Aktivmøde tirsdag d. 28. oktober kl. 19.00

Til stede: Casper, Anita, Jytte, Henrik, Maria, Lene, Peter, Ronald, Hans.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Priorgade 1A
3. Nye lokaler
4. ?konomi
5. Briefing om møde i LFR
6. Kommende aktiviteter
7. Frivillige
8. Nyt fra grupperne
9. Evaluering af Kulturnatten 2008
10. Næste lokalforeningsledelsemøde
11. Eventuelt.
12. Evaluering af mødet
13. Næste møde? 

ad 1: Ordstyrer var Peter og referent var Hans.
ad 2: Der er planer om at bruge Priorgade 1a til et julemarked hver fredag, lørdag og søndag 7. november og frem til 21. december. Julemarkedet bliver i samarbejde med Den røde tråd og Globen. Peter, Jytte og folk fra Den røde tråd vil gerne bemande julemarkedet.
ad 3: Maria har talt med Erik Sørensen om mulighederne for nye lokaler; der er desværre problemer med de lokaler i Bispensgade, vi har kig på. Det er nemlig ikke sikkert, de uden videre kan bruges ved foredrag o.lign. Udlejeren kontakter Maria, ellers ringer hun til dem i den kommende mandag. Først derefter kan det komme på tale for os at se om lokalerne overhovedet er egnede.
ad 4: Casper rapporterede om lokalforeningens økonomi. Det er gået fornuftigt i år med et overskud på ca. 4500 kr i år – takket være vores loppemarked.
Casper har lagt bilag i form af et regnskabsark og en blok med kvitteringer i butiks-forlokalet, så vi kan notere ned, når der sælges varer. Ellers kan vi ikke se, hvorfra indtægter kommer – og her specielt om de kommer fra indsamlingsbøsser eller fra varesalg.
Vi skal have lavet en prisliste – eller forsyne varerne med priser.
Vi har endnu ikke hørt fra Det Hem??lige Teater angående regnskabet fra kulturnatten. Hans kontakter dem, så vi kan få regnskabet ud af verden.
Jytte finder julekort frem, som hun tager med ud til Fyensgade-centeret for at sælge dem dér.
ad 5: Maria har været til møde i Lokalforeningsrådet d. 18. oktober og giver en briefing herfra. Mødet lå lige inden godkendelsen af dansk afdelings handlingsplan for 2009. Der bliver i 2009 kun 4 fokusområder, og de to første giver anledning til én aktivitetspakke. De er:
Værdighed (kampen mod fattigdom)
Anti-diskrimination (starthjælp, homoseksuelle, vold mod kvinder – her kommer en aktivitetspakke i februar/marts op til 8. marts)
Genopret respekten for menneskerettighederne (mobilisering af lærere!)
Fremtidens Amnesty (om ISP)
Op til 10. december vil vi få tilsendt en cd-rom med undervisningsmateriale og 30 lys – ét for hver artikel i Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Dem kan vi stille op. Derudover får vi plakater. Forsendelsen om 10. december-aktiviteterne kommer snart. Lysene skal vi have sendt over til Globen – ellers havner de på posthuset.
11. januar bliver der en landsdækkende event i forbindelse med 7-års-dagen for oprettelsen af Guantánamo-lejren. (Der er dog ikke nogen amerikansk ambassade i Aalborg, vi kan stå uden for.)
Lokalforeningernes rolle bliver nu ændret. Da man nu kan søge om midler til aktivitetspakker, får regnskabet ikke nødvendigvis samme betydning for os. Derfor vil lokalforeningerne blive konsulteret mht. rammevedtægternes fremtidige udseende. Der er også tanker om at have færre, men større lokalforeninger.
Maria fortalte lokalforeningsrådet om alle vores aktiviteter. Og lokalforeningsrådet lyttede positivt!
Maria sender rammevedtægterne rundt; lokalforeningsledelsen tager punktet op på sit møde d. 5. november.
