Referat af aktivmøde 15. marts 2006

Til stede: Søren Meldgaard (Centerpasser), Casper Mortensen (Centerpasser), Jytte Frederiksen (Centerpasser), Lene Nørgaard (Lokalgruppe 903) Morten Lausten (Face2Face), Khanh Nguyen (Lokalgruppe 165), Peter Als (Frivilligkoordinator), Peter Stampe (Lokalgruppe 144), Lise Norup (Lokalgruppe 54), Hans Hüttel (Lokalgruppe 144).

Ordstyrer: Jytte Frederiksen
Referent: Peter Als

1. Valg af ordstyrer og referent

Se ovenfor.

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

4. Info fra Face2Face

Morten fortalte en række positive facts om Face2Face kampagnen i Amnesty International i Danmark, der har fået 50.000 flere medlemmer siden kampagnen startede i 2001 ?? efter 38 år med et stabilt antal medlemmer.

Det har bl.a. betydet, at Amnesty International i Danmark har kunnet betale sit årlige bidrag + gæld til hovedafdelingen i London.

Andre fordele ved Face2Face er, at facerne ofte bliver frivillige i Amnesty senere hen.

Morten afholder intromøde d. 17. marts, der snarest herefter begynder at hverve medlemmer i bl.a. Aalborg.
Facerne er unge mennesker, så der kan blive problemer med roderi i Centeret i opstartsfasen ?? tag en rolig snak med Morten om det, hvis det bliver aktuelt.

5. Info fra Centerpassergruppen

Centerpassergruppen er vokset, så der for tiden er 9 Centerpassere, der bemander Centeret. Det er dog et problem, at der ikke er nøgler nok til alle. Peter har kontakt til Martin Hoxer (Amnesty ?rhus) om at få udskiftet nøglesystemet og nøgler.

Centerpasserne har fået flere individuelle ansvarsområder (kunst, etniske minoriteter, fundraising, foredrag, Amnesty Youth mm.), hvilket kan ses på opslag i Centeret eller på Kontaktlisten.

Alle frivillige i bl.a. lokalgrupperne kan få tildelt et ansvarsområde indenfor PR, events, kampagner mm. Henvendelse herom sker til Peter.

Kontaktlisten er en liste over navn, funktion og kontaktmuligheder på alle aktive Amnesty medlemmer i Nordjylland.
Aktivitetslisten er en liste over alle de Amnesty Aalborg aktiviteter, der er i gang, under planlægning eller stadig er på ide-stadiet.

Kontaktlisten og Aktivitetslisten bliver løbende opdateret på PC 1 i Centeret, hvor den kan læses. Ellers kan den rekvireres ved at sende en mail til frivillig@amnesty-aalborg.dk.

Mette fra Centerpassergruppen tager sig af fundraising. Hvis en gruppe er i færd med at planlægge et arrangement, skal gruppen derfor informere Mette i god tid herom, så hun kan søge om pengene på Amnesty Aalborg??s vegne.

Gruppen vil også have opstillet flere indsamlingsbøsser rundt omkring på cafe??er, i butikker, kiosk??er mm. Desuden vil gruppen ved samme lejlighed prøve at få butikkerne til at sælge nogle af Amnesty Aalborg??s mange postkort. Ordningen administreres indtil videre af Peter, som alle frivillige kan kontakte for at få en skriftlig tilladelse til at opstille indsamlingsbøsser.

I den nærmeste fremtid skal Lokalledelsen diskutere Centeret??s målsætninger for fremtiden. Centerpassergruppen mener, at Centeret kan benyttes til mange ting f.eks. informationscenter, kontor, butik, foredrag, kurser mm. Der bør dog igangsættes tiltag, der kan skabe mere opmærksomhed omkring Centeret??s eksistens. Centerpasserne er i gang med dette ved at gøre Centeret mere indbydende for folk, lave aftaler med kunstnere om udstillinger i Centeret mm.

Der er brug for en sikkerhedsprocedure i tilfælde af brand. Der er ofte mange tændte stearin- og fyrfadslys i Centeret.

Info om indbruddet i Centeret d. 1. feb., hvor XXX blev stjålet. Indbruddet er meldt til politiet og forsikringen.

Gruppen har afholdt et ?STOP vold mod kvinder? arrangement d. 8. marts i Centeret fra kl. 10-20. Billeder herfra kan ses på PC 1.

