Gruppe 144 – åbent møde d. 26. maj 2010

Til stede: Lene, Jes, Hans, Eli, Britt, Jon

Dagsorden

  1. Film.
  2. Orientering om casefile om Zimbabwe.
  3. Orientering om Zimbabwe-projekt.
  4. Kulturnatten 2010.
  5. Ny aktivitetspakke.
  6. Eventuelt.

ad 1: Først var der film.
ad 2: Gruppe 144 har en casefile om forfølgelsen af WOZA.
ad 3: Der er planer om et samarbejde med Amnesty Zimbabwe på aktivist-niveau. Jes fortalte om et forslag til samarbejde, der vil blive fremlagt for hovedbestyrelsen.
Der er ikke tale om direkte samarbejde med WOZA, men samarbejde med Amnesty i Zimbabwe. Hans sender brev til Mugabe, anvendt i casefile til Britt, Jon og Lene.
Vi følger op på projektet – hvis det bliver til noget – senere, ved et fælles møde med sekretariatsmedlemmer, forhåbentlig i juni måned.
ad 4: Planer om at holde poetry slam på Kaffe Fair ved kulturnatten d. 3. september. Temaet for kulturnatten er ??På bølgelængde?. Vi kan kalde vores arrangement for SLAMnesty og kan formodentlig koble sammen med Kenya-aktivitetspakken.
ad 5: Sommerens aktivisme kommer til handle om slum med fokus på tvangsforflytninger i Kenya. I og omkring Kenyas hovedstad Nairobi lever mere end 127.000 mennesker lige nu i fare for at blive tvangsforflyttede fra deres hjem. Tvangsforflytningerne sker ofte uden tilstrækkelig varsel og uden et tilbud om et nyt sted at bo. Dette medfører, at folk bliver ført
ud i endnu dybere fattigdom, end det de kom fra.
Målet med aktivitetspakken er at påvirke den kenyanske præsident, så antallet af – og trusler om tvangsforflytninger begrænses. Den kenyanske afdeling af Amnesty arbejder hårdt for at stoppe tvangsforflytningerne. Via underskrifter skal vi vise vores opbakning til den kenyanske afdeling, som senere vil overrække underskrifterne til Kenyas præsident.
I forbindelse med pakken bliver der mulighed for at lave forskellige ting hen over sommeren. Et af omdrejningspunkterne bliver en plakatudstilling med billeder fra slummen, som kan bruges til at skabe opmærksomhed og dermed gennemføre en underskriftsindsamling.
En idé vil være at få denne plakatudstilling til biblioteket, hvor Kaffe Fair holder til. Måske udenfor? Og så kunne vi lokke folk ind med kenyansk fair-trade-kaffe.
Og så skal vi finde en god MC. Hans prøver også at spørge Transformator-folkene. Der skal være en beskrivelse klar d. 7. juni.
Et bud er to slams – MC i ét slam, deltager i det andet kunne være en model.
Vi holder et møde om kulturnatten onsdag d. 11. august.
ad 6: Jon har kompetencen til at lave gode plakater – f.eks. kulturnatten.

Skriv et svar