?bent møde i lokalforeningsledelsen 11. maj 2011

Ledelsen:     Jes, Erik, Lene, Agnethe, Hans.
Andre:        Eli, Kristine.
Afbud:        Peter.

Dagsorden

 1. Konstituering (dette punkt er specielt for ledelsen)
 2. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
 3. Landsdækkende aktiviteter.
 4. Nylige lokale aktiviteter.
 5. Kommende lokale aktiviteter.
 6. De lokale aktive.
 7. ?konomi.
 8. Lokalerne.
 9. Eventuelt.
 10. Næste møde
 11. Evaluering af møde

ad 1: Under dette punkt (der afholdes kl. 19.00 og kun er for ledelsen), skal lokalforeningsledelsen finde en formand og en kasserer. Peter blev valgt som kasserer. Hans blev valgt som formand.

Hans laver en adresseliste for lokalforeningsledelsen. Alle skal sende ham oplysningerne; så laver han en fælles liste.

ad 2: Hovedbestyrelsen har nu også konstitueret sig og var enige om at det havde været et godt landsmøde.

ad 3: Der var landsmøde 30. april – 1. maj i Nyborg.

ad 4: Der var medlemsmøde på Huset med film om romaer.

ad 5:  Nicaragua-aktiviteten mod abortforbudet fortsætter med mulighed for at appellere til sundhedspersonale i Danmark. Jes har kontaktet Aalborg Sygehus og har fået en positiv tilbagemelding.

Støtteerklæringen fra dansk sundhedspersonale kan hentes på

http://www.amnesty.dk/sites/default/files/mediafiles/44/Erkl__ring_til_web_-_dansk.pdf

Den skal printes ud og sendes til Amnesty International, Gammeltorv 8, 5. sal, 1457 København K, att: Sara Haugesen.

Vi er nu (selvfølgelig) tilmeldt aktivitetspakken om diskrimination af romaer. Hans er i kontakt med Masvingo-gruppen, der har lovet at skrive et teaterstykke. Det Hemmelige Teater har lovet at opføre det, men først i begyndelsen af oktober. Det er dog ikke noget problem ift. kampagnen.

Her er hvad vi gør:

Vi vil gerne have et foredrag med en roma (fra foredragsturneen) i forbindelse med kulturnatten d. 3. september. Vi kobler det med et spil om diskrimination. Vi vil helst have et centralt lokale for at trække flere til. Gad vide om vi kan få et samarbejde med Merkur Bank og få dem til lægge lokale til? Hans melder os til og kontakter Merkur Bank. Kristine og hendes venner vil stå for at tilrettelægge spillet; vi skal have en beskrivelse af spillet, som vi kan sende til gruppen i Masvingo, så de også kan bruge det. Kulturnatten har ansøgningsfrist om optagelse i programmet er 24. maj. Det er for sent at søge om økonomisk tilskud fra Aalborg kommune.
Vi arrangerer et foredrag med Malene Fenger-Grøndahl (Hans har spurgt hende, og hun vil meget gerne). Hans spørger studenterpræsterne og Ben Dorfman.
Koncert på Skråen d. 7. september. Vi bør forsøge at linke op til Masvingo under koncerten (i det mindste i form af en hilsen) og få dem til at lave et arrangement samme aften. Et konkret kampagnemål med koncerten kan være f.eks. 150 postkort. Masvingo-postkortet skal være en oversættelse/lokalt tryk af det postkort, vi bruger. Postkortene (udfyldt i Zimbabwe) skal returneres til os. Hans spørger sekretariatet om postkortene fra Danmark ligefrem også kan bruges i Zimbabwe. Måske er det snarere informationsfoldere, der skal oversættes?

Se http://www.romnet.dk/ for en webside om romaer i Danmark.

ad 6: Arbejdsgruppen om børn har en brevaktion for maj måned; Hans sender denne ud til alle på aalborgaktiv-listen og på den nye engelsksprogede aalborgactive-liste.

ad 7: Peter var her ikke, så dette punkt var kort.

ad 8: Hans laver nye nøgler til Erik og Agnethe og har sørget for, at de får koder til tyverialarmen. De kan også blive brugere på websiden.

Nogen har glemt at låse efter sig. Fy!

Der mangler en pære på toilettet.

ad 9: Intet at bemærke.

ad 10: Næste møde i lokalforeningsledelsen er 15. juni kl. 19.00. Her taler vi også om kulturnatten.

ad 11:  Måske skal vi have en særlig mødeleder næste gang. Lene opfordres til at forsøge sig.

Skriv et svar