Lokalforeningsledelsen d. 3. juni 2008

Til stede: Peter, Maria, Lene, Hans
Afbud: Casper.

Dagsorden

1. Aktuelle arrangementer i lokalforeningen.
2. Aktuelle arrangementer i dansk afdeling.
3. Kampagner.
4. De lokale aktive.
5. ?konomi
6. Priorgade 1a.
7. Eventuelt.
8. Næste møde.
Evaluering af mødet.

ad 1: Der er loppemarked d. 7. juni kl. 10-15. Der skal sendes e-mail ud til alle medlemmer i de relevante postnummerområder. Hans kontakter sekretariatet herom.
Vi skal lave et arrangement sammen med Merkur Bank og Det Hem??lige Teater d. 10. oktober. Det Hem??lige Teater har lavet lidt tekst, der skal bruges til ansøgning inden 1. juni:
Til årets Kulturnat er Det Hem’lige Teater, Merkur Bank og Amnesty International indgået i en spændende fusion. Vi leverer en stemningsfyldt oplevelse med musik, teater, lys & billeder og giver samtidig stof til eftertanke.
Hans kontakter Pia Bredow fra Det Hem??lige Teater for at høre om det videre forløb. Specielt er det vigtigt for os at vide, hvornår teateret har tid til at mødes med os. Måske ved vi mere til aktivmødet d. 12. juni?
Der skal en projektbeskrivelse ind inden sommerferien. Vi skal også huske at søge sekretariatet om midler.
Peter har sammen med folk fra andre organisationer planer om at vise Bollywood-film d. 10. oktober og har søgt om penge. Det er vigtigt at sørge for at de to arrangementer er vel adskilt og ikke konkurrerer mod hinanden.
ad 2: Der var landsmøde 26.-27. april. Maria og Hans deltog.
ad 3: Der blev sendt en olympisk fakkel rundt i Danmark d. 4. maj, startende i Aalborg. Peter og Hans deltog. Der var en notits i Nordjyske herom.
Næste aktivitetspakke kommer i starten af september og handler om frihedsberøvelse af asylansøgere. Denne pakke bliver et punkt på ledelsens augustmøde.
ad 4: Rikke og Maria har lavet et udkast til en folder; hovedformålet med den er at tiltrække nye aktive. Maria præsenterer folderen til aktivmødet d. 12. juni; målet bør være, at den er færdig til kulturnatten. Maria indhenter tilbud om trykning på Netgiraf og Peter indhenter tilbud fra Huset.
The nye English-speaking gruppe 178 has fået a Facebook-gruppe. Der har endnu ikke været et fysisk møde. Hvad gruppens rolle skal være, ved gruppen endnu ikke. Måske er det en idé at gruppen – i lighed med de andre grupper – har en casefile.
ad 5: Casper kunne ikke deltage i aften.
Peter har fundet ud at vores månedlige husleje er på 3747,67 kr og varme 545 kr. Efter tilskud er vores månedlige udgift 1880 kr.
ad 6: Vi talte om hvilke visioner der skal være med Priorgade 1a (eller hvilke lokaler vi nu måtte have). Målene bør knyttes sammen med lokalforeningens egne visioner om aktivisme. Nogle visioner, vi talte om, var:
Lokalerne skal være egnet til aktivisme – gode mødefaciliteter og muligheder for at holde foredrag, vise film osv. Og et godt køkken!
Lokalerne skal være AIs ansigt udadtil og skal derfor være indbydende.
Lokalerne skal have ordentligt interiør og have tidssvarende faciliteter som kopimaskine, kraftige computere osv.
Måske er det svært at finde et godt, nyt sted vi kan være? Lokalerne må gerne være centrale. Visionerne for lokalerne er et diskussionspunkt på det kommende aktivmøde.
Kunstgenstandene i forlokalet skulle være flyttet og tilbageleveret til kunstnerne inden d. 6. juni. Det er nu ved at være sket.
Peter har snakket med Nanthini Kumaravelu, der driver den lille butik ved siden af bageren på Frederikstorv, “Attraction” (http://www.attractiondenmark.com/), hvor hun hovedsageligt sælger fødevarer. Hun har også en del indisk tøj, som hun gerne vil sælge, men mangler pladsen til det. Så hun vil gerne sælge det til dagligt via Amnesty’s forlokaler. Ideen er så, at hun betaler Amnesty et fast beløb for brugen af butikslokaler, mens vi selvfølgelig stadig kan bruge baglokalerne til møder m.m.
Lokalforeningsledelsen var ikke begejstret for dette forslag.
ad 7: Lene undrede sig over at der tilsyneladende ikke var noget referat fra foregående møde i lokalforeningsledelse.
ad 8: Næste møde i lokalforeningsledelsen er torsdag d. 21. august kl. 19.00.
ad 9: Det var et overskueligt møde, men associationerne greb af og til fat i os.

Skriv et svar