?bent møde i lokalforeningsledelsen d. 17. august 2011

?bent møde i lokalforeningsledelsen 17. august 2011

Ledelsen: Erik, Jes, Lene, Agnethe, Peter, Hans.
Andre: Farahnaz, Gosia, Jytte, Eli, Erik B.

Dagsorden

  1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
  2. Landsdækkende aktiviteter.
  3. Nylige lokale aktiviteter.
  4. Kommende lokale aktiviteter.
  5. De lokale aktive.
  6. ?konomi.
  7. Lokalerne.
  8. Eventuelt.
  9. Næste møde
  10. Evaluering af møde

ad 1: Forberedelserne til ICM har været i gang, og nu finder det sted! Jes orienterede om en intern sag, der optager den internationale bevægelse for tiden.

ad 2: Amnestys kampagne om menneskerettighedskrænkelser i kølvandet på krigen mod terror fortsætter under titlen ‘Security with Human Rights’. I løbet af september/oktober vil vi tage fat i Saudi Arabiens omfattende brug af ulovlige fængslinger. Kampagnen vil køre i ugerne 39-44. Kampagnen lanceres den 26. september, og vi vil modtage mere information i starten af september.

Vi skriver igen breve i de 10 første dage af december og slutter af med lystændinger landet over, dvs. også i Aalborg. Aktiviteten løber fra 1.-10. december.

Der er møde i lokalforeningsrådet d. 5. november.

ad 3: Der har ikke været så mange aktiviteter i sommerferien.

ad 4: De to repræsentanter for Romani CRISS fra Rumænien kommer til Aalborg fredag d. 26. august kl. 16.00 for at tale om diskrimination af romaer. En pressemeddelelse er sendt ud, og foredraget er annonceret på Amnesty Aktiv-mailinglisten. På Facebook, vores egen mailingliste og WWW nævner vi de kommende arrangementer også. Se også http://www.amnesty.dk/roma. Hans, Peter, Agnethe, Jes og Lene kommer i god tid. Hans annoncerer på Facebook og hjemmeside. Der er allerede kommet mail ud på sekretariatets mailingliste. Hans finder ud af hvornår gæsterne dukker op. Kan vi også få en mediekontakt? Hans og Morten overvejer det – vi kan spørge Gitte Bové.

Der kommer formodentlig snart et nyhedsbrev ud med oplysninger om kommende arrangementer.

Der er frivilligmarked d. 27. august kl. 11-15 på Gammeltorv. Alle, der vil hjælpe med, kan dukke op i Danmarksgade 7 kl. 10.30. Nyhedsbrevet skal med i papirform (Peter spørger Erik Sørensen om trykning.)

Der er kulturnat d. 2. september med Malene Fenger-Grøndahl. Hun holder foredrag med billeder 3 gange (kl. 19.00, 20.00 og 21.00) billeder til. Derudover er der en quiz, hvor vi udtrækker et par vindere blandt dem, der har svaret rigtigt. Arrangementet finder sted i Danmarksgade 7. Vi har fået bevilget det beløb, vi ansøgte om ved Erik Sørensen-fonden. Nu skal vi bare have købt præmierne i Malenes konkurrence – “Sigøjnere – 1000 år på kanten af Europa” (Aarhus Universitetsforlag). Peter skaffer bogen (fra en netboghandel) og 3 Amnesty-t-shirts. Vagter er.

18.30: Hans og Erik
19.30: Lene og Jytte
20:30: Farahnaz, Agnethe og Peter

Hans vil hente nattegn og lægge dem i Danmarksgade 7. Der er deltagernattegn til os alle og nattegn, vi kan sælge (dette er vagternes opgave). Vi laver kaffe og te. Hans køber småkager og kontakter Malene mht. ankomst og materielkrav.

Den 7. september om eftermiddagen er der diskriminationsspil om eftermiddagen i Danmarksgade 7.

Teaterstykket fra Masvingo foreligger nu. Det Hemmelige Teater vil gerne spille stykket – men i en sammenhæng. Det er nemlig kort. Og så skal det oversættes. Vi kan kombinere med et foredrag med Tendai Tagarira (sidst set af Hans i Kvickly i ?rhus). Hans spørger Det Hemmelige Teater, hvornår de kan opføre stykket, og han spørger så Tendai Tagarira. Mon vi kan holde arrangementet på Nordkraft (KUL)? Vores pressekontakt med Birgitte Bové må kunne udnyttes her også.

Den 27. august er der frivilligmarked på Gammeltorv, arrangeret af De Frivilliges Hus. Også her skal der samles underskrifter ind i forbindelse med roma-kampagnen.

Koncerten på Skråen d. 7. september er nu ved at være arrangeret. Vi bør forsøge at linke op til Romani CRISS under koncerten (i det mindste i form af en hilsen). Hans spørger Romani CRISS om de kan lave en hilsen til os. ´Der skal bruges en dataprojektor og en computer her. Vi har brug for 5 frivillige til d. 7. september. Peter søger Erik Sørensen-fonden om midler.

Vi får forhåbentlig snart kampagnemateriale til aktivitetspakken om romaer. Det materiale, som ikke er på dansk, skal oversættes, så det kan bruges af gruppen i Masvingo. Hans vil kontakte Helle igen om dette.

Hovedbiblioteket har vores materialer til visning på skærmen fra 5. september.

Den 21. september kl. 16-18 er der et arrangement på KUL om Amnestys 50-årsdag. Hans har kontaktet Ben Dorfman og nu skal Peter kontakte ham (bdorfman@cgs.aau.dk) med detaljer om arrangementet. Der er ansat en studentermedhjælp på projektet, som Ben står bag og som vi (= dansk afdeling) medfinansierer med 20.000 og snart kommer der en webside op.

Den 28. september er der 4 Amnesty-workshops, igen på KUL. Her kunne man fokusere på ??Security with Human Rights?. Dette må vi tage op på et møde i september, når vi ved mere om denne kampagne.

Måske kommer der også et arrangement med instruktøren af Blood In The Mobile sidst i oktober.

ad 5:  Websiden er blevet opdateret af Hans – nyt udseende og det hele.

ad 6: Vi har lige nu 3032 kroner og 99 øre. Til gengæld har vi ikke længere et CVR-nummer.

ad 7: Der skal en ny pære i på toilettet. Men den virker ikke. Peter har kontaktet udlejeren, men uden held. Det gør han igen – og igen. Næste gang møder han op personligt hos dem. Problemet med lyset i lokalet ud til gaden er der samtidig stadig.

Erik og Agnethe har fået nøgler.

ad 8: Vi har fået status for youth-grupper i Jylland fra Erik Sørensen. Fremover vil sekretariatet oplyse om der er youth-grupper i landsdelen.

ad 9: Næste møde er 14. september kl. 19.30.

ad 10: Det var et godt møde. Og hvor laver vi dog meget!

Skriv et svar