Lokalforeningsledelsen d. 22. juni 2010

Til stede:          Jes, Lene, Hans
Afbud:            Peter A.
Uden afbud:        Peter S., Maria

Dagsorden

 1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
 2. ?SK-oplæg.
 3. Landsdækkende aktiviteter.
 4. Nylige lokale aktiviteter.
 5. Kommende lokale aktiviteter.
 6. De lokale aktive.
 7. ?konomi.
 8. Lokalerne.
 9. Eventuelt.
 10. Næste møde
 11. Evaluering af møde

ad 1:    Der var HB-møde d. 28.-30. maj. Jes orienterede om hvad der blev talt om på dette møde. Der var positivt nyt om vores forslag til samarbejdsprojekt med Zimbabwe. Vi holder møde med sekretariatet om projektet.
ad 2:  Jes har fået Lisas og Mortens show om ?SK-rettigheder fra landsmødet og vil holde oplæg om det.
ad 3:    Der er kommet materiale ud om Slum-kampagnen (se punkt 5).
ad 4:    Der var filmaften om Zimbabwe d. 26. maj.
ad 5:     Vi har indsendt beskrivelse af vores arrangement d. 3. september. Hans kontakter Aalborg-bibliotekerne for at høre, om vi kan sætte udstillingen om Kibera op på Medborgerhuset.
Der bliver en kursusaktivitet om slum-kampagnen; datoen skal aftales med Sofie. Der vil være en generel introduktion til kampagnen og en fælles brainstorm på gode idéer til, hvordan kampagnen kan bruges lokalt. Vi har aktivmøde d. 11. august. Gad vide om hun kan deltage dér. Hans indkalder til mødet.
Hans vil søge Erik Sørensen-fonden om midler i forbindelse med 3. september til trykning af postkort og porto til dem.
Der skal nedsættes hurtigtarbejdende grupper for at sikre at handlingsplanen kan efterleves. Lokalforeningsledelsens medlemmer skal være med i dem.
Der skal være grupper om:

Kulturen
Udvikling af organisationen.
Zimbabwe-zamarbejde.

Gruppe c rummer formodentlig lokalforeningsledelsen. Gruppe a og b kan nok bedst føres ud i livet som et temamøde i september. Datoen for dette temamøde fastsættes d. 11. august.
ad 6:    Vi blev kontaktet af Erik om en Facebook-gruppe; dette er dog gruppen for ikke-dansktalende, løst tilknyttede. Vi skal have en Facebook-gruppe for Amnesty-aktive. Hans har lavet en nu.
ad 7:    Intet nyt her.
ad 8:    Indvielsen bliver nok engang efter sommerferien. Hans spørger Erik hvornår han gerne vil til Aalborg. Han skal foreslå en konkret dato. Vi satser på en dato i september (august er nok ikke realistisk). Vi skal have:
en pressemeddelelse ud
e-mail til medlemmer
invitere byrådet, butikker i Danmarksgade 7
andre ligesindede foreninger, Merkur Bank m.fl.
Peter A. må gerne være aktiv her.
Vi tager punktet om indvielse på d. 11. august og får en e-mail-udsendelse ud, hvor vi også nævner den nye Facebook-gruppe.
Peter A. vil sørge for at få streamerne klar til ruderne.
ad 9: Vi har talt om en fast kontakt til medierne. Jes har et muligt navn.
ad 10:     Der er Shine d. 14. august kl. 12.00. Her er der rengøring/oprydning og efterfølgende mad. Tilmelding pr. e-mail til Hans; Hans sender nyt ud på aalborgaktiv@amnesty-aalborg.dk i begyndelsen af august.
Næste møde i lokalforeningsledelsen er onsdag d. 15. september kl. 19.00.
ad 11: Det var et roligt møde. Men det ville være så dejligt, hvis alle kom.

Skriv et svar