Lokalforeningsledelsen den 13. juni 2013

Til stede: Farah, Samira, Peter, Hans, Milda, Morten.

Dagsorden

  1. Landsdækkende aktiviteter siden sidst.
  2. Lokale aktiviteter siden sidst.
  3. Kommende landsdækkende aktiviteter.
  4. Kommende lokale aktiviteter.
  5. De lokale aktive.
  6. Lokalerne.
  7. Økonomi.
  8. Eventuelt.
  9. Evaluering af mødet.
  10. Næste møde.

ad 1: Våbenkontrolkampagnen er slut, og det er kampagnen mod diskrimination af romaer også.

ad 2: Intet at bemærke.

ad 3: Den nye kampagne er også sørgeligt aktuel og handler om diskrimination af LGBTI’er i Europa og i Afrika. Vi får besøg af LGBTI-aktivister fra udlandet til august.

ad 4: Mødet om kulturnatten den 30. maj blev aflyst. Temaet må være LGBTI’ers rettigheder, for kulturnatten den 11. oktober finder sted ved slutningen af denne. Tidligere har vi lavet en del arrangementer, der som formål har haft at give publikum et indblik i hvordan det er at være et menneske, hvis menneskerettigheder bliver groft overtrådt.

En idé er at lave et oplysende arrangement, der slutter med at nogle af os bliver arresteret.  En udfordring er at finde et godt lokale – eller en åben plads. Hans kontakter kulturnat-udvalget. Vi vil gerne fusionere med nogen med teatererfaring. Peter kontakter Eli, der tidligere har været aktiv i lokalforeningen. Måske er det noget, der vil interessere den forening, Eli stiftede. Det vil være godt at få en dato for besøgene fra udlandet snart. Hans spørger Jesper Ravn hvornår det mon sker og hvornår aktivitetspakken kommer.

Der kom intet nyt fra Thomas Kastrup-Larsen, og nu er det for sent at gøre mere. Men hvad var resultaterne af antidiskriminationskampagnen egentlig? Hans spørger sekretariatet.

Demokratidagen er den 11. september. Vi har nu materialet, som Jes lavede. Samira er med, men det vil være godt at få flere med. Det er oplagt også at inddrage militærkuppet i Chile, der fandt sted netop på denne dato.

Lad os tage ud at spise fredag den 28. juni kl. 19.00 på Mumbai. Kontakt Samira hvis I vil være med og senest søndag den 23. juni.

ad 5: Vi diskuterede om det var tid at opdatere maillisterne (ved en rundskrivelse). Det er det nok næppe.

Der er frivilligmarked den 24. august. Vi kan få en bod fra kl. 11. Peter tilmelder os. Her skal vi have LGBTI-kampagnemateriale med.

ad 6: Der er problemer med vores printer. Den skal formodentlig kalibreres.

ad 7: Vi har 482 kroner og 8 øre på kontoen.

ad 8: De Frivilliges Hus holder Frivillig Fredag den 27. september, hvor byrådspolitikerne er i praktik som frivillige. Kan vi mon bruge en politikerpraktikant allerede på demokratidagen den 11. september? Peter kontakter De Frivilliges Hus. En mulighed er at få byrådspolitikeren til at samle underskrifter ind sammen med os.

Vores politikerkontakt skal være del af en strategi om at påvirke alle byrådskandidater til at gøre Aalborg kommune til en menneskerettighedskommune. Dette bør være en prioritet for os i efteråret. På næste måde skal vi tale om hvilke strategier vi kan bruge.

ad 9: Det gik lidt hurtigt.

ad 10:  Næste møde er mandag den 12. august kl. 19.30.

Skriv et svar