Referat af centerpassermøde 12. juni 2006

kl. 17.30 ?? 19.00

Til stede: Jytte, Anitta og Peter
Referent: Peter

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Opfølgning fra sidste møde
5. Centeret
6. Arrangementer
7. Centerpasserne
8. Andre punkter
9. Eventuelt.
10. Næste møde

ad 1:
Peter er referent, ordstyrer ikke valgt pga. det lille fremmøde.

ad 2:
Referat fra sidste møde er ikke blevet lavet.

ad 3:
Dagsorden godkendt.

ad 4:
Intet

ad 5:
Centerpasserne kan holde sommerferie i juli. Imidlertid er det helt i orden at tage vagter på Centeret i juli alligevel 😉

Kunstneren Lãrus udstiller med glasudstilling i Centeret i juni og juli.

Glashjerterne er blevet afhentet og kunstneren er blevet betalt.

Vi skal have lavet et plakat med åbningstider på til ruden i døren. Peter forhører sig om muligheden for dette på Huset.

ad 6:
Det Store Frivilligmarked d. 2. sep. Kl. 11-15: Jytte og evt. Peter går til formøde herom d. 8. august.

Kunstauktionen: Jytte er en del med i dette arrangement.

Stand-up arrangementet er aflyst bl.a. pga. manglende frivillige.

ad 7:
Centeret har mistet en del Centerpassere pga. flytninger, mangel på tid mm. Dette er et kendt problem for Centeret. Evt. kan dette løses ved, at det er lokalgruppernes medlemmer, der holder Centeret åbent ?? dette gør Amnesty Aarhus. Desuden får lokalgrupperne dermed en større tilknytning til Centeret.

Nye og nuværende Centerpassere skal fortsat fortælle i god tid, hvor længe de forventer at kunne være frivillige på Centeret.

ad 8:
Peter er blevet medlem af Lokalforeningsrådet. Dette kan betyde, at Peter bliver nødt til at stoppe som Centerkoordinator på et tidspunkt. Alternativt kan oprettes et Centerudvalg til at lede og fordele arbejdsgangen på Centeret, så det hele ikke afhænger af en enkelt person. Dette er særdeles relevant, da det jo drejer sig om frivilligt arbejde, folk kan blive syge, tage på ferie mm.

ad 9:
Peter har næsten fået adgang til den ene af Lokalforeningens konti??er. Dvs. papirarbejdet er udfyldt og afleveret til Arbejdernes Lokalbank. Mht. konto??en i Spar Nord mangler Peter stadig at få oplyst kasserer Peter Stampe??s CPR-nummer for at kunne få adgang.

PC 1 er i stykker og ser ikke ud til at komme i gang igen. Peter ser, om han kan få den repareret hos én, men sandsynligvis skal vi have en ny computer. Desuden er Solfrid, tidligere Centerpasser, i færd med at se, om hun kan skaffe 1-2 computere til Centeret, hvilket hun tidligere har gjort. Alle andre opfordres også til at holde øje med muligheder for at få doneret en computer til Centeret.

Kaffemaskinen virker ikke mere. Peter køber en ny.

ad 10:
Næste Centerpassermøde er mandag d. 21. august kl. 17.30 – 19.00

Skriv et svar