Aktivmøde d. 5. februar 2008

Til stede: Lene, Karen, Casper, Henrik, Jytte, Karen J., Anette, Hans.
Ordstyrer: Lene

Dagsorden

1. Præsentationsrunde
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Arrangementer siden sidst i DK og i Aalborg
4. Priorgade 1a, herunder filmaftener.
5. ?konomi
6. Generalforsamling 27.3.2008. Planlægning.
7. Kommende arrangementer i DK og i Aalborg.
8. Evaluering af mødet.
9. Næste mødedato.
10. Eventuelt

ad 1: Alle præsenterede sig.
ad 2: Anette blev ordstyrer, Hans referent.
ad 3: Hans var til vinterseminar.
Der var fakkeltog d. 10. december med rekordlavt deltagerantal.
Og så var der julefrokost; referat herfra foreligger ikke.
ad 4: Forlokalet skal fra nu af ikke være butik, men benyttes til foredrag og filmforevisning. Der er masser af stole at sætte op. Endnu er der ingen dataprojektor, men Sofie arbejder på sagen.
Vi talte om hvorvidt det overhovedet er lovligt at lave filmaftener, hvor der er offentlig adgang. Hans spørger sekretariatet.
Vi har hidtil haft to telefonnumre; for fremtiden vil vi nøjes med ét, helst 98101017.
Peter og Casper har lavet et udkast til frivilligroller. Et formål er, at grupperne kan fortælle om hvad de laver. Hans nævnte, at det er vigtigt at koordinere med de beskrivelser af aktiv-roller, som nu er under udarbejdelse fra dansk afdelings side.
Lokalforeningsledelsen har talt om sine indbyrdes roller og roller i forhold til lokalforeningen i øvrigt. Dette er et punkt, der vil blive fokuseret på fremover.
ad 5: Pengene fra Aalborg kommune til kulturnatten er omsider kommet, så de, der har udgifter, snart kan få deres penge tilbage.
Der er 1500 kr. for lidt på lokalforeningens konto. Casper har regnskabet klar snart, så det kan komme med i lokalforeningens beretning.
ad 6: Daniel Gorevan, der er kampagnekoordinator ved det internationale sekretariat, kommer og holder foredrag kl. 20.00. Inden da er der møde kl. 19.00.
Vi skal have medlemsmødet d. 27. marts annonceret i Nordjyske. Det skal bare være billigt. Peter kontakter Nordjyske for at få prisoplysninger og oplysninger om deadline. Annoncen skal i to uger inden mødet. I annoncen skal der stå, at dagsorden offentliggøres på væp. Desuden skal mødet annonceres på mail.
Hans spørger studenterpræsterne, om de har lyst til at annoncere foredraget og kan lægge lokaler til. Ellers prøver vi Huset.
Hans er ved at lave et udkast til lokalforeningens beretning for 2007; alle skal sende deres medlemsoplysninger til Hans.
Daniel Gorevan skal have et sted at bo og nogen skal hente ham. Dette taler vi om på næste møde.
ad 7: I kælderen findes efterhånden en hel del genbrugsting, som kunne danne basis for et loppemarked. Det er der stemning for. Det er nok bedst at holde loppemarkedet engang i foråret. Gruppe 54 laver et forslag i forbindelse med deres møde d. 12. februar. Punktet tages derefter op igen på næste møde.
Den 16. februar er der afslutning af projekt ??Effektiv aktivisme? i Odense. Hans deltager. Det er vigtigt for os at koordinere vores aktiviteter med aktivitetspakkerne, så aktivmøderne kan finde sted i forlængelse af aktivitetspakkerne.
Den 29. marts er der møde for lokalforeningsformænd – også i Odense. Hans er med. Samme dag er der møde i ISP-udvalget, hvor Hans også er med.
Der er landsmøde d. 26.-27. april.
Vi talte desuden om mulige kampagne-aktiviteter. Alle var enige om, at vi bør lave nye aktiviteter.
Vi kunne måske lave en aktivitet i forbindelse med den nye Rambo-film, der foregår i Burma.
ad 8: Kagen smagte godt, det gjorde den. Vi nåede omkring alle punkter inden for rimelig tid. Fremtiden vil vise, hvor konstruktivt mødet faktisk var.
ad 9: Næste møde er torsdag d. 13. marts 2008. Ansvarlig for dette møde er gruppe 54.
ad 10: Intet at bemærke.

Skriv et svar