?bent møde i lokalforeningsledelsen 14. september 2011

Ledelsen: Jes, Agnethe, Erik, Peter, Hans
Afbud: Lene
Andre: Britt, Morten, Camilla, Vathana og Shams.

Dagsorden

1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
2. Landsdækkende aktiviteter.
3. Nylige lokale aktiviteter.
4. Kommende lokale aktiviteter.
5. De lokale aktive.
6. ?konomi.
7. Lokalerne.
8. Eventuelt.
9. Næste møde
10. Evaluering af møde

ad 1: Jes orienterede om de sager, der var oppe ved ICM og om forhold i den danske afdeling, herunder økonomien. Her går det desværre ikke helt så godt som tidligere. Måske spiller den økonomiske krise ind.

ad 2: Hans har bestilt aktivitetspakken til ??Security with Human Rights??-kampagnen. Se også http://www.amnesty.dk/ulovlige. Kampagnen løber fra 26. september til 30. oktober. Sekretariatet afholder online Q&A sessions (= spørgetimer) d. 21. september kl. 16.30 – 17.30 og d. 28. september kl. 16.30 – 17.30. Hans skriver på mailinglisten, når aktivitetspakken er ankommet.

Der er møde i lokalforeningsrådet d. 5. november. Hans tager sted, og Peter vil måske også deltage.

ad 3: De fire repræsentanter for Romani CRISS fra Rumænien var i Aalborg fredag d. 26. august; mødet var rigtig pænt besøgt, tidspunktet taget i betragtning.

Der var frivilligmarked d. 27. august kl. 11-15 på Gammeltorv. Her var der undervejs hele 8 frivillige, der bemandede vores bodshandling.

Og så var der kulturnat d. 2. september med Malene Fenger-Grøndahl. Ikke så mange fandt vej hertil denne gang.

Hovedbiblioteket har vores materialer til visning på skærmen fra 5. september. Hans sender Peter filmene fra årsmødet også.

Den 7. september om eftermiddagen var der undervisning for 7. klasser i Aalborg kommune om menneskerettigheder om eftermiddagen i Danmarksgade 7.

Samme aften var der koncert på Skråen. Peter siger, at der kom 18 mennesker. En mulighed kunne være en anden gang at få kontakt til Way Up North-festivalen for lokale amatørbands, der afholdes hvert forår.

ad 4: Vi skriver igen breve i de 10 første dage af december og slutter af med lystændinger landet over, dvs. også i Aalborg. Aktiviteten løber fra 1.-10. december.

Teaterstykket fra Masvingo er nu blevet oversat. Det Hemmelige Teater vil gerne spille stykket ?? men der bliver et budget på ca. 15.000 kroner. Vi skal søge Erik Sørensen-fonden om penge til dette. Vi kan kombinere med et foredrag med Tendai Tagarira, og Malene Fenger-Grøndahl vil også gerne deltage. Måske kan vi her omsider få en kontakt til Romani CRISS. Hans søger Erik Sørensen-fonden om midler.

Desværre intet nyt om oversættelse af kampagnemateriale til aktivitetspakken om romaer. Hans rykker og ringer også til Masvingo – og kontakter Erik Boldsen.

Den 21. september kl. 16-18 er der et arrangement på KUL om Amnestys 50-årsdag. Der er foredrag med jurastuderende fra Aarhus Universitet om menneskerettighederne og med Camilla om kommende kampagner, især ??Security with Human Rights?. Den 28. september skal der være workshops, også på KUL. Det vil være oplagt at bruge Interactive-materiale til workshops og at slutte workshoppen med at sende breve til Saudiarabien fra ??Security with Human Rights?. Impact er væsentligt. Kontakt Camilla eller Peter for nærmere oplysninger.

5. oktober er der teater på KUL, og her kommer Stinne Bech fra sekretariatet og taler.

Arrangementerne på KUL bliver begivenheder i Facebook-gruppen.

ad 5: Hans prøver at finde tid til at polere websiden yderligere. Hovedet er lige lovlig stort.

Vi får praktikanter i uge 43 og 44 fra Aalborg Universitet. Peter spørger Ina Holmgaard, om der er relevante kampagneaktiviteter, der kan passes ind til praktikanternes forløb.

Nyhedsbrevene om aktiviteter skal annonceres og gøres tilgængelige på Facebook, http://www.amnesty-aalborg.dk og mailinglisten.

Peter har lavet en skabelon til planlægning af arrangementer; den vil blive lagt på lokalforeningens webside.

ad 6: Vi har næsten ingen penge på kontoen på grund af udlæg i forbindelse med arrangementer, der har været for nylig.

ad 7: Udlejeren er blevet kontaktet om lækage og om manglende elektricitet på toilettet.

Vi mangler et tv, der virker.

ad 8: Peter sender underskrifter ind fra roma-kampagnen.

Vi har en hel masse lys – hvad gør vi med dem?

ad 9: Næste møde er onsdag d. 26. oktober kl. 19.30.

ad 10: Der bør være nogle klarere evalueringskriterier for mødet. Men mødet havde en passende længde, og det var godt, at deltagerne var velforberedt.

Skriv et svar