ad 6: Vi talte om aktiviteter for resten af 2008. Julemarkedet er allerede behandlet under punkt 2.
Ideen er at lave fakkeltog ned til centrum, formodentlig Nytorv, og her tænde de 30 lys. Desuden vil vi bede andre foreninger om at bakke op om vores fakkeltog: SOS Børnebyerne, IBIS, Greenpeace, Mellemfolkeligt Samvirke, Landsforeningen af bøsser og lesbiske. Peter kontakter disse andre foreninger. Vi vil gerne have en kendt hovedtaler, og ellers er der jo dette mødes referent.
Vi skal have fat i nogle gode fakler.
Vi skal holde et møde specielt om 10. december. Det gør vi d. 20. november kl. 19.00. Der skal søges tilladelse om en rute for fakkeltoget (det gøres hos politiet) og om opstilling af lys (det gøres hos Aalborg kommunes tekniske forvaltning). Hans kigger på det.
Der bliver julefrokost fredag d. 19. december kl. 18.30 – ??. Igen i år er der mad fra Føtex – og pakkespil. Maria tager initiativ.
Karen Margrethe har på kulturnatten snakket med en dame, der vil henvende sig til Amnesty Aalborg for at lave et fælles projekt i januar. Hun har været med til at lave en film om palæstinensiske kvinder i israelske fængsler. Den har premiere i Grand i København i november – hun synes også den skulle have premiere i Nordjylland. Hun kommer fra Skørping og vil prøve at lave en premiere der i samarbejde med Amnesty i biografen i Skørping for at skabe interesse og sætte det på dagsordenen. Det vil vi gerne være med til, men først i begyndelsen af 2009. Vi får Karen Margrethe til at invitere damen med til vores første aktivmøde i 2009; Maria kontakter Karen Margrethe for at få damens adresse.
Er det mon en god idé at invitere en palæstinenser til at tale ved en sådan filmaften?
ad 7: Ditte og Stinne har færdiggjort deres speciale om frivilligkulturen i Amnesty Aalborg. Hvordan kommer vi videre? Ditte og Stinne er interesserede i at komme og holde et oplæg ud fra deres speciale en dag. Vi inviterer vi Ditte og Stinne til et møde; Peter får dem til at foreslå en dato, helst før deres eksamen.
ad 8: Gruppe 178 for ikke-dansktalende skulle mødes d. 20. oktober – Casper, Maria og Peter kom, men ingen andre dukkede op før til sidst, før Ronald dukkede op.
Maria har talt med Sofie Schousboe og har fået nogle engelsksprogede casefiles af hende og andre forslag til aktiviteter. Gruppe 178 skal startes på grundlag af konkrete aktiviteter. Peter kontakter personligt de personer, han har haft kontakt med – og får dem til at komme til et møde om en konkret aktivitet, f.eks. Small Places-koncerterne eller lysene d. 10. december. Måske kan vi også få dem med til Cafe-du-vé.
ad 9: Kulturnatten 2008 var en succes for Amnesty Aalborg – vi fik 223 gyldige underskrifter dvs. over det mål, vi satte os om 200 underskrifter, og der var økonomisk opbakning fra dansk afdeling. Det Hem??lige Teater skal have en ordentlig ølkurv fra ølkurv med ca. 16 øl. ??
Vi skal dog huske at gøre opmærksom på at den slags ikke er egnet for børn.
Vi vil gerne arbejde sammen med Det Hemmelige Teater og Merkur en anden gang. Hans skriver lidt om kulturnatten på WWW. Maria sender pressefotos til Hans.
Ronald og Hans har på Kulturnatten taget en del billeder.
ad 10: Næste lokalforeningsledelsesmøde er onsdag d. 5. nov., hvor centerleder Sofie Schousboe fra Amnesty i ?rhus kommer. Lokalerne er et punkt, vi vil tage op.
ad 11: Intet her.
ad 12: Det var da et godt møde.
ad 13: Der er møde om 10. december-arrangementet d. 20. november kl. 19.00.

Skriv et svar