Lokalforeningsledelsen d. 5. marts 2008

Til stede: Lene, Casper, Hans, Jytte (gæst)
Afbud: Kirsten, Peter A.

Dagsorden

1. Aktuelle arrangementer i lokalforeningen.
2. Aktuelle arrangementer i dansk afdeling.
3. Kampagner.
4. De lokale aktive.
5. Priorgade 1a.
6. ?konomi.
7. Eventuelt
8. Næste møde.
9. Evaluering af mødet.

ad 1: Besøget med Daniel Gorevan er på plads, herunder lokale. Daniel kan overnatte hos Hans. Annoncen har deadline 6. marts. Hans laver en beretning til medlemsmødet. Casper laver en transparent med regnskabet.
Den nye lokalforeningsledelse skal mødes med Erik. Vi kan lave et kombineret ledelses- og aktivmøde, hvor Erik er med.
ad 2: Hans deltog i afslutning af projektet Effektiv Aktivisme d. 16. februar i Odense. Rapporten fra mødet er netop kommet; Hans sender et link ud, hvor man kan hente en PDF-udgave.
Der er landsmøde 26.-27. april.
ad 3: Peter S. og Rikke deltager i kursus 6. marts i ?rhus i forbindelse med næste aktivitetspakke om diplomatiske forsikringer.
ad 4: I foråret talte vi om at skabe et projektforslag til AAUs videnskabsbutik med henblik på at rekruttere nye, unge aktive. Hvis vi skal have et udkast klar inden semesterstart, skal det ske meget, meget snart. Peter A. har skrevet et oplæg. 2 kvindelige studerende fra København er interesseret i at lave projekt herom. De vil gerne mødes med Peter A. (på engelsk?); måske kunne lokalforeningsledelsen også være med.
Hans er med i dansk afdelings ISP-udvalg; det er et udvalg, der forbedrer og forbereder dansk afdelings stillingtagen til indholdet af den kommende internationale integrerede strategiplan. ISP-udvalget mødes 12. april.
Rikke og Maria er i gang med at lave et udkast til en folder, som vi kan dele ud til årsmødet den 27. marts. Hovedformålet med den er at tiltrække nye aktive. De vil gerne have nogle udtalelser fra aktiv om det at være aktiv.
Vi har fået godkendelse af Erik Sørensen og Ina Holmgaard til at lave en international lokalgruppe for aktive, der kan tale engelsk, men ikke dansk (og andre der vil være med). Peter A. har lavet et opslag, som folk meget gerne må printe ud og hænge op. Peter A. regner med at blive en del af gruppen i starten for at hjælpe dem lidt i gang.
ad 5: Der er problemer med printeren. Der skal installeres ny driver.
Pr. 18. marts bliver vores tlf. nr. 98 10 17 17 lukket ned. Så fra 18. marts har vi kun et tlf. nr.: 98 10 11 17. Det er til den telefon, der står oppe i mødelokalet.
Der er blevet organiseret brevbakker til grupperne, lokalledelsen, kassereren mm.,
De mange computere i mødelokalet er nu omsider fjernet.
ad 6: Casper har lavet et regnskab for 2007. Der er faktisk – stik mod forventning – et mindre overskud.
ad 7: Vi har talt om at lave filmaftener og vil gerne genoptage traditionen.
ad 8: Det næste møde i lokalforeningsledelsen bliver i den nye lokalforeningsledelse, dvs. efter d. 27. marts.
ad 9: Det var et kort møde.

Skriv et svar