Lokalforeningsledelsen d. 25. september 2006

Til stede: Hans, Henrik, Kirsten, Lene, Maria, Peter A., Peter S.
Gæst: Jakob.

Dagsorden

1. Tidligere arrangementer.
2. Kommende arrangementer.
3. Handlingsplan.
4. ?konomi.
5. Eventuelt.
6. Næste møde.

ad 1: Vi havde en kort diskussion. Punktet kommer op på aktivmødet.
ad 2: På fredag eftermiddag er der Darfur-aktion i Algade. Peter er lige nu den eneste, der er med. Hvis andre er interesseret, så kontakt ham.
Kulturnatten er nu under opsejling. Det store problem er at finde et telt. Vi vælger teltudlejningsmodellen. Hans kontakter teltudlejningsfirmaet igen.
Vi skal have bemanding på aftenen. Punktet diskuteres igen på aktivmødet.
Hans rundsender planen over arbejdsopgaver til alle.
ad 3: Formålene med en plan er at give en struktureret præsentation over for os selv og over for andre samt at gøre det nemmere at planlægge vores resurser (herunder budgettere).
Følgende var generelle kommentarer:
Handlingsplanen følger ikke strategiplanens mål.
De kvantitative mål virker ikke særlig kvantitative. Bør kunne gøres konkrete i mange tilfælde (antal breve/underskrifter/Lifeline-medlemskaber) og må indbefatte et budgetoverslag.
Der opereres med et stort antal grupper, men der er ikke vilkårligt mange grupper.
Målene er ikke prioriteret.
Begivenhederne er ikke prioriteret.
Ingen kobling mellem kampagner og dagsmarkeringer. Alle begivenheder bør tænkes ind i kampagner. Vi skal være bedre orienteret om de kampagner, der findes i dansk afdeling.
Hans og Peter laver et revideret udkast, der følger strukturen fra dansk afdelings handlingsplan og tager . Hans kontakter sekretariatet for at få en skabelon.
Nogle detailpunkter:
Angående evaluering: Vi bør kunne systematisere evalueringen af vores begivenheder.
Angående PR (9.2 og 9.3 – punkterne hedder det samme!): Vi bør have en PR-ansvarlig for hver begivenhed og dermed sikre at der bliver laver ordentlig PR. Vi bør etablere en fast ??ven? i de nordjyske medier, som er vores sikre mediekontakt, og lave en ??manual? for PR. Lokalforeningen i ?rhus har abonnement hos Press2Go, der er en tjeneste for rundsendelse af pressemeddelelser. Henrik vil finde os en ??ven?.
Angående forsoningnu.dk (3.07): Det kan prøves igen – nu sammen med AI og andre. Hans undersøger og forfølger sagen.
Angående grupperne (10.1): Det er ikke sikkert, at det er en god idé at forsøge at gen-genstarte gruppe 165. (jvnfr. punkt 10.9).
Angående multikulturalisme (10.2): Det kvalitative mål bør ændres, så det fremgår klarere at målet er at AI skal favne bredt og ikke ekskludere nogen.
ad 4: Vi har nu fået en huslejeopgørelse.
Der har været problemer med Aalborg kommune, da der ikke har foreligget noget regnskab for centeret for 2005. Det endelige regnskab vil foreligge onsdag. Peter S. opsøger Hans for at få hans underskrift.
Et ajourført regnskab op til d.d. er klar pr. mandag d. 16. oktober og vil derefter blive forelagt lokalforeningsledelsen.
Lokalforeningens konto vil snart blive tilgængelig som homebanking.
Maria har lavet regnskab for kunstauktionen og vil lave regnskabet for kulturnatten.
ad 5: Peter A. har lavet et e-mail-nyhedsbrev. Alt indhold sendes til ham.
ad 6: Aktivmøde d. 4. oktober kl. 17.30 med deltagelse af Eva Hesse. Næste ledelsesmøde er tirsdag d. 14. november kl. 19.00.

Skriv et svar