Referat af møde om Zimbabwe-projekt

Møde om Zimbabwe-projekt d. 24. august 2010

Til stede: Britt, Christine, Eli, Erik, Hans, Helle, Jes, Jon, Lene, Lise, Ronald.

Dagsorden

 1. Præsentationsrunde.
 2. Helle orienterer.
 3. Næste skridt.
 4. Eventuelt.
 5. Næste møde.

ad 1: Alle præsenterede sig. Helle har lige været til Copenhagen Pride. Der var også postkort i forbindelse med dødsstraf for homoseksuelle i Uganda.

ad 2: Der har været møde på sekretariatet i forbindelse med Zimbabwe-projektet. Nu skal der være kontakt til IS (det internationale sekretariat); det bliver til september, dvs. snart. Det er IS, der godkender projektets omfang og indhold.

Man var enige om følgende formål:

 • udveksling af aktivisme-erfaringer
 • at kunne udvise solidaritet

Situationen er lige så slem i Zimbabwe, som den længe har været. Der skal en vis forsigtighed til; det er udsat at være menneskerettighedsaktivist i landet. Afdelingen i Zimbabwe koncenterer sig om arbejde med ?SK-rettigheder. Man arbejder nu med bl.a. tvangsforflytninger af romaer.

Det konkrete oplæg er: At lave en fælles kampagne, hvor AI Aalborg og AI Zimbabwe laver kampagne på samme tidspunkt. Dvs. fælles planlægning, udførelse og evaluering.

Vi skal samarbejde med gruppen i Masvingo, hvor der er adgang til både e-mail og mobiltelefon. Formanden for AI Zimbabwe er med i denne gruppe Telefonkort er en billig mulighed.

Vi er gode til at lave materiale i form af underskriftslister mv. Vi skal have sendt materiale til Zimbabwe; de har svært ved få trykt ting selv. Måske kunne de lave et teaterstykke i Zimbabwe, som vi kunne bruge? Den slags er de nemlig gode til dernede.

Helle vil gerne sende os materiale om romaerne (i form af rapporter). Udfordringer:

 • hvad vi kan lave kampagne på
 • hvordan materialer skal se ud, så det er egnet til både Aalborg og Masvingo

Lave en projektbeskrivelse (på engelsk) og sende den til Helle; hun sender os projektplan-skabelonen. Hans laver et udkast. Helle laver en litteraturliste til os. Der er en NGO-mailingliste med nyheder fra Zimbabwe.

Vi har planer om et samarbejde med Ben Dorfman fra Aalborg Universitet i forbindelse med et forskningsprojekt her om menneskerettigheder. Måske kan vi bruge AAUs ekspertise til at generere nye ideer og til at foretage et yderligere analysearbejde om Zimbabwe.

En zimbabweansk forfatter Tendai Frank Tagarira bor nu i ?rhus. Ham kan vi sikkert få glæde af. Mon ikke vi kan invitere ham snart?

Lene havde besøg af en ung mand fra Zimbabwe tidligere i denne måned. Måske kunne vi få ham interesseret i at være med i Amnesty?

Hans har lavet en mailingliste for Zimbabwe-aktive; zimbabwe”@”amnesty-aalborg.dk. Alle kan komme med på listen ved at sende en mail til Hans.

Vi skal formodentlig mødes igen med Helle til oktober. Mon ikke kampagnen løber af stabelen til marts-april?

ad 3: På næste møde skal vi udarbejde en projektplan.

Hans laver et udkast på baggrund af projektskabelonen. Husk en tidsplan! (i form af en tidslinje) Mediekontakter er også vigtige. Vi skal søge penge fra Erik Sørensen-fonden.

Vi bør læse materiale fra http://www.amnesty.org om romaer. Her er nogle links:

 1. http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/serbian-roma-families-facing-forced-eviction-2010-08-03
 2. http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/france-president-urged-not-stigmatize-roma-and-travellers-2010-07-23
 3. http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR39/002/2010/en (en rapport fra juli i år om romaer i Rumænien)
 4. http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR30/007/2010/en (en rapport fra juni i år om romaer i Italien)
 5. http://www.amnesty.org/en/library/info/POL10/008/2010/en (årsrapporten)

ad 4: Se Helle på YouTube på http://il.youtube.com/watch?v=yyLEay_s1Mc

ad 5: Næste møde er onsdag d. 22. september kl. 19.00. Vi mødes igen d. 3. november kl. 18.00, og så er Helle med igen.

Skriv et svar