Aktivmøde den 12. august 2014Aktivmøde den 12. august 2014

Til stede: Hristiana, Samira, Emma, Scott, Peter, Ditte, Hans, Mikkel, Klaus, Lena, Andreas, Patricia..

Dagsorden

  1. Præsentationsrunde
  2. Gruppens fremtidige struktur
  3. Kommende medlemsmøde
  4. Kommende lokale aktiviteter
  5. Kommende landsdækkende aktiviteter
  6. Eventuelt.

ad 1: Alle var her.

ad 2: Hans har lavet et bud på retningslinjer for Aalborg-gruppen. Målet er at skabe en struktur med en “kerne”, der kan og vil sætte sig ind i dansk afdelings kampagneaktiviteter. Uden om kernen er alle de andre, mere løst tilknyttede frivillige.

ad 3: Der skal være et medlemsmøde, hvor der dels bliver en orientering om kommende kampagneaktiviteter, dels de nye retningslinjer for gruppen.

Der skal være tre møder; et med Erik, et med Helle og ét kun med os. Der bliver et møde den 21. august kl. 19.00; Hans laver en dagsorden.

ad 4: Antitorturkampagnen er ikke slut, og det giver stadig mening at samle underskrifter ind på de appeller, vi lancerede i forbindelse med Flygtningestemmer.

Det samme gælder My Body My Rights. Dansk afdeling har igangsat en aktion, der skal være med til at sikre, at myndighederne i Tunesien, Marokko og Algeriet straffer voldtægt inden for ægteskabet.

Skal vi gå efter nogle bestemte arrangementer som f.eks. Torsdagstræf på Huset?

Der er frivilligmarked i Aalborg den 30. august kl. 11-15. Se http://www.frivillighuset.dk/nyheder/frivilligmarked-i-aalborg-lordag-d-30-august-kl-11-15-pa-gammel-torv . Samme dag er der Mangfoldighedsdag. Samira har meldt os til Mangfoldighedsdag og vil finde ud af om der er borde, stole osv.

Andreas, Mikkel, Samira og Ditte vil til Mangfoldighedsdag. Peter, Emma, Patricia og Scott tager til Frivilligmarked. Måske kan Klaus også. Alle mødes i Danmarksgade 7 at 9:00. Underskriftsindsamling for antitorturkampagnen – Hans kommer med materialet. Hvis der er materiale til My Body My Rights.

Scott talte om plancheudstillingen Love Is A Human Right. Kan vi finde et udstillingssted i Nordkraft (i en to ugers tid) i Kedelhallen? Peter snakker med Nordkraft. Scott finder ud af hvad der skal bruges for at opdatere plancherne og Hans skriver en ansøgning til Erik Sørensen-fonden.

Samira vil holde en fest med os.

Hans vil gerne vise The Colour of Olives, en film om at bo ved muren på den besatte Vestbred. Filmen vises den 3. september kl. 20.00.

Vi vil have introduktionskurser med faste mellemrum, lavet med Erik Sørensen over Skype.

ad 5: Der er aktivseminar i Odense den 27. september. Hans sender en besked ud, når han ved mere.

ad 6: Hans kan finde ud af hvor mange medlemmer der er i Aalborg kommune.

Skriv et svar