Lokalforeningsledelsen d. 13. januar 2009 kl. 19.00

Til stede: Hans, Jes, Lene, Peter A., Peter S.
Afbud: Maria

Dagsorden

1. Seneste lokale aktiviteter
2. Aktiviteter i dansk afdeling
3. Kommende lokale aktiviteter
4. Mødet d. 13. januar.
5. Lokale aktive.
6. ?konomi og regnskab
7. Lokalerne
8. Eventuelt
9. Næste møde
10. Evaluering af møde

ad 1: Der var fakkeltog d. 10. december og første åbning af Danmarksgade 7. Charlotte fra hovedbestyrelsen deltog. Der var pænt fremmøde.
Vi har fået et evalueringsskema, der skal sendes retur senest d. 8. januar. Hans prøver alligevel at sende det ind.
ad 2: Der var Impact-konference d. 28. november med bl.a. Irene Khan og Mary Robinson. Hans deltog.
I lokalforeningsrådet bliver næste møde d. 27. marts.
Hans har været med i udvalget, der skulle lave et nyt udkast til rammevedtægter for lokalforeningen. Hans sender dem rundt til alle i lokalforeningsledelsen.
ad 3: Næste aktivitetspakke handler om anti-diskriminationskampagnen.
Vi kunne prøve at få Jacob Holdts udstilling Tro, håb og kærlighed fra Louisiana til Aalborg (i ordentlige lokaler!). Hans kontakter Kunsten senere.
Vi skal have fundet en foredragsholder til vores lokale årsmøde – og have fundet en dato. Hvad med f.eks. Helle fra sekretariatet? Hun har været i Zimbabwe her lige før jul. Helle og Hanne vil gerne komme og fortælle. ?rsmødet lægger vi den dag, de kan. Hans aftaler en dato med dem. Vi prøver i år at holde årsmødet i Danmarksgade.
ad 4: Efter dette møde er der intro-møde om lokalforeningen.
Jes vil gerne introducere og være mødeleder. Han er også referent.
ad 5: Vi skal også have inviteret youth-gruppen engang. Første gang bør være til et aktivmøde i forbindelse med vores næste aktivitetspakke kommer – datoen må afhænge af hvornår aktivitetspakken er der. Invitationen går via Tine. Lad os også invitere youth-gruppen med til det lokale årsmøde.
ad 6: Peter A. har styr på vores udgifter ved flytningen. Vi har 12.514 kr. på kontoen, takket være indtægter i forbindelse med tilskud til flytningen.
Vores lokaleregnskab fra 2008 er blevet godkendt af Aalborg kommune.
Alle i lokalforeningsledelsen – og kun lokalforeningsledelsen – har nøgler nu. Depositum er 300 kr. Indtil videre er det kun ledelsen, der skal have nøgler.
ad 7: Nu bor vi i Danmarksgade 7. Gruppe 903 var med til sikre, at lokalerne så menneskelige ud til 10. december. Stor, stor tak for det!
Glarmester, låsesmed og tyverialarm lader endnu vente på sig. Hans rykker dem.
Følgende andre, mindre opgaver mangler også:
Stikdåser (Hans)
Opsætning af billeder (Jes og Peter S.)
Tømning og tilbagelevering af flyttekasser (Peter A.)
Opsætning af trådløs basestation og kopimaskine/printer (Hans)
Køb af ekstra hylder til køkken (Lene kontakter Bencadan – http://www.bencadan.dk ; faktura enten til sekretariat eller til Peter A.)
Dørskilt skal tilpasses (Hans)
Lysstofrør og gitre til armaturer (Jes og Peter S.)
Montering af beslag til bord (Jes og Peter S.)
Vi vil gerne lave housewarming af Danmarksgade 7, hvor vi inviterer Erik (og Lars, der jo nok ikke kan komme). Vi spørger Erik, hvornår han kan komme.
ad 8: Der var ingen julefrokost, men det er der i 2010.
ad 9: Næste møde i ledelsen lægges efter årsmødet; dette kan først besluttes, når Helle og Hanne har fundet en dato.
ad 10: Dette er første møde i Danmarksgade 7.

Skriv et svar