Lokalforeningsledelsen d. 15. august 2007

Til stede: Lene, Maria , Peter A., Peter S., Hans, John Olsen (lokalforeningsrådet/hovedbestyrelsen), Sofie Schousboe (sekretariatet/?rhus)
Afbud: Kirsten

Dagsorden

1. Lokalforeningsrådet om Effektiv aktivisme.
2. Sofie orienterer.
3. Kommende arrangementer i lokalforeningen.
4. Kommende arrangementer i dansk afdeling.
5. Kampagner.
6. De lokale aktive.
7. Priorgade 1a.
8. ?konomi.
9. Eventuelt
10. Næste møde.
11. Evaluering af mødet.

ad 1: John fra lokalforeningsrådet var til stede under dette første punkt. Formålet var at tale om den fortsatte udvikling i Projekt Aktiv Aktivisme, som i lighed med de øvrige 7 udvalgte lokalforeninger indebærer emnerne: Rollefordelinger, frivilligaftaler, gennemførelse af aktivitetspakkerne samt evaluering af disse. I marts sluttede vi os til projektet som en af 8 lokalforeninger.
Baggrundsmateriale er udarbejdet af demogruppen og består af:

– Udkast af 17. april 07 kld.: Roller og frivilligaftaler.
– Udkast af 17. april 07 kld.: Resultaterne af arbejdet.
-Udkast til evalueringsskema for Gulerodseventen (skema A).
– Udkast til evalueringsskema for selve handlingsforløbet i lokalforeningen i forb. med Gulerodsaktionen (skema C).

Vi talte om evalueringsskemaerne. Meget så fornuftigt ud; man kunne dog skabe en klarere sammenhæng mellem evalueringsskemaer for konkrete aktiviteter og rollerne som defineret i frivilligaftaler. Mere præcist kunne man spørge, om en aktivitet passede godt til de forskellige aktiv-roller.
Vi udfylder skemaerne sammen på aktivmødet d. 22. august. Skema A og C er delvist hjemmearbejde, så vi ikke skal starte fra bunden.
Der skal desuden laves en frivilligaftale der definerer rollerne for lokalforeningsformanden og nærmeste center. En dag får vi udleveret et udkast herti.
ad 2: Sofie Schousboe er tilbage som aktivitets- og organisationskonsulent i ?rhus.
Interessant nok har ?rhus ikke nogen traditional center-funktion; der er én ugentlig kontortid. Dette er sket i erkendelse af, at de fleste henvendelser sker via Internet.
Der findes en Youth-gruppe på Aalborg Katedralskole. Deres kontaktperson er: Sidsel Ladegaard, Tyge Brahesvej 37, 9000 ?lborg, 98770157 / 41603254.
ad 3: Vores bidrag til kulturnatten den 12. oktober bliver et passende udvalg af fotos fra udstillingen ??Ghettoen i vore hjerter? af Jacob Holdt. Vi har fået et tilskud på 10.000 kr. til gennemførelse af arrangementet. Projektbeskrivelsen er nu klar. Udstillingslokalet bliver ??Den røde lade? på den nedlagte eternitfabrik. Punktet tages op på aktivmødet d. 22. august.
Vi talte om promovering af undervisningsmaterialet om menneskerettigheder. Den oprindelige strategi var at dele de 50 skoler i kommunen mellem os og sende et standardbrev til alle skoleledere. I brevet skulle vi omtale undervisningsmaterialet (gerne ved at vedlægge en officiel beskrivelse) og spørge, om nogen på den pågældende skole vil være lokal kontaktperson.
Men John havde som erfaring, at aftaler om møder er urealistisk. Lene foreslog derfor distribution af introduktionsskrivelsen via Center for Undervisningsmidler. En yderligere foranstaltning er, at hver enkelt aktiv kontakter lærere/andre vi kender på 3 skoler i kommunen. Den yderligere fordeling af skoler sker på aktivmødet. Lene kender 3 lærere, der allerede bruger materialet; de kan bruges som eksempler.
Lene skaffer introduktionsskrivelser til aktivmødet d. 22. august.
Men Viborg lokalforening har gjort noget andet: De har kontaktet kommunens afdeling for skolebiblioteker, og derfra har man bestilt en masse hæfter, der er blevet sendt ud til skolerne. Peter A. har talt med Conny fra Viborg.
Gruppe 144 vil have tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen til Aalborg for at holde foredrag. Studenterpræsterne er interesserede, men deres program er nu fastlagt, så foredraget vil først kunne blive til foråret.
ad 4: Der er aktivseminar d. 22.-23. september i ?rhus. Temaet er kampagnen mod diskrimination (se nedenfor). Blandt gæsterne er Jacob Holdt.
ad 5: Kampagnen mod diskrimination begynder til november.
Det vil være en god idé med et mini-kursus om kampagnen (også selv om nogle af os tager med til aktivseminaret). Kan vi spørge Sofie?
ad 6: Gruppe 144s nye aktionssag er endt godt – samvittighedsfangen Mohammed Abbou er blevet løsladt, og det inden sagen rigtig er kommet i gang.
I foråret talte vi om at skabe et projektforslag til AAUs videnskabsbutik med henblik på at rekruttere nye, unge aktive. Maria talte om at lave et udkast. Men også hendes computer er nede. Projektforslaget bliver lavet snarest muligt.
ad 7: I denne måned skal gruppe 144 rydde op. Dette sker i forbindelse med aktivmødet. Peter A., Peter S. og Maria rydder op fra kl. 18.00
Sofie undersøger mulighederne for at få en ny dataprojektor. Den gamle blev jo stjålet.
En hel masse effekter er opmagasineret. De kan bruges til et loppemarked. Måske var det noget for gruppe 54.
ad 8: Vi skylder stadig over 7.000 til sekretariatet. Problemet skyldes forveksling mellem vores kontonummer og dansk afdelings kontonummer og den komplicerede afregning i forbindelse med sidste års kunstauktion. Sofie taler med Torben Olsen og Erik Sørensen for at finde en løsning.
Det midlertidige regnskab er stadig ikke klar. Homebanking virker endnu ikke. Maria kigger på sagen ud fra oprettelsespapirerne, som Peter S. modtog.
Peter A. skaffer en kontoudskrift.
ad 9: Peter A. uddelte materiale til Nibe-festivalen.
ad 10: Der er aktivmøde d. 22. august. Næste møde i lokalforeningsledelsen er d. 27. september kl. 19.00. På mødet i november vil et udkast til handlingsplan ligge klar. Og Sofie må meget gerne komme med.
ad 11: Det gik jo fint – men vi glemte helt at spørge Sofie om hvor tit vi skal se hende.

Skriv et svar