Aktivmøde d. 31. maj 2007

Til stede: Lene, Rikke (rikkesvendsen@gmail.com), Henrik, Hans

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af referat fra aktivmødet d. 3. april.
4. Brainstorm vedrørende kulturnatten d. 12. oktober.
5. Siden sidst (har grupperne, lokalforeningsledelsen eller andre noget at dele med os?)
6. Evaluering.
7. Næste mødedato. Hvem er ansvarlig?

ad 1: Lene vil godt være ordstyrer.
ad 2: Hans kan godt skrive referat.
ad 3: Intet at bemærke.
ad 4: Vi kan formodentlig låne Jacob Holdts udstilling om racisme, der åbner i København d. 1. juni. Udstillingen passer fint ind i kampagnen mod racisme. Men hvor kan vi udstille? Og hvor meget vil det koste? Det vil være godt at kunne få Jacob Holdt med til åbningen. Det vil også være godt at kunne lade udstillingen fortsætte, evt. kun i weekenden efter.
Hans kontakter Bramwell Flyckt og Jacob Holdt. Måske er der en reduceret udgave af udstillingen, der kan vises? Desuden er det værd at undersøge, om vi kan få sekretariatet til at tage sig af at sende udstillingen på turné og koordinere fragt m.v. Hans kontakter sekretariatet.
Der skal en foreløbig projektbeskrivelse ind inden sommerferien. Der skal søges midler hos fonde og hos Aalborg kommune.
Der skal nedsættes en forberedende komité, som planlægger kulturnatten. Hans skal udgøre en lille procentdel af komiteen.
Der er møde om kulturnatten tirsdag d. 12. juni kl. 19.00 i Priorgade 1a.
ad 5:

  • Kunsten at dele blev afholdt på Nordjyllands Kunstmuseum d. 20. maj. Færre deltagere end sidst.
  • Nyeste aktivitetspakke handler om undervisningsmateriale til folkeskolerne. Vi modtager selve pakken i begyndelsen af juni. Et vigtigt mål er at skabe et netværk af lærere på skolerne, f.eks. i form af en ??ambassadør? på hver skole og kan fungere som kontaktperson. En måde at gøre dette på er, at vi deler ansvaret for kontakt til lærere ud på de enkelte aktive. Dette punkt kan også tages op ved mødet om kulturnatten d. 12. juni. Se http://uddannelse.amnesty.dk for nærmere oplysninger om undervisningsmaterialet.
  • Frem mod FNs internationale flygtningedag d. 20. juni forsøger Amnesty at indsamle så mange postkort-hilsner som muligt til de afviste irakiske asylansøgere. Vi samler kort ind til d. 12. juni.
  • Walk And Talk er et arrangement d. 5. juni kl. 10.00 – en spadseretur med start fra Kildeparken. Vi er inviteret med.
  • Endnu engang er vi blevet kontaktet af en potentiel praktikant, men igen er der tale om en person uden kendskab til lokale forhold og uden danskkundskaber. Hvad skal vi bruge praktikanter til? En mulighed er ungdomsarbejdet.

ad 6: Der kunne godt være en mødekalender på lokalforeningens webside.
Og der må gerne komme flere til møderne. Måske kunne indkaldelserne komme ud. Og aktivmødet skal annonceres på hjemmesiden!
ad 7: Der er møde om kulturnatten d. 12. juni. Hans indkalder. Næste egentlige aktivmøde er onsdag d. 22. august kl. 19.00. Gruppe 144 indkalder.

Skriv et svar