Aktivmøde den 21. august 2014

Til stede: Samira, Emma, Scott, Peter, Ditte, Mikkel, Tibanu, Hans.

Dagsorden

  1. Præsentation.
  2. Meddelelser.
  3. Aktiviteter den 30. august.
  4. Nye retningslinjer for Amnesty Aalborg.
  5. Eventuelt.

ad 1: Vi er her allesammen.

ad 2: Erik kommer til årsmøde i Aalborg den 1. oktober. Helle kommer ikke; hun er “meget gravid”.

ad 3: Samira har intet hørt ang. Mangfoldighedsdagen. Vores råd: Kontakt Katrine pr. Facebook. Frivilligmarkedet er til gengæld på skinner. Vi fokuserer i begge sammenhænge på antitorturkampagnen; materialet ligger i Danmarksgade 7.

ad 4: Hans præsenterede et udkast til generelle retningslinjer. Peter præsenterede et udkast til ansvarsposter i Amnesty Aalborg.

Det er vigtigt at skelne mellem uomgængelige (altid nødvendige) ansvarsposter og øvrige; de skal placeres i ko-gruppen.

Peter laver et revideret udkast, der skelner mellem de uomgængelige og de øvrige poster – også vigtigt at gruppere ansvarsposterne.

Begge dokumenter diskuteres på årsmødet den 1. oktober. Her vælges ko-gruppen.

ad 5: Forslag til punkter sendes til Hans en uge inden møder. Derefter sender Hans en dagsorden ud sammen med indkaldelsen (dette gælder også for websted og Facebook).

Årsmødet indkaldes 1. september, så her skal begge dokumenter fra punkt 4 være klar.

Der skal være fest den 20. september i Danmarksgade 7. Ditte og Samira står bag. Tema: “Folkeretten” (sammenskudsgilde). Festlige indslag er velkomne.

17. januar 2015 sker der efter sigende noget igen på festfronten.

Hans spørger Erik angående kampagneseminaret i Odense.

Skriv et svar