?bent møde i lokalforeningsledelsen 15. juni 2011

Ledelsen:     Erik, Lene, Peter, Hans, Jes
Andre:        Agnethe
Afbud:        Eli, Morten, Jytte

Dagsorden

 1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
 2. Landsdækkende aktiviteter.
 3. Nylige lokale aktiviteter.
 4. Kommende lokale aktiviteter.
 5. De lokale aktive.
 6. ?konomi.
 7. Lokalerne.
 8. Eventuelt.
 9. Næste møde
 10. Evaluering af møde

ad 1: Hovedbestyrelsen har holdt sit første weekendmøde. Dansk afdelings økonomi ser bedre ud nu. Jes er kommet med i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder.

ad 2: Amnestys kampagne om menneskerettighedskrænkelser i kølvandet på krigen mod terror fortsætter under titlen ‘Security with Human Rights’. I løbet af september/oktober vil vi tage fat i Saudi Arabiens omfattende brug af ulovlige fængslinger. Kampagnen vil køre i ugerne 39-44.

Vi skriver igen breve i de 10 første dage af december og slutter af med lystændinger landet over, dvs. også i Aalborg. Aktiviteten løber fra 1.-10. december.

ad 3: Der har været onsdagsmøder med visning af bl.a. Blood In The Mobile. Der dukker ofte nye ansigter op; onsdagsmøderne finder sted hver onsdag kl, 15-17.

ad 4: Underskriftsindsamlingen om Nicaragua har affødt 9 underskrifter fra læger, som nu er sendt af sted til Nicaragua (underskrifterne, altså).

To repræsentanter for Romani CRISS fra Rumænien kommer til Aalborg fredag d. 26. august sidst på eftermiddagen for at tale om diskrimination af romaer. Vi skal have gjort så mange opmærksomme på dette arrangement som muligt; det er dette arrangement, der er en optakt til aktiviteterne 3. og 7. september. Arrangementet skal annonceres ad de sædvanlige kanaler – Facebook, mailinglisterne, hjemmesiden – og der skal laves en mediekontakt, der gerne må kunne overtales til at interviewe de to rumænske romaer. Vi skal prøve at indpasse spillet om diskrimination, som Kristine og hendes venner har på bedding. Der skal også gå en invitation ud til vore samarbejdspartnere (KUL m.fl.) i forbindelse med arrangementet på Skråen d. 7. september.

 • Hans kontakter samfundsfagslærere på gymnasierne i Aalborg og youth-grupper på gymnasier.
 • Lene og Peter kontakter lokale frikirker. Der er måske rumænske romaer, der er med i den lokale pinsemenighed (Elimkirken over for skøjtehallen). De lokale frikirker skal også spørges, om de vil lave et opslag.
 • Peter kontakter rådmand Tommy Eggers.
 • Morten laver en pressemeddelelse, der har fokus på 26. august, men også nævner de kommende arrangementer.

Hans sender Inas informationer ud til alle. Vi vil gerne have arrangementet kl. 16 eller 16.30. Hans meddeler dette til Ina.

Malene Fenger-Grøndahl deltager med et foredrag/en quiz ved kulturnatten fredag d. 2. september. Hun holder foredrag med billeder 3 gange (kl. 19.00, 20.00 og 21.00) billeder til. Derudover er der en quiz, hvor vi udtrækker et par vindere blandt dem, der har svaret rigtigt. Arrangementet finder sted i Danmarksgade 7. Hans søger Erik Sørensen-fonden om dækning af udgifter til quiz-præmier, Malenes rejseudgifter mv.

Hans har hørt fra Det Hemmelige Teater og har kontaktet Masvingo. De vil gerne have 50 postkort og Ian Hancocks bog om romaernes historie. Masvingo-gruppen har forhåbentlig et teaterstykke klar i den kommende uge. Hans ringer til Masvingo igen.
Den 27. august er der frivilligmarked på Gammeltorv, arrangeret af De Frivilliges Hus. Også her skal der samles underskrifter ind i forbindelse med roma-kampagnen.

Endelig talte om koncerten på Skråen d. 7. september. Vi bør forsøge at linke op til Masvingo under koncerten (i det mindste i form af en hilsen) og få dem til at lave et arrangement samme aften. Det meste er nu på plads; der skal søges midler hos Erik Sørensen-fonden til leje af Skråen plus tryk af plakater og transport for musikere. Hans bliver ved med at forsøge at få en kontakt til Masvingo, så der kan blive et link-up i løbet af aftenen. En link-up til Romani CRISS vil også være godt; dette arbejder vi videre på (Hans spørger Ina om dette er muligt.) Der skal bruges en dataprojektor her.

Den 14. september kl. 16-18 er der et arrangement på KUL om Amnestys 50-årsdag. Lad os prøve at trække på Ben Dorfman her. Hans kontakter Ben Dorfman og beder ham om kontakte Peter for nærmere oplysninger.

Den 28. september er der 4 Amnesty-workshops, igen på KUL. Kunne man mon fokusere på ??Security with Human Rights??

Den 5. oktober skulle teaterstykket fra Masvingo gerne kunne opføres.

Måske kommer der også et arrangement med instruktøren af Blood In The Mobile sidst i oktober.

ad 5: Der kommer nye ansigter til hvert onsdagsmøde.

Arbejdsgruppen om børn har en brevaktion for maj måned; Hans har sendt den ud til alle på aalborgaktiv-listen og på den nye engelsksprogede aalborgactive-liste.

ad 6: Vi har fået lidt flere penge i kassen; der er nu 3109 kr. i kassen, takket være to indsamlingsbøsser, der har været ved Søstrene Grene og refusion af udgifter til printertoner.

ad 7: Hans er blevet kontaktet af lokalforeningen i Odense mht. vores erfaringer med huslejetilskud. Han opfordrede odenseanerne til at kontakte Peter også.

Der skal en ny pære i på toilettet. Eli vil foresøge sig med to skruetrækkere – og en pære.

Erik har fået nøgler; Agnethe kan få ved at henvende sig til Peter.

ad 8: Jes har været til møde i Institut for Menneskerettigheder (deres hjemmeside er http://www.menneskeret.dk/); et meget spændende sted. Der var fokus på PTSD-ramte, der har fået opholdstilladelse; Nina fra hovedbestyrelsen har skrevet en interessant artikel om dette emne (se http://mok.dk/goegl/asylartik.pdf).

Jes anbefaler bogen The Fear af Peter Godwin om Mugabe-regimet.

ad 9: Næste møde er 17. august kl. 19.00.

ad 10: Det var et godt møde; Lene var en god (og ikke barsk) mødeleder.

Skriv et svar