Lokalforeningsledelsens åbne møde 30. november 2011

Til stede:    Jes, Birgit, Erik, Farah, Peter, Hans.
Fravær:    Lene.
Afbud:        Agnethe.

Dagsorden

1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
2. Landsdækkende aktiviteter.
3. Nylige lokale aktiviteter.
4. Kommende lokale aktiviteter.
5. De lokale aktive.
6. ?konomi.
7. Lokalerne.
8. Eventuelt.
9. Næste møde
10. Evaluering af møde

ad 1:  Der var møde d. 19. november; Jes deltog ikke. Der er stadig over 100.000 medlemmer af dansk afdeling, men medlemstallet stiger ikke så kraftigt, som det gjorde engang.

ad 2: Der var IMPACT i København d. 26. november. Bl.a. Jes og Peter og Farah deltog. Se mere på http://www.amnesty.dk/impact2011 og (snart også på http://amnestywebcast.dk, hvor webcasten vil blive tilgængelig).

Der var møde i lokalforeningsrådet d. 5. november. Erik deltog, og Bente fra gruppe 178 var også med. Erik siger, at mødet var godt. Referatet er ude nu.

ad 3:  Der blev samlet underskrifter ind til Arch Enemy-koncerten på Studenterhuset d. 5. november. Der var problemer med at få underskriftslister nok; der blev samlet 20 underskrifter ind, men der kunne være blevet samlet mange flere.

Temadagen om tortur d. 19. november blev ikke til noget.

ad 4: Vi skriver igen breve i de 10 første dage af december og slutter af med lystændinger landet over, dvs. også i Aalborg. Aktiviteten løber fra 1.-10. december.
Vi har en ??Skriv dem fri?-julestue igen søndag den 4. december kl. 14-16. Hans medbringer pebernødder og julete.

Programmet for 10. december bliver dette:

?    15.45: Lystænding ved Det Hemmelige Teater i Kjellerupsgade.
?    16.00: Det Hemmelige Teater opfører stykket af Masvingo-gruppen.
?    16.30 (cirka): Fakkeltog til Danmarksgade 7. Ruten via Medborgerhus og Nytorv.
?    16.45 (cirka): Foredrag i Danmarksgade 7.

Sekretariatet har bevilget 16.000 kroner til dette arrangement. Tendai Tagarira og Malene Fenger-Grøndahl kommer.

Arbejdsopgaver den 10. december:

  • Lystænding (og lysslukning)  (Sabine og Maria og Jes)
  • Kaffe og te og kage (Lene)
  • Salg af fakler (og slukning af samme)   (Anders og Peter – Peter kontakter Anders)
  • Pressemeddelelse (Hans) ?? via Det Hem??lige Teaters netværk.
  • Polititilladelse (Hans)
  • PR-materiale om 50-årsdagen og stykket (Hans samarbejder med teateret; materialet skal distribueres også pr. mail)
  • Invitationer ud til ligesindede organisationer (Britt)

Hans sender mail ud på aalborgaktiv-listen. Der skal også en mail ud fra sekretariatet.

Hans har skrevet til Masvingo.

Samarbejdet med Ben Dorfman. Der er flere studerende, der laver projekt om vores arbejde med romaers rettigheder. De vil gerne mødes med os. Hans mødes med dem i næste uge.

ad 5: Hans har nu haft tid til at polere websiden.

Vi får praktikanter i uge 43 og 44 fra Aalborg Universitet. Hvordan gik det med det?

Nyhedsbrevene om aktiviteter skal annonceres og gøres tilgængelige på Facebook, http://www.amnesty-aalborg.dk og mailinglisten,

Jes har nævnt muligheden for samarbejde med AaB om underskriftsindsamling ved sportsarrangementer. Sekretariatet er skeptisk, men vi kan godt prøve det. Jes og Hans kontakter AaB.

Kan vi lave en café-aktivitet af og til, hvor alle kan komme ind fra gaden? Vi gør forsøget onsdag d. 11. januar kl. 19.30-?. Café-forsøget skal annonceres på Facebook. Jes skriver et oplæg.

ad 6: Vi har 2200 kr. for øjeblikket.

ad 7: Haugaard-Nielsen har oplyst Peter om at årsagen til fugtproblemerne i køkkenet er klaret (nedløbsrør i stykker), og der er lys på toilettet og i de øvrige lokaler.

Vi har et tv nu – og det virker.

ad 8: Der er julefrokost fredag d. 16. december kl. 18.30 til folk går hjem. Peter er tovholder.

FNs frivillighedsdag er d. 2. december kl. 15-17 på De Frivilliges Hus. Alle er velkomne.

Vi har fået en PDF-fil fra sekretariat, som gør det muligt at lave vore egne foldere.

ad 9: Næste møde er d. 18. januar kl. 19.30.

ad 10: Det var da et effektivt, informativt, livligt – ligefrem spændende! – møde.

Skriv et svar