Lokalforeningsledelsen d. 27. januar 2009

Til stede: Maria, Casper, Hans.
Afbud: Peter, Lene.

Dagsorden

1. Aktuelle arrangementer i lokalforeningen.
2. Aktuelle arrangementer i dansk afdeling.
3. Kampagner og aktivitetspakker.
4. Det lokale årsmøde.
5. De lokale aktive.
6. ?konomi
7. Priorgade 1a.
8. Eventuelt.
9. Næste møde.
10. Evaluering af mødet.

ad 1: Fakkeltoget d. 10. december var en succes med over 60 deltagere. Dette mødes referent var hovedtaler.
Den 20. november var der atter ISP-kagemøde.
Der var aktivmøde d. 22. januar med rekordstor tilslutning! Næste gang skal vi have indbudt medlemmer af youth-gruppen; det vil vi bede Peter finde ud af hvordan man gør.
ad 2: Flere medlemmer af lokalforeningen deltog i vinterseminaret d. 11. januar og demonstrationen i Rigets Centrum for lukning af Guantánamo-lejren.
Lokalforeningsrådet mødes d. 28. marts i Odense.
ad 3: Dignity-kampagnen starter i år.
Den  første  aktivitetspakke  i  2009  er en del af Amnestys kampagne ?Stop diskrimination  –  Lige  rettigheder  til  alle? og tager udgangspunkt i en rapport,  som  handler  om  voldtægtsofres behandling i retssystemet ?Sagen henlagt  ??  voldtægt og menneskerettigheder i de nordiske lande?. Rapporten er  blevet  til i et samarbejde med de andre nordiske afdelinger ?? Sverige, Norge  og  Finland.  Aktivitetspakken kommer til at fokusere på den del af rapporten,   der  omhandler  Danmark.  Vi  skal lave  en spørgeskemaundersøgelse  for  at  ‘tage trykket’ på danskernes holdning til voldtægt. Der kommer e-mail ud i uge 4, og der er tilmelding i uge 5. Rapporten er allerede nu på WWW på http://www.amnesty.dk/default.asp?page=3573&lang=da . Vi melder os til; dette sørger Hans for. Vi holder et aktivmøde, når vi ved hvornår undervisningen ligger.
Den anden aktivitetspakke i 2009 omhandler Amnestys kursusmateriale, og vi skal hjælpe med at udbrede kendskabet til Amnestys helt nye kurser, hvor folkeskolens lærere bliver uddannet i at undervise i menneskerettigheder. Kurserne holdes af Amnestys nye undervisningsafdeling, Amnesty Interactive, som nogle af os besøgte den 11. januar. Aktivitetspakken skal udføres i perioden uge 12-16.
ad 4: Der skal være årsmøde i foråret, og her skal der vises en film. Studenterpræsterne vil gerne lægge lokale til og annoncere. Vi skal meddele sekretariatet hvornår vi holder møde senest d. 30. januar.
Ved aktivmødet d. 22. januar diskuterede man, hvilken film vi kunne vise.
Et bud er en film om Palæstina. Flere kender folk, der har været der og kunne indlede filmen. Et bud er Encounter Point, der er en film om israelere og palæstinenserne i konflikten. Vi foreslår tirsdag d. 17. marts kl. 19.00. Først er der medlemsmøde, derefter film. Hans har købt Encounter Point og The Colour Of Olives. Mon Lars Normann Jørgensen kan komme? Hans vil spørge ham. Det er under alle omstændigheder vigtigt at vi får annonceret arrangementet rigtigt denne gang!
Vi skal desuden have udarbejdet årsberetning for 2008-2009 med liste over aktive, regnskab og årlig tilbagemelding. Gruppe 144, 903 og lokalforeningsledelsen er med i listen over aktive – medlemmerne af den virtuelle gruppe nok ikke. Fristen for indsendelse af materiale til sekretariatet er 15. februar. Hans har et udkast klar til årsberetning.
ad 5: Ditte og Stinne vil gerne fortælle om deres speciale om lokalforeningen på et møde d. 5. februar kl. 19.00. Forhåbentlig kan alle fra lokalforeningsledelsen deltage. Hans vil gerne læse det; Maria laver en kopi, som hun lægger i Priorgade.
ad 6: Vi har fået et standardbrev fra Aalborg kommune. Kultur- og fritidsforvaltningen skal have et lokaleregnskab for 2008. Fristen for indsendelse er 1. april. Lokaleregnskabet er klar i forlængelse af årsmødet.
Casper udarbejder regnskab for lokalforeningen og sender det til Hans, som så sender det til vores revisor Dora, der lægger det forhåbentlig godkendte regnskab ned i Priorgade.
Casper vil nedskrive varelageret med et par tusinde. Det gør vi.
ad 7: Der har været indbrud, og vores nye dataprojektor blev stjålet. Casper kontakter sekretariatet for at få afklaret hvordan skaderne udbedres og hvordan forsikringen dækker.
Vi vil gerne se os om efter bedre egnede lokaler. Hans har lavet et første udkast til kravspecifikation. Peter har fundet et bud på lokaler i Vesterå. Vi vil gerne se dem; Peter skal kontakte udlejeren.
En anden mulighed er at dele lokaler med Folkekirkens Nødhjælp. Maria kontakter dem. Jesper Office har billige kontormøbler, der måske kunne være gode i de nye lokaler.
Og vi bliver ved med at kigge.
ad 8: Indtil flere medlemmer af lokalforeningsledelsen er blevet ringet op af John Olsen.
ad 9: Næste møde er 3. marts kl. 19.00.
ad 9: Det var en lille, overskuelig forsamling.

Skriv et svar