Aktivmøde torsdag d. 6. december 2007

Afbud: Peter A., Maria, Henrik, Rikke.
Til stede: Mette, Hans, Jytte, Casper, Peter, Gry, Yvon, Casper.

Dagsorden

1. Præsentationsrunde og valg af ordstyrer og referent.
2. Fakkeltoget d. 10. december.
3. Aktiviteten om starthjælp.
4. Evaluering af kulturnatten.
5. Julefrokost.
6. Eventuelt.
7. Næste møde.
8. Evaluering af mødet.

ad 1: Velkommen til Gry, Mette og Yvon!

ad 2: Fakkeltoget finder sted 10. december.

? Tidsplan. Vi går fra Priorgade kl. 18.30 og ender på Nytorv foran Spar Nord. Mon ikke der skal være åbent fra kl. 18.00?
? Fakler. Vi har fakler i kælderen. Vi skal bruge en spand. Peter S. tager en spand med. En fakkel koster 10 kr.
? Taler. Studenterpræsterne kan ikke. Vi holder selv en tale. Hans skriver en tale. Nogen holder en tale.
? Tilladelse fra politi er indhentet.
? Annoncering. På WWW og pressemeddelelse og Ronalds radioprogram. Hans laver en pressemeddelelse. En kort udgave er en folder. Hans lægger et antal foldere i Priorgade 1a, som Ronald kan dele ud.
? Sanghæfte. Skal trykkes. Det klarer Hans.
? Kaffe og kage. Gry køber kage. Hans beder Rikke lave kaffe.

ad 3: Hans var i audiens hos rådmand Mai-Britt Iversen i dag for at overrække en starthjælpkasse. Til stede var også en fotograf og en journalist fra Nordjyske. Mai-Britt Iversen skrev under på at starthjælpen er diskrimination.

Der er en opfølgende aktion i næste uge.

ad 4: Det var bestemt ikke noget billigt arrangement, afslører regnskabet.

Der var mange mennesker til åbningen. Jacob Holdt holdt en god tale.

Man kan altid forbedre planlægningen.

ad 5: Maria sender en invitation ud. Vi venter i spænding!

ad 6: Der er vinterseminar d. 19. januar. Tilmeldingsfrist d. 10. december. Pris 150 kr. Rejserefusion for alle udgifter over 200 kr.

Hvem skal tale til medlemsmødet? Måske en Malik fra Institut for Menneskerettigheder? Måske Inge Genefke?

ad 7: Næste møde er 5. februar 19.00.

ad 8: Mødet var endnu et af disse møder, hvor vi planlagde en masse.

Skriv et svar