Aktivmøde d. 22. april 2008

Til stede: Peter, Casper, Lene, Jytte, Lisa, Karen, Maria, Ronald. Hans, Erik (gæst under punkt 3).
Referent: Hans

Dagsorden

1. Præsentation
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Priorgade 1a.
4. Aktivitetspakken d. 4. maj.
5. Loppemarked.
6. Kulturnatten 2008.
7. Eventuelt.
8. Evaluering af mødet.
9. Fastsættelse af næste møde.

ad 1. Alle præsenterede sig.
ad 2. Hans blev referent.
ad 3. Vi har tidligere talt om at omdanne forlokalet til foredrags-og film-lokale.
Men her fortsatte diskussionen fra lokalforeningsledelsesmødet; se referatet herfra.
ad 4. Næste aktivitetspakke handler om OL i Kina og finder sted d. 4. maj, hvor en GPS-udstyret fakkel skal fragtes rundt i nogle af landets større byer frem til København, hvor den skal deltage i et fakkelløb rundt om søerne om aftenen – alt sammen for at kunne bidrage til en menneskerettighedsvinkel på faklens ankomst til Kinas hovedland samme dag. Det er planen, at faklens rejse rundt i Danmark skal begynde i Aalborg, Kurset i ?rhus var d. 31. marts.
Peter kontakter AaB for at høre, om de kan finde en kendt sportsudøver, og meddeler resultatet til lokalforeningen. Et alternativ – hvis det glipper med en kendt sportsudøver – vil være at få et større antal løbere fra Aalborg Atletik og Motion til at løbe sammen. Peter kontakter dem desangående.Der skal desuden:
Laves en pressemeddelelse
Planlægges en rute (fra Nørresundby Torv til banegården / John F. Kennedys plads)
Der kommer flere oplysninger i den næste aktivitetspakke.
ad 5. Gruppe 54 har planlagt et loppemarked lørdag d. 7. juni fra kl. 10-15 med salg både fra mødelokalerne og fra gården. Gruppen har allerede 2 “frivillige” på hånden. På gruppe 54s møde tirsdag d. 4. marts tog de fat på den detaljerede planlægning. Gruppe 54, Jytte og Henrik vil gerne deltage i arbejdet med loppemarkedet. Henrik kan forhåbentlig lave et opslag om loppemarkedet.
Anette deltager d. 6. juni.
Jytte, Lisa, Karen og Tommy deltager d. 7. juni.
Det, der ikke bliver solgt (og er ragelse) køres på lossepladsen dagen efter.
Lisa bager en kage.
Kunstgenstandene i forlokalet skal være flyttet og tilbageleveret til kunstnerne inden d. 6. juni. Peter taler med Anita, der er ansvarlig for kunstgenstandene.
ad 6: Temaet for kulturnatten 2008 er Uendelighed. Kulturnatten er i år d. 10. oktober, hvor der også er international dødsstraf-dag. Det er vigtigt at finde et sted og en idé. Hans kontakter Det Hem??lige Teater – og Ouafa (og sekretariatet for at høre, om de har nogen konkrete planer endnu). En anden mulighed er at gentage ??skobunken? fra 1998 – men måske kunne vi kontakte kunstnere for at høre om de har ideer?
ad 7. Intet.
ad 8. Det var et langt møde. Men vi fik rullet en masse kabler sammen.
ad 9. Næste aktivmøde er torsdag d. 12. juni kl. 19.00, hvor vi ser Rendition efter et kort møde. Gruppe 903 er ansvarlige for dette møde.

Skriv et svar