Referat af Medlemsmøde for Amnesty International i Aalborg i Priorgade 1a

Ikke til stede: Anette Jensen, Anette Kock, Henrik Mortensen, Morten Lausten
Dirigent: Henrik Eilers
Referent: Peter Als

1. Valg af dirigent og referent
Se ovenfor.

2. Lokalforeningsledelsens beretning.
Formand Hans Hüttel gjorde status på de mange aktiviteter, kampagner, aktivmøder, lokalgruppernes arbejde, Centeret, Face2Face, hjemmesiden mm. i Lokalforeningen i 2005 og i begyndelsen af 2006.
Kommende aktiviteter: Kunstauktion, koordineret indsats for at skaffe flere sponsorer, Face2Face vender tilbage. ?rsberetning 2005-2006 kan ses i Centeret.
Lokalforeningens hjemmeside, www.amnesty-aalborg.dk, er indrettet således, at alle aktive medlemmer kan få adgang til at skrive meddelelser på siden. Alle opfordres til at følge med i kommende aktiviteter og møder, referater mm. via siden.

3. Kassererens beretning.
Kasserer Henrik Mortensen var ikke til stede, og suppleanten havde ikke noget at tilføje, så der var ingen beretning.
Centeret har lavet lageroptælling.

4. Valg til lokalforeningsledelsen
Anette Jensen og Anette Kock er tidligere trådt ud af lokalforeningsledelsen og stillede ikke op. Henrik Mortensen var ikke til stede og har ikke meddelt, at han genopstiller og kunne derfor ikke genvælges.
Alle opstillede blev valgt ind uden kampvalg:
Hans Hüttel (Lokalgruppe 144), Henrik Eilers (Lokalgruppe 144), Lene Nørgaard (Lokalgruppe 903), Maria Skov Sørensen (Lokalgruppe 165), Peter Als (Centerpasser-gruppen) og Peter Holm Stampe (Lokalgruppe 144).
Lokalgruppe 54 mangler at vælge sin repræsentant. Herefter er alle 5 lokalgrupper i Lokalforeningen i Aalborg repræsenteret i Lokalforeningsledelsen.
Lokalforeningsledelsen konstitutierer sig på et senere møde.

5. Orientering om Face2Face.
Projektkoordinatoren for Face2Face, Morten Lausten, var ikke til stede.
Tilstedeværende kunne dog fortælle, at Face2Face starter op i Aalborg fra d. 17. marts og Morten for tiden er ved at ansætte facere hertil.

6. Eventuelt.
Intet.

Skriv et svar