Lokalforeningsledelsen d. 27. september 2007

Til stede: Maria, Peter A., Peter S., Casper, Hans
Afbud: Lene, Kirsten

Dagsorden

1. Aktuelle arrangementer i lokalforeningen.
2. Aktuelle arrangementer i dansk afdeling.
3. Kampagner.
4. De lokale aktive.
5. Priorgade 1a.
6. ?konomi.
7. Eventuelt
8. Næste møde.
9. Evaluering af mødet.

ad 1: Vores bidrag til kulturnatten den 12. oktober er et passende udvalg af fotos fra udstillingen ??Ghettoen i vore hjerter? af Jacob Holdt. Vi har fået et tilskud på 10.000 kr. til gennemførelse af arrangementet. Punktet har været taget op flere gange og sidste møde er d. 1. oktober kl. 19.00. Jacob Holdt kommer med udvalget af fotos d. 7. oktober. Fragt tilbage skal bestilles. Tidspunkt fastlægges snarest.
Gruppe 144 vil have tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen til Aalborg for at holde foredrag. Studenterpræsterne er interesserede, men deres program er nu fastlagt, så foredraget vil først kunne blive til foråret.
ad 2: Der var aktivseminar d. 22.-23. september i ?rhus. Temaet var kampagnen mod diskrimination (se nedenfor). Hans og Peter A. deltog.
Det ser ikke ud som om der er kommet undervisningsmateriale hertil. Maria ringer til Lene.
ad 3: Kampagnen mod diskrimination begynder nu. Der er to aktivitetspakker om henholdsvis starthjælp d. 8. november og tilknytningskravet omkring d. 10. december.
Det vil være en god idé med et mini-kursus om kampagnen (også selv om nogle af os tager med til aktivseminaret). Der er et minikursus om kampagnen i ?rhus d. 2. oktober kl. 17-19. Tilmelding aktivisme@amnesty.dk. Det er vigtigt at lokalforeningen er repræsenteret. Maria vil finde ud af om hun kan komme.
ad 4: Gruppe 144 har fået en ny casefile, denne gang fra Zimbabwe.
I foråret talte vi om at skabe et projektforslag til AAUs videnskabsbutik med henblik på at rekruttere nye, unge aktive. Maria talte om at lave et udkast. Men også hendes computer er nede. Projektforslaget bliver lavet snarest muligt.
Hovedbestyrelsen ønsker nedsat 8 arbejdsgrupper, der skal arbejde med en række temaer i dansk afdelings organisering. Måske er arbejdsgrupperne om vidensudveksling og foredragsholderstrategi vigtige for os.
ad 5: Sofie arbejder stadig på at skaffe en dataprojektor. Peter A. kan skaffe en brugt, som kan bruges i mellemtiden.
Der blev ikke gjort rent af lokalforeningens medlemmer i september, men praktikant Ronald tog sig af det. Rengøring finder sted i forbindelse med næste ordinære møde i lokalforeningens ledelse.
Ronald er studerende fra Venezuela. Han er her mandag, onsdag og fredag, som regel fra kl. 13.00 til 15.00. Peter A. kontakter sekretariatet angående Ronalds interesser i at se på forskellen/forholdet mellem dansk og venezuelansk afdeling.
Ronald skal have en e-mail-adresse. Det klarer Hans, når han har fået Ronalds Gmail-adresse af Peter A.
Desuden er der for tiden en centerpasser, Bente.
ad 6: Her bød vi velkommen til Casper og talte om kasserergerningen.
Peter A. og Peter S. og Hans orienterede om det økonomiske grundlag og ansvarsfordeling. Her er hovedpunkterne:
Det eksisterende regnskab findes i form af et Excel-regneark, som Peter S. har
Regnskabsåret følger kalenderåret; regnskabet fremlægges ved det årlige medlemsmøde i marts-april.
Peter A. og Peter S. har lavet et udkast til forretningsgang for økonomiske transaktioner i lokalforeningens regi.
Lokalforeningens regnskab er blevet mindre omfattende, da en del poster dækkes af dansk afdeling (via aftaler med centeret i ?rhus). Derudover har større arrangementer (f.eks. kulturnat, kunstauktion o.lign.) separate regnskaber, som andre end kassereren kan have ansvar for.
Desuden har vi en ambition om at have et løbende opdateret regnskab, som kan fremlægges ved lokalforeningsledelsens møder.
Alle gamle papirer om lokalforeningens økonomi findes i ringbindsform i Priorgade 1a.
Endelig har vi en ambition om at kunne anvende homebanking.
Peter S. og Casper mødes i Priorgade 1a mandag d. 1. oktober kl. 17.30 inden mødet om kulturnatten.
Casper får de seneste kontoudtog i hænde.
Dora Toft (tidligere kasserer i lokalforeningen) vil gerne være lokalforeningens revisor.
Gælden på 7000 kr. er blevet eftergivet.
ad 7: Intet her.
ad 8: Vi mødes igen onsdag d. 31. oktober kl. 19.00.
ad 9: Et kort møde, hvor vi udnyttede tiden godt.

Skriv et svar