Referat af Centerpassermøde d. 15.03.2006

Til stede: Søren, Casper, Jytte, Mette, Anitta, Lili og Peter

Ordstyrer/Referent: Peter Als

1. Valg af ordstyrer og referent

Se ovenfor.

2. Info fra Centerpasserne

Anitta har kontakt med kunstværksteder mm. om at få månedlige kunstudstillinger i udstillingsvinduerne og Centeret. Dette skal både skabe øget opmærksomhed om Amnesty/Centeret??s eksistens samt generere indtægt i form af provision til Amnesty ved salg af kunsten.

Anitta vil gerne købe 2 små staffelier til 150 kr. pr. stk. Først skal Centerpassergruppen dog have aftalt, hvordan Centeret skal indrettes. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt at have de 2 stk. staffelier med malerier stående, så kan indkøbet foretages.

Mette tager sig af fundraising. Hvis en gruppe i Amnesty Aalborg er i færd med at planlægge et arrangement, skal gruppen derfor informere Mette i god tid herom, så hun kan søge om pengene på Amnesty Aalborg??s vegne via bl.a. diverse fonde.

Lili overvejer at arbejde sammen med Mette om fundraising.

Lili foreslog, at vi køber endnu et sandwich-skilt, der evt. kan stå ved pølsekiosken på Frederikstorv og reklamere for Centeret??s eksistens. Peter undersøger muligheden herfor.

Desuden skal Centeret gøres mere indbydende for folk. Lili foreslog bl.a. en pænere dug i stedet for velour på bordet samt et pænere underlag i udstillingsvinduerne.

Casper skal på kursus i Amnesty ?rhus lørdag d. 18. marts for at lære om at holde foredrag. Derefter vil Casper gerne igangsætte foredrag internt for Amnesty??s medlemmer samt eksternt (skoler mm.).

Jytte mente, at det var vigtigt, at Centerpasserne også arbejder sammen som en gruppe på linie med de andre lokalgrupper i Amnesty Aalborg, hvilket der var enighed om. Det kan f.eks. gøres ved, at Centerpassergruppen laver diverse arrangementer (se punkt 4).

3. Info fra Frivilligkoordinatoren

Nøgler: Casper og Rajah har ikke fået udleveret en nøgle, da der ikke er flere tilbage. Centeret skal dog alligevel have udskiftet låsen og dermed have lavet nye nøgler. Peter tager kontakt til udlejeren af lokalerne herom. I mellemtiden er de andre Centerpassere velkomne til at tage kontakt til Casper og Rajah og ?invitere? dem ned i Centeret. Både Casper og Rajah får Centerpasservagt om mandagen.

Ny frivillig: Kirstine (ikke Centerpasser) har fået ansvarsområderne Supervisor og Youth-koordinator indtil d. 1. juli.

Tina udarbejder en oversigt over løbende Centerpasser-/frivilligopgaver til at hænge i Centeret. Tina er bl.a. Koordinator for Etniske Minoriteter og vil gerne have udarbejdet en frivilligpolitik til dette område. Rajah er også Koordinator for Etniske Minoriteter.

Computerne: Der er kommet en del ressourcer på computerne bl.a. i form af Kontaktlisten, Aktivitetslisten mm. Hvis man har brug for hjælp til at finde disse ting, så spørg de andre Centerpassere eller Peter. PC 1 indeholder alle dokumenter, billeder mm., mens PC 2 hovedsageligt bruges som backup-computer.

Enhver Centerpasser må skrive om arrangementer, referater, kurser mm. på Amnesty Aalborg??s hjemmeside, men man skal først have et brugernavn og en adgangskode, hvilket kan fås af formanden Hans Hüttel (lokalgruppe 144). Send ham en mail herom på hans@cs.aau.dk

Indsamlingsbøsser & Postkort: Alle centerpassere, der har lyst, kan få en tilladelse til at opsætte indsamlingsbøsser på cafe??er, i butikker, kiosk??er mm. ved at kontakte Peter herom. Peter har kontaktet Erik Sørensen, chef for Amnesty??s Aktivitets- og Organisationsafdeling, om sådanne tilladelser til Tina og Søren.
Ved samme lejlighed kan man prøve at få butikkerne til at sælge nogle af Amnesty Aalborg??s mange postkort. Ordningen administreres indtil videre af Peter.

