Aktivmøde d. 12. juni 2008

Til stede: Karen Margrethe, Inger, Jes, Karen, Lisa, Hans, Peter.
Referent: Hans.

Dagsorden

1. Præsentation
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Aktivitetspakken
4. Nye lokaler
5. Kulturnat 2008
6. ?konomi
7. Referat fra loppemarked ?? hvordan gik det?
8. Eventuelt
9. Evaluering af mødet
10. Næste møde

ad 1: Gruppens medlemmer præsenterede sig. Lisa og Karen meddelte, at de holder op. Det betyder samtidig, at gruppe 54 holder op. De, der er tilbage, vil gerne ind i gruppe 144.
ad 2: Karen Margrethe fra gr. 903 er ordstyrer; Hans blev referent.
ad 3: Vi har fået postkort i forbindelse med OL i Kina, der skal underskrives og sendes til sekretariatet. Næste aktivitetspakke kommer i starten af september og handler om frihedsberøvelse af asylansøgere. Denne pakke bliver et punkt på lokalforeningsledelsens augustmøde.
ad 4: Vi diskuterede her i forlængelse af lokalforeningsledelsens møde d. 3. juni om hvilke visioner der skal være med Priorgade 1a.
Lokalerne skal være egnet til aktivisme – gode mødefaciliteter og muligheder for at holde foredrag, vise film osv. Og et godt køkken!
Lokalerne skal være AIs ansigt udadtil og skal derfor være indbydende.
Lokalerne skal have ordentligt interiør og have tidssvarende faciliteter som kopimaskine, kraftige computere osv.
Vi er interesseret i at finde nye lokaler. Måske er det svært at finde et godt, nyt sted vi kan være. Lokalerne må gerne være centrale. Karen Margrethe har kontakter ved Kultur- og Fritidsforvaltningen og prøver at kontakte dem.
ad 5: Temaet for årets kulturnat er Uendelighed. Vi skal lave et arrangement sammen med Merkur Bank og Det Hem??lige Teater d. 10. oktober. Det Hem??lige Teater har lavet lidt tekst, der skal bruges til ansøgning inden 1. juni:
Til årets Kulturnat er Det Hem’lige Teater, Merkur Bank og Amnesty International indgået i en spændende fusion. Vi leverer en stemningsfyldt oplevelse med musik, teater, lys & billeder og giver samtidig stof til eftertanke.
Hans har kontaktet Pia Bredow fra Det Hem??lige Teater for at høre om det videre forløb, men har intet hørt endnu. Han rykker Pia Bredow. Specielt er det vigtigt for os at vide, hvornår teateret har tid til at mødes med os.
Peter har sammen med folk fra andre organisationer planer om at vise Bollywood-film d. 10. oktober og har søgt om penge. Det er vigtigt at sørge for at de to arrangementer er vel adskilt og ikke konkurrerer mod hinanden.
ad 6: Peter og Casper har nu som de eneste adgang til at hæve fra lokalforeningens konto.
ad 7: Gruppe 54 holdt loppemarked d. 7. juni. Folk kom forbi og ville have ting sat til side for at købe dem senere! 4412.54 kr + 200 kr er kommet ind. Vi skal nu have fundet ud af hvad vi gør ved de overskydende effekter. En mulighed er at holde et loppemarked med de tilbageværende effekter. En anden mulighed er at afhænde effekterne til en brugtvarebutik.
ad 8: Intet.
ad 9: Det var et godt møde.
ad 10: Næste møde i lokalforeningsledelsen er torsdag d. 21. august kl. 19.00. Gruppe 144 har møde d. 7. august kl. 19.00. Næste aktivmøde er torsdag d. 14. august kl. 19.00. The engelsktalende group skal make en plan for next møde.

Skriv et svar