Referat fra årsmøde d. 21.4 2010

Før selve årsmødet  lyttede vi til et spændende foredrag af  Kampagnekoordinator Helle Jacobsen, Det handlede om hendes tur til Zimbabwe og om AI`s samarbejde med  den lokale sektion dernede.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Lokalforeningens beretning

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag

5.Valg af lokalforeningsledelse

6.Kommende aktiviteter

7. Evt.

1. Jes Vestergaard blev valgt som ordstyrer og Lene Nørgaard Rasmussen som referent.

2. Lokalforeningens årsberetning blev afgivet af formand Hans Hüttel. Se vedlagte link.

3:Regnskabet blev i år fremlagt af formanden , idet kassereren var forhindret i at komme.

Regnskabet blev godkendt. Se vedlagte link.

4.Indkomne forslag:På landsplan ønsker lokalforeningerne visse vedtægtændringer (se vedlagte    link), som skal vedtages i hver enkelt lokalforening.. Der var enighed om fornuften i disse og de blev vedtaget.

5. Den tidligere lokalforeningsledelse blev genvalgt.

Det bliver Hans Hüttel ,Peter Als, Lene Nørgaard Rasmussen, Maria Skov Sørensen (når hun er tilbage fra barsel), Peter Holm Stampe og Jes Vestergaard.

6. Kommende aktiviteter. Af lokale aktiviteter er de to førstkommende: Aktivmøde for alle aktive

afholdes onsdag d. 12.maj kl 19.

Filmaften med Zimbabwes modige Wosa- kvinder som tema  onsdag d. 26.5. kl 19. Gruppe 144                                      arrangerer denne aften

Vi nyder at kunne invitere til sådanne aftener i vore gode nye lokaler i Danmarksgade 7.

7. Der var ingen punkter her.

Referent: Lene Nørgaard

Skriv et svar