Lokalforeningsledelsen d. 5. november 2008

Til stede: Sofie (sekretariatet, ?rhus), Casper, Peter, Hans.
Ikke til stede: Lene, Maria.

Dagsorden

1. Aktuelle arrangementer i lokalforeningen.
2. Aktuelle arrangementer i dansk afdeling.
3. Kampagner.
4. De lokale aktive.
5. ?konomi
6. Priorgade 1a.
7. Eventuelt.
8. Næste møde.
9. Evaluering af mødet.

ad 1: Vores deltagelse i kulturnatten i samarbejde med Merkur Bank og Det Hemmelige Teater var en succes – vi fik 223 gyldige underskrifter dvs. over det mål, vi satte os om 200 underskrifter. Se omtale på http://www.amnesty-aalborg.dk.
Som sædvanlig skal vi holde et arrangement d. 10. december. Ideen er at lave fakkeltog ned til centrum, formodentlig Nytorv, og her tænde de 30 lys. Desuden vil vi bede andre foreninger om at bakke op om vores fakkeltog: SOS Børnebyerne, IBIS, Greenpeace, Mellemfolkeligt Samvirke, Landsforeningen af bøsser og lesbiske. Peter kontakter disse andre foreninger. Vi vil gerne have en kendt hovedtaler, og ellers er der jo dette mødes referent. Vi skal også have fat i nogle gode fakler.
Der kommer tilmed en plakat med de 30 artikler.
Vi holder et møde specielt om 10. december d. 20. november kl. 19.00. Da foreligger de endelige tilbagemeldinger fra andre foreninger. Der skal søges tilladelse om en rute for fakkeltoget (det gøres hos politiet) og om opstilling af lys (det gøres hos Aalborg kommunes tekniske forvaltning). Hans kigger på det.
Den 20. november bliver der ISP-kagemøde.
Karen Margrethe har på kulturnatten snakket med en dame, der vil henvende sig til Amnesty Aalborg for at lave et fælles projekt i januar. Vi får Karen Margrethe til at invitere damen med til vores første aktivmøde i 2009. Er det mon en god idé at invitere en palæstinenser til at tale ved en sådan filmaften? Det talte vi lidt om. En anden mulighed var at kontakte Folkekirkens Nødhjælp v. Grith Holm Hedehus.
Og så er der jo det årlige medlemsmøde til foråret. Her vil vi gerne have en interessant hovedtaler. Flere navne er på tale.
ad 2: Maria deltog i lokalforeningsrådets møde d. 18. oktober.
Hans deltog i aktivseminaret d. 1. november.
Den 11. januar bliver der en landsdækkende event i forbindelse med 7-års-dagen for oprettelsen af Guantánamo-lejren – og i forbindelse med vinterseminaret. Der er ikke nogen amerikansk ambassade i Aalborg, vi kan stå uden for, så der er bustransport til Rigets Centrum. For nordjyske medlemmer bliver der dog en særlig ordning. Sofie informerer os yderligere om dette senere. Tilmelding er mulig på WWW fra engang i næste uge.
ad 3: Dignity-kampagnen starter til næste år; Joakim Lundström holdt et fint oplæg om denne nye kampagne ved aktivseminaret.
ad 4: Ditte og Stinne har færdiggjort deres speciale om frivilligkulturen i Amnesty Aalborg. De er interesserede i at komme og holde et oplæg ud fra deres speciale en dag. Vi inviterer Ditte og Stinne til et møde til januar. Peter beder dem sende resuméet til Sofie og Erik.
Den ikke-dansktalende gruppe er knap nok en gruppe. Ved seneste forsøg på møde kom kun – folk fra lokalforeningsledelsen! Der er en engelsktalende gruppe i København; den fungerer på lige fod med andre grupper i København og deltager i samme slags aktiviteter som alle andre.
En mulighed, vi talte om på seneste aktivmøde, var at introducere den engelsktalende gruppe via konkrete aktiviteter. En mulighed er at holde et aktivitetsmøde på engelsk om d. 10. december, hvor der også er oplysninger om 11. januar. Fokus skal være på de konkrete aktiviteter, vi skal i gang med eller er i gang med. Peter finder en dato og et antal ??sikre deltagere?.
ad 5: Hans har hørt fra Det Hemmelige Teater, der har et foreløbigt regnskab. Erik skal nu kontaktes, så vi kan få betalt de forventede 6000 kr. via den bevilling, vi søgte om.
ad 6: Vi vil gerne se os om efter bedre egnede lokaler.
Vi talte noget om at finde gode lokaler. Da Sofie arbejdede for Folkekirkens Nødhjælp, kontaktede man de lokale ejendomsmæglere for at finde egnede erhvervslokaler. Det krævede, at vi havde nogle veldefinerede krav til lokalerne. En årlig husleje på 40.000-60.000 kr. er sikkert rimelig.
Vi vil gøre noget lignende, men også selv se os om efter egnede lokaler. Hans og Peter laver et udkast til kravspecifikation, som så diskuteres med hele lokalforeningsledelsen. Kravspecifikationen skal tage hensyn til i hvert fald følgende:
Beliggenhed
Størrelse, herunder enkelte lokalers størrelse
Anvendelsesmuligheder
Faciliteter
Møbler
Budget for flytning, herunder flytning af faciliteter som telefon, internet osv.
Når et konkret oplæg er til stede og et konkret lokale er fundet, skal Erik inddrages.
ad 7: Der skal være ISP-kageaften d. 20. november kl. 20.00.
Vi talte om mulighederne for hvervning af nye medlemmer, når Priorgade 1a er åbent. Sofie finder ud om vi kan skrive nye medlemmer op (som hos Face2Face).
ad 8: Næste møde er onsdag d. 14. januar kl. 19.00.
ad 9: Det var et godt møde.

Skriv et svar