Amnesty Aalborg 30. januar 2014 19.30

Til stede:     Erik (sekretariatet), Hans, Giedré, Peter, Scott, Morten, Gabor, Farah, Ditte,         Andrea, Christian.

Dagsorden

 1. Præsentation
 2. Seneste lokale aktiviteter.
 3. Centeret
 4. Lokalforeningens fremtid.
 5. Kommende aktiviteter.
 6. Næste møde.
 7. Eventuelt.
 8. Evaluering af mødet.

ad 1: Hvem er det nu vi er i dag? Det fandt vi ud af.

ad 2: Godt besøgt Skriv for liv-julestue den 8. december.

Cykellygtefakkeltog og åbning af LGBT-udstillingen i Byens Rum den 10. december. Rådmand Lasse Olsen talte. Byens Rum har pæne lokaler til udstilling, men er desværre lidt afsides og ikke så godt kendt. Måske skal vi ikke lægge to aktiviteter så tæt på hinanden.

Der var nytårsfest den 18. januar.

ad 3: Erik orienterede om den omstilling, bevægelsen gennemgår – verden ændrer sig, og Amnesty International må følge med. En af omstillingerne er at der flyttes midler til det Globale Syd. Det betyder færre penge til dansk afdeling.

Hvorfor er centeret vigtigt for os? Nogle af grundene er

 • lokal synlighed for nye aktivister; nye interesserede ved hvor de kan gå hen
 • gør det meget nemmere at have en “kerne” i den lokale gruppe
 • bedre mulighed for at administrere materielle resurser (kontra at “leve i et kosteskab”)

Erfaringer fra andre beslægtede organisationer (bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke) i Aalborg viser også at aktivitetsniveauet bliver alvorligt ramt, når der ikke længere er faste lokaler.
ad 4: Lokalforeningerne findes ikke længere i dansk afdelings vedtægter. Og der er andre måder at være aktive på nu. De lokale grupper udgør Amnesty Internationals lokale ansigt.

Det er på tide at vi reorganiserer os (det har vi reelt allerede gjort). En passende anledning er det årlige medlemsmøde. Meningen er at gøre den flade struktur officiel.

ad 5: I februar (dvs. om få dage) er der fokus på vinter-OL i Rusland; der bliver kampagneaktiviteter op til og efter OL, men ikke imens.

De to kampagner i det kommende år bliver antitorturkampagnen og kampagnen om seksuelle og reproduktive rettigheder.

Vi talte om den 8. marts og vores årlige medlemsmøde; de to bør hænge sammen.

Scott fortalte om muligheder for, at Amnesty Aalborg kan få opslag – som f.eks. vores LGBTI-udstilling – op på tomme vinduesfacader rundt omkring i Aalborg. Kan vi mon dét? Måske er det en løsning på vores udstillingsproblem. Peter, Scott og Ditte vil arbejde videre med dette.

ad 6: Næste møde er torsdag den 13. februar kl. 19.30, hvor fokus er den kommende kampagne My body, my rights om seksuelle og reproduktive rettigheder.

ad 7: Vi blev enige om at nedlægge Facebook-grupperne og koncentrere vores indsats om Facebook-siden. Vi kan lave opslag på dansk og engelsk, sidstnævnte af hensyn til dem, der ikke taler dansk.

ad 8: Erik var glad over at se så mange mennesker. Vi sender ham en rapport om aktiviteter i Danmarksgade 7 inden udgangen af februar. Hans tager initiativ hertil.

Skriv et svar