Der er ved at blive udarbejdet en ny Centerpassermanual til Centerpasserne. I hovedtræk har Centerpasseren tre opgaver: 1) Centeret 2) Et eller flere personlige ansvarsområder 3) Centerpassergruppen.

Alle frivillige i Amnesty Aalborg kan få tildelt et ansvarsområde indenfor PR, events, kampagner mm. Henvendelse herom sker til Peter.

I den nærmeste fremtid skal Lokalledelsen diskutere Centeret??s målsætninger for fremtiden. Centerpassergruppen mener, at Centeret kan benyttes til mange ting f.eks. informationscenter, kontor, butik, foredrag, kurser mm. Der bør dog igangsættes tiltag, der kan skabe mere opmærksomhed omkring Centeret??s eksistens. Centerpasserne er allerede i gang med dette (jvf. punkt 2).

4. Arrangementer

Centerpassergruppen har afholdt et ?STOP vold mod kvinder? arrangement d. 8. marts i Centeret fra kl. 10-20. Billeder herfra kan ses på PC 1. Tilstedeværende frivillige var Anitta, Jytte, Lili, Tina og Peter. Der er skrevet og sendt en artikel herom til Amnesty??s blad for aktive frivillige ?AktivNyt?.
Arrangementet var lavet med meget kort varsel og konklusionen var, at vi skal forberede fremtidige arrangementer i god tid.

Gruppen vil gerne lave nogle lidt større arrangementer, som vi kan ?samles? om (jvf. Jytte under punkt 2). Det blev foreslået, at Centerpassergruppen fokuserer på loppemarked og foredrag. Dette er ikke endelig fastlagt, men vil blive diskuteret på næste møde.

Casper vil gerne koordinere aktiviteter indenfor foredrag. Han er tilmeldt et ?foredragsholderteknikkursus? i Amnesty Aarhus d. 18. marts.

Jytte har tilmeldt Amnesty Aalborg til ?Det Store Frivilligmarked? d. 2. sep. i år. Jytte holder løbende øje med informationer herom fra De Frivilliges Hus.

Tina havde sendt en mail med forslag til aktiviteter i form af 1) Arbejdsdag i Centeret – oprydning, udsmykning, indretning af rummene mm. 2) Overveje om vi kan bruge baggården og skuret derude til aktiviteter – f.eks. loppemarked 3) Workshops 4) Invitation af mennesker med forskellige etnisk baggrund til spisning, underholdning mm.

Tina kan præsentere disse forslag mere indgående på næste møde.

Peter appellerede om, at der skaffes endnu flere frivillige til Centerpassergruppen, da der allerede er rigtig mange ide??er til arrangementer og andre aktiviteter. Der bliver brug for mange frivillige til at føre disse ide??er ud i livet, så man er meget velkommen til at finde flere aktive til gruppen eller Amnesty Aalborg generelt. Det kan gøres ved at spørge venner og bekendte herom ?? eller simpelthen invitere dem ned i Centeret en dag. Man kan også sætte opslag (kan f.eks. fås af Peter) op rundt omkring på uddannelsesinstitutioner, biblioteker, cafe??er, butikker mm.

5. Næste møde

Som udgangspunkt mødes Centerpassergruppen ca. en gang hver anden måned i forbindelse med Aktivmødet, så vi ikke ?drukner? i møder. Gruppen mødes dog igen næste gang allerede torsdag d. 6. april i Centeret kl. 19. Mødet har hovedfokus på de arrangementer, som gruppen gerne vil lave. Bl.a. skal der gerne udpeges koordinatorer for de forskellige arrangementer. Peter udsender dagsorden til mødet.

6. Evt.
Der var mange flere interessante ting at diskutere, men det må vente til en anden god gang 🙂

Skriv et svar