?bent møde i lokalforeningsledelsen 26. oktober 2011

Ledelsen:     Jes, Hans, Erik, Lene, Peter.
Afbud:        Agnethe.?Andre:     Anders, Jytte, Sabine, Maria, Farah, Britt.

Dagsorden
1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
2. ?Landsdækkende aktiviteter.?
3. Nylige lokale aktiviteter.
?4. Kommende lokale aktiviteter.?
5. De lokale aktive.?
6. ?konomi.?
7. Lokalerne.?
8. Eventuelt.  ?
9. Næste møde?.
10. Evaluering af møde

ad 1: Jes orienterede om udviklingen i dansk afdelings økonomi og om direkte valg (e-valg) til hovedbestyrelsen.

ad 2: Der er IMPACT i København d. 26. november. Se mere http://www.amnesty.dk/impact2011. Der kommer mange fra lokalforeningen.

Der er møde i lokalforeningsrådet d. 5. november. Erik deltager, og Bente fra gruppe 178 deltager.

Der var arrangementer på KUL den 21. september og 28. september.  5. oktober var der teater på KUL. Peter siger, det gik godt.

ad 3:  Der var møde i gruppe 178 for ikke-dansktalende aktivister.

Hans har samlet underskrifter ind på aktivitetspakken til ??Security with Human Rights??-kampagnen til poetry slam på Studenterhuset d. 21. oktober.

Britt har set udstillingen på Hovedbiblioteket!

ad 4: Vi laver en bodshandling ved koncert med Arch Enemy d. 5. november. Også denne aften samles der underskrifter ind i forbindelse med Saudiarabien-kampagnen.

Der er temadag om tortur lørdag d. 19. november. Vi regner med at dele kalenderlys ud samtidig med indsamling af underskrifter i forbindelse med torturkampagnen. Bagefter er der aktiviteter i Danmarksgade 7. Som udgangspunkt foregår dette på engelsk. Kontakt Peter for at være med.

Vi skriver igen breve i de 10 første dage af december og slutter af med lystændinger landet over, dvs. også i Aalborg. Aktiviteten løber fra 1.-10. december.
Vi skal vel have en “Skriv dem fri”-julestue igen. Den kunne lægges søndag den 4. december.

Programmet for 10. december bliver dette:

?    15.45: Lystænding ved Det Hemmelige Teater i Kjellerupsgade.
?    16.00: Det Hemmelige Teater opfører stykket af Masvingo-gruppen.
?    16.30 (cirka): Fakkeltog til Danmarksgade 7. Ruten via Medborgerhus og Nytorv.
?    16.45 (cirka): Foredrag i Danmarksgade 7.

Sekretariatet har bevilget 16.000 kroner til dette arrangement. Det har bare at blive en succes – impact, impact, impact! Hans undersøger hvilke kampagner der er aktuelle på dette tidspunkt og kontakter Tendai Tagarira og Malene Fenger-Grøndahl. Hans sender ansøgningen til Peter.

Arbejdsopgaver den 10. december:

Lystænding (og lysslukning)  (Sabine og Maria)
Kaffe og te og kage (Lene)
Salg af fakler (og slukning af samme)   (Anders)
Pressemeddelelse (Hans) – via Det Hem??lige Teaters netværk.
Polititilladelse (Hans)
PR-materiale om 50-årsdagen og stykket (Hans samarbejder med teateret; distribueres også pr. mail)
Invitationer ud til ligesindede organisationer (Britt)

Der skal også en mail ud fra sekretariatet.

Desværre intet nyt om oversættelse af kampagnemateriale til aktivitetspakken om romaer. Hans rykker og ringer også til Masvingo ?? og kontakter Erik Boldsen.

ad 5: Hans har ikke haft tid til at polere websiden.

Vi får praktikanter i uge 43 og 44 fra Aalborg Universitet. Peter har talt med dem.

Nyhedsbrevene om aktiviteter skal annonceres og gøres tilgængelige på Facebook, http://www.amnesty-aalborg.dk og mailinglisten.

Peter har lavet en skabelon til planlægning af arrangementer; den vil blive lagt på lokalforeningens webside.

Javier Saez fra Europarådet holder foredrag på AAU den 31. oktober kl. 10-12 på Kroghsstræde 3 om romaers rettigheder. Se mere på studenternetværkets webside www.shrrn.aau.dk.

Jes nævner muligheden for samarbejde med AaB om underskriftsindsamling ved sportsarrangementer. Jes og Hans kontakter Erik ved IMPACT.

ad 6: Vi har lige nu 2687,18 kr. på kontoen.

ad 7: Haugaard-Nielsen har oplyst Peter om at årsagen til fugtproblemerne i køkkenet er klaret (nedløbsrør i stykker), og der er lys på toilettet og i de øvrige lokaler.

Vi har et tv nu. Gad vide om det virker.

Peter har hængt fotos op fra tidligere aktiviteter i lokalforeningen.

ad 8: Jytte vil hjælpe med at sælge de mange kalenderlys, hvis det er nødvendigt.

Der er julefrokost fredag d. 16. december kl. 18 til folk går hjem. Peter er tovholder.

Vi har fået en PDF-fil fra sekretariat, som gør det muligt at lave vore egne foldere.

Vores mailingliste hedder aalborgaktiv@amnesty-aalborg.dk.

Gad vide om man kunne etablere et kampagnesamarbejde med virksomheder? Vi har tidligere haft samarbejde med Body Shop. Hans spørger Sanne Borges til IMPACT.

ad 9: Næste møde er d. 30. november kl. 19.30.

ad 10: Det var et interessant møde.

Skriv et svar