Møde i lokalforeningsledelsen 31. maj 2006

Til stede: Henrik, Kirsten, Peter H.S., Lene, Peter A., Maria, Hans.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Lokale arrangementer for tiden.
3. Landsdækkende arrangementer for tiden.
4. Lokalforeningens interne struktur.
5. Fremtidigt samarbejde med sekretariatet.
6. Lokalforeningsrådet.
7. Aktivitets- og handlingsplan for lokalforening og center.
8. Kommende lokale arrangementer.
9. Kommende landsdækkende arrangementer.
10. Priorgade 1a.
11. Kurser, foredrag og aktivmøder.
12. Lokalgrupper og andre aktive.
13. ?konomi.
14. Eventuelt
15. Evaluering af mødet
16. Næste møde

ad 1. Dagsordenen blev godkendt.
ad 2. Der var aktivmøde d. 15. maj. Referat foreligger endnu ikke.
ad 3. Pænt fremmøde fra lokalforeningen til landsmødet i Nyborg.
?rsrapporten 2006 er nu på gaden! Aktive kan købe den for 100 kr.
ad 4: Peter A. har lavet et udførligt udkast til fordeling af arbejdsopgaver. Hovedideen er at der er 4 hovedansvarsområder med hver sin sekretær. Peter A.s udkast fik megen ros; det er nu op til grupperne at finde ansvarlige til de ledige poster. Den aktuelle version bør altid findes på WWW. Det sørger Hans for.
Vi diskuterede, hvem der må udtale sig til pressen. Default-talsmand er Hans; der kan være andre, når en konkret opgave gør det naturligt.
ad 5. Vi inviterer Martin med til næste møde, hvor vi diskuterer strategi- og handlingsplaner igen.
ad 6. Peter A. er blevet tilbudt at blive medlem af lokalforeningsrådet!
ad 7. Peter A. og Hans har lavet udkast til strategi- og handlingsplaner for center og lokalforening. Disse er blevet rundsendt til alle inden mødet. Formodentlig bør vi sætte planerne ind i et skema i stil med det, som ?rhus anvender.
Der mangler et budget (eller rettere: budgetpunkter og fundraising-kilde for hver aktiviteter).
Vi skal huske at koordinere med den netop ankomne handlingsplan fra dansk afdeling. Hans skaffer en elektronisk udgave af handlingsplanen og Peter A. sender en sammenskrevet version ud af strategi- og handlingsplan til alle.
ad 8. Uanset hvad handlingsplanen ender med, er følgende aktiviteter reelle (og nævnes i udkastet til handlingsplanen):
Kunstauktion. Lokale i kunstauktion er på plads, nemlig menighedslokalet ved Nørresundby kirke. Auktionen bliver lørdag d. 9. september. Der er uformelt tilsagn fra Martin om at vi kan anvende sekretariatets frankeringsfaciliteter. Maria og Jytte kontakter nordjyske kunstnere via breve og personlige kontakter. Henrik skriver brevet ud. Hans kontakter auktionarius.
Senere, når auktionen nærmer sig, skal der kontakter ud til potentielle købere. Dette diskuteres på næste møde i lokalforeningsledelsen.
Kulturnatten. Temaet er ??kaOZ?. Maria har skaffet os mulighed for at låne kasematterne på Aalborg Slot. En foreløbig projektbeskrivelse skal være klar 16. juni; den endelige skal foreligge 18. august. Marias brev til Aalborg Slot kan bruges som udgangspunkt for projektbeskrivelsen. Maria kontakter Det Hem??lige Teater. Der skal indkaldes til et møde om kulturnatten inden sommerferien. Der er aktivmøde d. 12. juni kl. 19.00; her tager vi punktet op.
Anti-torturdag d. 26. juni. Sekretariatet har udarbejdet en ??aktionspakke?, som vi kan rekvirere. De store postkortbannere er centrum for ideerne i pakken. Punktet tages op på aktivmødet d. 12. juni.
Stand-up-arrangement den 19. august. Der er et stand-up-arrangement på Huset d. 19. august kl. 20.00. Lili og Mette, der er centerpassere, er bag. Lokalforeningsledelsen diskuterede mulighederne for finansiering og var enige om at være betænkelige ved et arrangement med et stort budget, da lokalforeningen ikke kan dække et eventuelt underskud.
Frivilligmarked. Der er frivilligmarked d. 2. september kl. 11-15 arrangeret af De Frivilliges Hus. Jytte Kaalund er tovholder på vores deltagelse, der består i en bodshandling.
ad 9: Aktivseminaret finder sted d. 16.-17. september i Hornstrupcenteret i Vejle og denne gang bliver Brian Dooley, der leder det verdensomspændende projekt ??Amnesty = Activism? hovedtaler.
ad 10. Vi har ikke fået en pulverslukker eller røgalarmer, da vi afventer svar fra sekretariatet.
Butikslokalet er blevet frisket gevaldigt op med maling, ny indretning m.v. Inden længe kommer der nye møbler. Disse skal skaffes af centerpasserne ved fundraising.
De nye nøgler er ankommet. Der er blevet fremstillet 20 kopier ud over de oprindelige 10.
Der kommer ikke ny lås på bagdøren, siger udlejeren. Intet nyt om whiteboards og lamper, da vi også her afventer svar fra sekretariatet.
Rengøringsordningen skal genstartes. Alle skal tage sig sammen!
Der er omsider kommet et ??Rygning forbudt? skilt op.
Det er sekretariatet, der definerer praktikanters arbejdsopgaver. Denne mulighed er derfor ikke aktuelt for os, men alternativer som f.eks. samfundstjeneste, projektopgaver til studerende, erhvervspraktik (1. mdr.), fleksjob og aktivering kan være aktuelle.
ad 11: Hans har holdt foredrag i Støvring.
I ?rhus har de en fast ??aktivdag? med kurser for nye aktive og foredrag. Vi kunne lade hver gruppe være ansvarlig for 3 arrangementer om året. Arrangementer kan være interne eller eksterne. Vi diskuterer denne mulighed på aktivmødet d. 12. juni.
Der bliver holdt et særligt kursus på engelsk for Aceh-gruppen (se nedenfor).
Der er planer om at Martin vil holde et PR-kursus for lokalforeningen. Datoen er endnu ikke fastsat, men kurset bliver formodentlig sidst i juni.
ad 12: De tilbageværende medlemmer af gruppe 165 deltager nu i gruppe 144s møder og giver derved alle en bedre mulighed for at være aktive.
Der er ved at blive dannet en ny gruppe af medlemmer fra Aceh (i Indonesien).
ad 13: Peter H. fortalte om overdragelsen af kasserer-relikvierne og -erfaringerne. De to konti er et problem for overskueligheden; vi skal nu ned på 1 konto. Lige for tiden er kassererforholdene uoverskuelige.
ad 14: Hans laver (uden for Amnesty International) et arrangement på Nordjyllands Kunstmuseum d. 4. juni kl. 13.00-18.00 i forbindelse sit forsoningnu.dk-projekt. Alle i lokalforeningen er yderst velkomne til at deltage! Og tag en kage med.
Måske skulle vi involvere lokalforeningen næste år, hvis arrangementet skal gentages?
ad 15: Det forløb i god ro og orden, og det ikke forfærdeligt lang tid. ?bleringe med kanel er gode.
ad 16: Næste møder er 9. august kl. 19.00 og mandag d. 25. september kl. 19.00. Næste aktivmøde er d. 12. juni kl. 19.00. Gruppe 144 er ansvarlig. Gruppe 144/165 holder gruppemøde d. 15. juni kl. 19.30.

Skriv et svar