Aktivmøde 6. maj 2009

Til stede: Peter A., Lise, Lene, Ronald & søn, Morten, Hans

Ordstyrer: Lene
Referent: Hans

Dagsorden

1. Præsentationsrunde.
2. Nye lokaler.
3. Kulturnatten 2009.
4. Næste aktivmøde.

ad 1: Velkommen til Morten!
ad 2: Lene, Hans, Peter A. og Jes har set på et erhvervslejemål i Gråbrødregade ved Nytorv. Lokalerne ligger centralt og ser ud til at passe til de forventninger, vi har til passende lokaler for lokalforeningen.
Hans kontakter Matthias Mandrup fra Nybolig og fortæller, at vi er interesseret og taler med Erik Sørensen på landsmødet. Forhåbentlig kan Erik komme en tur til Aalborg og se lokalerne. Vi har også ønsker om hvem der forestår flytning og indretning (f.eks. el-installationer) – og det skal ikke være os.
Nye lokaler vil kunne bruges til f.eks. Amnesty Interactive-undervisning.
ad 3: Vi talte om hvad vi kan lave på kulturnatten. Temaet er Skrald. Vi endte med at have denne idé:

At fokusere på Demand Dignity-kampagnen og forholdene for beboere i slum (jvf. 16 sider) og lade sig inspirere af landsmødets youth-dag med poetry slam. ??Slam om slum? ? Og så i en ??skraldet? omgivelser, hvor ??slammerne? samler deres sammenkrøllede digte op? Måske kan vi samarbejde med 57º Nord, der er ved at skabe et poetry slam-miljø. Hans skriver til dem.

Vi skriver den endelige beskrivelse i forbindelse med ledelsesmødet d. 27. maj. Hans spørger sekretariatet, om der er en relevant Dignity-relateret aktivitet til oktober, som vi kan tage udgangspunkt i.
ad 4: Næste aktivmøde er torsdag d. 13. august kl. 19.00. Gruppe 144 mødes onsdag d. 3. juni kl. 19.30.

Skriv et svar