Lokalforeningsledelsens åbne møde 27. marts 2012

Til stede:  Peter, Hans, Jes, Lene, Britt, Birgit.
Afbud: Erik, Agnete.

Dagsorden

  1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
  2. Landsdækkende aktiviteter.
  3. Nylige lokale aktiviteter.
  4. Kommende lokale aktiviteter.
  5. De lokale aktive.
  6. ?konomi.
  7. Lokalerne.
  8. Eventuelt.
  9. Næste møde
  10. Evaluering af møde

ad 1: Der sker ting og sager i London. Jes fortalte om Moving Closer To The Ground.
ad 2: Hans har været til møde i lokalforeningsrådet den 24. marts.
Og så er der landsmøde den 28.-29. april. Hans har et forslag til landsmødeudtalelse med.
ad 3: Der har været endnu et par café-aftener med varierende fremmøde. Vi skal være bedre til at reklamere for disse aftener.
ad 4: I morgen viser youth-gruppen på Hasseris Gymnasium ??Wheeling and Dealing in Small Arms?. Og om morgenen den 3. april viser Peter samme film i Merkur Bank.
Den kommende tid står i Arms Treaty-kampagnens tegn. Dette er kampagnen for en FN-traktat om handel med håndvåben. Det er ærgerligt, at der er ikke er en kursusaktivitet i den forbindelse i Aalborg. Det ville være godt, hvis der kunne komme kurser i Aalborg for i hvert fald nogle af de kommende kampagner. Måske kan vi holde kurserne sammen med åbne ledelsesmøder. Hans kontakter sekretariatet (Erik).
Der er caféaften den 3. april. Vi viser ??Wheeling and Dealing in Small Arms?. Der har været god omtale af dette arrangement i Nordjyske.
Der er medlemsmøde den 12. april kl. 19.00 med foredrag ved Jakob Silas Lund. Mødet er nu annonceret på Facebook og på vores egen webside. Hans har bedt om at få sendt mail ud til alle medlemmer. Der skal også laves presse på dette arrangement. Lad os slå på at der er 4000 medlemmer i Aalborg kommune. Peter og Morten bør lave en pressemeddelelse om årsmødet. Hans laver et udkast til beretning. Jakob har brug for en dataprojektor og en computer. Peter tager vores dataprojektor med. Hans sender en påmindelse ud på mailinglisten (og nævner kaffe) få dagen inden mødet.
Peter har skaffet midler fra Erik Sørensen-fonden til Løb for Livet den 10. maj. Der skal være 7 frivillige hver af de 3 dage (10.-12. maj) i 6-8 timer hver dag. De frivilliges opgaver er at hjælpe med at få taget fotos og samlet underskrifter. Torsdag d. 10. maj begynder vi 17.30; løbet starter 18.30. De øvrige dage er starttidspunkt ikke kendt. Vi skal være foran Interiør-butikken i Nørresundby. Containeren fra sekretariatet skal stå der også. Vi skal have nogle kendte mennesker med. Forslag: Thomas Kastrup Larsen, Finn Kjærsdam, Rasmus Bjerg, Thomas Augustinussen (eller en anden spiller fra AaB), Ernst Trillingsgaard, Anni Walther, Inge Eriksen, Per Clausen, Henning G. Alle medlemmer får opfordring til at kontakte kendte mennesker. Alle kontakter Peter, inden de kontakter en kendt person. Der er koordinerende møde tirsdag d. 1. maj kl. 19.00.
Der er filmcafé med ??1/2 revolution? (om begivenhederne i Egypten). Filmen vises også på landsmødet. Filmen vises d. 17. april kl. 19.30. Peter annoncerer begivenheden på Kulturliv. Hans annoncerer på mailinglisten og Facebook.
ad 5: Det ville være godt at kunne bruge de åbne møder til at skabe bedre overblik blandt de lokale aktives aktiviteter. Lokalforeningsledelsen skal altid kontaktes tidligt, hvis der er væsentlige nye initiativer – eller en god idé – på lokalledelsen@amnesty-aalborg.dk.
Hans har lavet en wiki for handlingsplanen for lokalforeningen; den bliver nok et tema for den nye lokalforeningsledelse. Se den på http://www.amnesty-aalborg.dk/mediawiki/index.php?title=Forside
Og der er desværre intet nyt fra Helle. Men Hans vil kontakte Masvingo snart.
ad 6: Lokaleregnskabet er nu underskrevet.
Peter har lavet et årsregnskab og sender nøgletal til Hans, så han kan lave en slide med dette til årsmødet d. 12. april.
ad 7: Intet nyt om udbedring af skader. Det sker til sommer.
Og har vi mon nogen udstillinger fra Arbejdsgruppen om børn? Hans mødte Jan Christensen til mødet i lokalforeningsrådet og blev spurgt om det. Det tror vi ikke.
Der er igen problemer med belysningen.
ad 8: Vi skal være med til kulturnatten til september. Se http://kulturnatten.com. Der var formøde om emnet, men ingen af os deltaget. Temaet er ukendt, men bliver formodentlig Skovens dyr.
Vi talte om lokalforeningsledelsen og hvad den laver. Vi mødes egentlig ikke så tit, og med årene er vores arbejdsopgaver i ledelsessammenhæng blevet meget enklere.
ad 9: Næste møde besluttes af den nye lokalforeningsledelse, der vælges på medlemsmødet den 12. april.
ad 10: Det var et møde, der holdt sig inden for tidsrammerne.

Skriv et svar