Åbent møde i lokalforeningsledelsen 8. maj 2012

Til stede: Farah, Samira, Peter, Jes, Hans, Vini, Stanislava.
Afbud: Agnethe.

Dagsorden

  1. Konstituering.
  2. Landsdækkende aktiviteter.
  3. Nylige lokale aktiviteter.
  4. Kommende lokale aktiviteter.
  5. De lokale aktive.
  6. Økonomi.
  7. Lokalerne.
  8. Eventuelt.
  9. Næste møde
  10. Evaluering af møde

ad 1: Hans blev valgt til formand og Peter blev kasserer.
ad 2: Peter, Samira, Farah og Hans var til landsmøde. Det var en god oplevelse, og en landsmødeudtalelse baseret på et forslag fra Hans blev vedtaget.
ad 3: Der var medlemsmøde den 12. april kl. 19.00 med foredrag ved Jakob Silas Lund. Fremmødet var pænt, men det var ærgerligt, at beretningen ikke var tilgængelig i trykt form. Hans lægger den på nettet. En anden gang bør vi trykke den.
“Wheeling and Dealing in Small Arms” blev vist på Hasseris Gymnasium og i Merkur Bank den 3. april.
Der var caféaften den 17. april; der kom kun 3, da “Wheeling and Dealing in Small Arms” blev vist.
ad 4: Det meste er nu på plads i forbindelse med Løb for livet/Havnefest den 10.-12. maj. De 100 t-shirts skal fragtes over; det klarer Farah i forbindelse med Inge Eriksen torsdag kl. 17.00. Containeren dukker op kl. 11.00 torsdag og lukkes ned lørdag eftermiddag; sekretariatets folk tager af sted lørdag kl. 16.30.
Peter sender en opdateret liste over frivillige.
Vi talte om cafeens fremtid; på det seneste er deltagelsen gået ned. Vi diskuterede, om der måske var for mange aftener. En idé til tema: Diskrimination af muslimer i Europa. Vi holder en caféaften den 29. maj kl. 19.30. Hans skriver på Facebook, mail osv. og aflyser den caféaften, der kunne have været d. 15. maj. Vores caféaften kunne være afsæt for et senere arrangement om diskrimination.
Vi talte om kulturnatten, der i år er 31. august til 1. september. Temaet er Det skæve. Og vi skal til den tid arbejde med Mellemøsten og Nordafrika. Nogle muligheder:
– Mariam al-Khawaja (en arbejdstitel kunne være “En plads i Bahrain”, som her er en plads i Aalborg)
– Muniam Alfaker (irakisk digter)
Dette kunne være et eftermiddagsarrangement den 1. september. Hans hører fra sekretariatet, om Mariam al-Khawaja kan deltage og om det vil være en god idé. Hans spørger også Kultur- og fritidsforvaltningen om hvilke pladser, der vil være velegnede – de tre bud er : Nytorv, Frøspringvandet og Toldbodpladsen. Der skal indsendes ansøgning om midler pr. 21. maj. Hans tager initiativ her.
ad 5: Hans har lavet en wiki for handlingsplanen for lokalforeningen; den bliver et tema for den nye lokalforeningsledelse. Se den på http://www.amnesty-aalborg.dk/mediawiki/index.php?title=Forside . På næste møde tager vi handlingsplanen op igen.
De lokale youth-grupper har Facebook-grupper. Vi talte om, hvordan vi kan kontakte dem. Vi kan vel godt skrive i deres Facebook-grupper, når vi laver noget i lokalforeningen.
ad 6: Pr. 8. maj har vi 296,98 kr. Peter spørger, om lokalforeningen kan få det faste tilskud for 2012. Dette er mest relevant for de små aktiviteter, der kommer dryppende uden for det direkte kampagnerelaterede.
ad 7: Der er lys på toilettet.
Ellers er det intet nyt om udbedring af skader. Peter skriver til udlejeren med jævne mellemrum og venter stadig på svar. Nu skal vi gå over til personlig henvendelse, hvor Hans og Peter henvender sig sammen. Hans ringer til Claus Nielsen (eller hans sekretær Majken) og beder om at få aftalt en mødedato.
ad 8: Intet at bemærke.
ad 9: Næste møde skal være tirsdag d. 12. juni kl. 19.30.
ad 10: Det var da et godt møde.

Skriv et svar