Gruppen er i gang med at planlægge flere arrangementer som loppemarked, workshops, foredrag mm. Casper fra gruppen er tilmeldt ?foredragsholderteknikkursus? i Amnesty Aarhus d. 18. marts.

Amnesty er tilmeldt ?Det Store Frivilligmarked? d. 2. sep. i år.

Morten (Face2Face) foreslog, at Amnesty Aalborg i år arrangerer et løb kaldet ?Løb For Livet?, hvilket der var en positiv stemning for. Arrangementet kræver en koordineret indsats fra alle grupper og andre frivillige. Morten udarbejder ansvarsområder, der vil blive uddelegeret til de frivillige. Løbet vil blive forsøgt afholdt i forbindelse med FN??s internationale dag mod tortur, d. 26. juni.

6. Status fra grupperne

Gruppe 165 (Khanh): Gruppen har nogle få meget aktive medlemmer, mens andre er knapt så aktive. Gruppen vil naturligvis gerne have flere medlemmer. Gruppen blev foreslået at justere sit aktivitetsniveau alt efter hvor mange frivillige der er.

Gruppe 903 (Lene): Gruppen har bl.a. en aktionssag i Kina, hvor personen for tiden er meget syg og risikerer at dø i fængsel. Gruppen vil gerne sende breve på kinesisk, da det formentlig har en større effekt. Casper kender en kinesisk pige, som måske kan hjælpe med at oversætte gruppens breve til kinesisk. Casper kunne også fortælle om, hvad et brev til Kina helst ikke må indeholde.

Gruppe 54 (Lise): Gruppen bruger bl.a. aktivforsendelserne og kører aktionssager. Gruppen har en samvittighedsfange i Saudi Arabien, som de ikke sender breve til for tiden, da breve fra Danmark kan risikere at gøre mere skade end gavn pga. sagen om Muhammed tegningerne i Jyllands Posten.

Gruppe: 144 (Hans og Peter S.): Gruppen kører bl.a. aktionssager og ville i denne forbindelse høre, om aktionssagerne ikke er ved at udspille sin rolle, bl.a. pga. ?Skriv for liv? kampagnen. De andre grupper meldte ud, at aktionssagerne fortsat spiller en vigtig rolle for flere lokalgrupper, da det giver et fast omdrejningspunkt for gruppen.

Gruppen forsøger fortsat at få Kunstauktionen op at stå. Henrik Eilers fra gruppen har en kontaktliste over diverse kunstnere, men mangler lokaler til Kunstauktionen. Denne opgave blev overdraget til Centerpassergruppen, der bl.a. blev foreslået at kontakte Nørresundby Kirkecenter og Restaurant Elbjørn. Hvis disse eller andre steder er interesserede i at afholde Kunstauktionen, så kontaktes Gruppe 144, der så vil udsende et medlem af gruppen.

Når lokalerne er skaffet, skal Centerpassergruppen udsende hvervebreve til diverse kunstnere til auktionen.

Gruppen appellerede til, at flere medlemmer meldte sig ind i gruppen.

7. Kulturnatten

Kulturnatten afholdes i år fredag d. 13. oktober, hvor Amnesty Aalborg skal lave en eller anden form for arrangement. Der er endnu ingen, der har fået ansvaret for afholdelse af et sådant arrangement. Hans vil i år føre en mere tilbageholdende rolle. Desuden venter vi stadig på, hvad temaet for kulturnatten er i år.

Morten foreslog, at planlægningen til Kulturnatten først blev påbegyndt efter ?Løb For Livet? arrangementet. Hans mente dog, at vi skal i gang tidligere. På næste Lokalledelsesmøde findes der derfor en koordinator til Kulturnatten.

8. Næste møde

Gruppe 144 er ansvarlige for næste Aktivmøde, der afholdes d. 15. maj kl. 19.

9. Evt.

?Renditions? ?? CIA??s ulovlige overførsler af fanger i krigen mod terror. Ifølge Washington Post har der været CIA fly i Aalborg lufthavn (2001), hvor Amnesty Aalborg derfor overvejer at lave en aktion.
Bemærk: Amnesty International i Kbh. har foreslået, at Amnesty Aalborg laver en aktion i Aalborg lufthavn i weekenden d. 1.-2. april.

Skriv et svar