund (gratis udlån af lokaler) og kunstnerne ?? 51 donerede værker og en indtjening på over 21.000 kr. Det er vi stolt af.
Stor cadeau til Hans, Jytte og Maria, som tog det store slæb. I fremtiden er det hensigtsmæssigt at starte et lignende arrangement et halvt år, således vi sikre en mere jævn proces, herunder en bedre ansvarsfordeling. For at afhjælp diverse problemer i fremtiden foreslås det, at vi nedsætter et udvalg bestående af 2-3 personer, som fastligger og uddelegere arbejdsopgaver. Arbejdsgruppen bør påbegynde arbejdet senest et ½ år forinden og lade sig inspireret af den reviderede drejebog.
På næste aktivmøde skal vi have snakket om, at få en fastansat fra ?rhus tilknyttet vores arrangementer, så vi kan være på fortrin om kampagnerne. Eva nævnte at tortur-kampagnen blev startet i marts, det ville være skønt om vi var blevet informeret herom, særligt når en af vores grupper (gr. 54) har arbejdet med sager fra Guantanamo.
Det var uhensigtsmæssigt at rundringningen til diverse kunstnere første blev sat i gang to måneder efter kunstnerbrevene blev sendt ud. Ligeledes var det ikke optimalt at nogle kunstnere ca. 30 stk. ikke fik en opringning. Til en anden gang skal vi være opmærksomme på, at indhentning af kunstværker tager megen tid, som kræver en god koordinering. Vi bør til en anden gang få et bedre samarbejde med auktionarius, herunder om priserne på kunstværkerne skal fremgå af kunstkataloget. Fx købte Kirsten værker, som hun egentlig ikke var interesseret i ?? intentionen var blot at få værkernes pris sat i vejret. Kunstværker uden fastsat minimumspris vil være glimrende at starte ud med. Det må vi have in mente til en anden gang. Mht. annoncering var prisen, vi betalte, for høj i forhold til, de gæster den tiltrak. Medierne udeblev ?? vi må til en anden gang få etableret personlig kontakt til en fast ??ven? i de nordjyske medier, som er vores sikre mediekontakt, og få lavet en ??manual? for PR. Lokalforeningen i ?rhus har abonnement hos Press2Go, der er en tjeneste for rundsendelse af pressemeddelelser. Henrik vil finde os en ??ven?. Et forslag til kommende arrangementer er at få lavet en manuel, således vi sikre at alle ved, hvad deres arbejdsopgave indebærer. Som Peter S nævnte ville det have sparet os for problemer med Dankort-notaerne. Et sådan arrangement kræver mindst 2, som hjælper auktionarius, så alle kunstværker når at blive bogført. Et must er, at alle skal udføre de arbejdsopgaver, de selv har påtaget sig eller indrømme, at de ikke er i stand til det, så vi kan genbesætte opgaverne. Vi har efterfølgende fået doneret seks af de tilbageværende kunstværker, som Hans sætter til salg på web (?)
Konklusion: Enighed om vi sagtens kan holde kunstauktion igen, hvor erfaringer fra dette arrangement kan bruges. Maria udarbejder en revideret drejebog ?? inputs modtages med glæde.
ad 5 Maria orienterede om Kulturnatten fredag d. 13. okt. Aktiviteterne er delt op i to: 1) Guantanamo/tortur event i kasematterne på Aalborg Slot 2) oplysning om ??Stop vold mod kvinder?? kampagnen i Centeret, hvor Peter A er tovholder. Lokalforeningen har fået 1.000 kr. i tilskud af kommunen til Kulturnatten og Det Hem??lige Teater har indvilliget i selv at ville dækker mange af deres udgifter i forbindelse med forestillingen.
Ad 6 Diverse arbejdsopgaver i forbindelse med arrangementet den 13. okt. blev fordelt, hvoraf Hans har påtaget sig godt halvdelen. De resterende arbejdsopgaver er indskrevet i planen.
Af ekstra ting er fremkommet: anskaffelse af lys i form af forlængerledninger/bidetænger/stærk tape (Lisa C og Maria) og vanddunke (Karen Margrethe).
Huskeliste til den 13. oktober:
Bidetænger/sakse, vanddunke, saftevand, te, termokander, krus/holdere, kaffemaskine, kaffe, småkager, lamper, forlængerledning, tape, snor, underskriftindsamling mv., nattegn og pengekasse ?? mangler vi noget? Maria er tovholder på, at tingene kommer i hus, dernæst hjælper Karen Margrethe med at transportere dem ned til Aalborghus Slot fredag kl. 17.

ad 7 Kommunikationen i lokalforeningen skal forbedres. Kirsten vil gerne formidle viden videre til sin gruppe, når de mødes. Anden information til gr. 54 skal gives pr telefon. Fx ville Lisa K gerne have hjulpet mere til ifbm kunstauktionen. Vi har talt om en filmaften, det ville være oplagt at se filmen, Eva introducerede. Hans køber dvd??en ?? sekretariatets er uden danske undertekster.

ad 8 Næste aktivmøde tirsdag den 21. november kl. 19, gruppe 54 er tovholdere.

Skriv et svar