Aktivmøde d. 22. januar 2009

Til stede: Peter S., Jes, Lise, Max, Zul, Suhadi, Ismalin, Peter A., Ridwan, Tarmizi, Mustafa, Frank, Anette, Jytte, Lene, Hans.
Referent: Hans

Dagsorden

1. Velkomst til nye.
2. Aktiviteter i lokalforeningen.
3. Aktivitetspakker i foråret.
4. Det kommende medlemsmøde.
5. Ideer til andre aktiviteter.
6. Eventuelt.
7. Næste møde.
8. Evaluering

ad 1: Der var mange nye ansigter – velkommen til alle!
ad 2: Hans skal holde et foredrag i DSU Aalborg d. 3. februar.
Gruppe 903 har afsluttet en casefile fra Kina, hvor en fange er blevet løsladt – endda én dag før tiden. Gruppen har nu fået en sag fra den iranske del af Kurdistan. Meget tyder på at der bliver et godt samarbejde med lokale kurdere.
Gruppe 144 arbejder med en sag fra Zimbabwe; Jytte kender et MS-medlem, der har været i Zimbabwe; hende kan vi invitere ved lejlighed.
Peter S. talte om aktiviteter i gruppe 178.
En meget uønsket aktivitet er indbruddet tidligere i denne uge, hvor vores dataprojektor blev stjålet.
ad 3: Den  første  aktivitetspakke  i  2009  er en del af Amnestys kampagne ?Stop
diskrimination  –  Lige  rettigheder  til  alle? og tager udgangspunkt i en rapport,  som  handler  om  voldtægtsofres behandling i retssystemet ?Sagen henlagt  ??  voldtægt og menneskerettigheder i de nordiske lande?. Rapporten er  blevet  til i et samarbejde med de andre nordiske afdelinger ?? Sverige, Norge  og  Finland.  Aktivitetspakken kommer til at fokusere på den del af rapporten,   der  omhandler  Danmark.  Vi  skal lave  en
spørgeskemaundersøgelse  for  at  ‘tage trykket’ på danskernes holdning til voldtægt. Der kommer e-mail ud i uge 4, og der er tilmelding i uge 5. Rapporten er allerede nu på WWW på http://www.amnesty.dk/default.asp?page=3573&lang=da .
Den anden aktivitetspakke i 2009 omhandler Amnestys kursusmateriale, og vi
skal hjælpe med at udbrede kendskabet til Amnestys helt nye kurser, hvor folkeskolens lærere bliver uddannet i at undervise i menneskerettigheder. Kurserne holdes af Amnestys nye undervisningsafdeling, Amnesty Interactive. Nogle af os besøgte Amnesty Interactive den 11. januar. Aktivitetspakken skal udføres i perioden uge 12-16.
ad 4: Der skal være årsmøde i foråret, og her skal der vises en film. Studenterpræsterne vil gerne lægge lokale til og annoncere. Vi skal meddele sekretariatet hvornår vi holder møde senest d. 30. januar.
Vi diskuterede, hvilken film vi kunne vise.
Et bud er en film om Palæstina. Både Max og Lene kender folk, der har været der og kunne indlede filmen. Et bud er Encounter Point, der er en film om israelere og palæstinenserne i konflikten. Vi foreslår tirsdag d. 17. marts kl. 19.00. Først er der medlemsmøde, derefter film.
ad 5: Der var mange deltagere fra Aceh til stede. De vil gerne lave en aktivitet i maj om Aceh, der udgør den nordlige del af øen Sumatra i Indonesien (se f.eks. http://en.wikipedia.org/wiki/Aceh). Hans kontakter sekretariatet for at høre hvad de kan bidrage med; vi forestiller os en oplysende aktivitet om menneskerettighedssituationen i Aceh.
ad 6: Peter A. fortalte lidt om specialet om lokalforeningen. Vi kan låne hans eksemplar. De to forfattere kommer og fortæller om specialet torsdag d. 5. februar kl. 19.00. Tilmelding til Peter A..
ad 7: Næste møde er i forbindelse med aktivitetspakken om voldtægt. Hvis undervisningen er i Aalborg, bliver aktivmødet i forbindelse hermed. Ellers skal mødedatoen afpasses til kursusdatoen. Hans finder ud af det.
ad 8: De nye snakkede om deres indtryk af mødet. Det er en stor mundfuld at høre om de mange aktiviteter, men de aktiviteter, vi planlægger, er positive.

Skriv et svar